30.08.2022
Artykuł

Ludobójstwo jezydów w 2014 roku

W sierpniu 2014 roku iracki region Sindżar został zaatakowany przez tak zwane Państwo Islamskie. Około czterystu tysięcy jezydów uciekło do sąsiedniego regionu w irackim Kurdystanie, dziesiątki tysięcy schroniły się na górze Sindżar, gdzie groziła im śmierć z powodu wysokiej temperatury, braku wody i żywności. Ci, którzy nie zdążyli uciec bądź byli niezdolni do ucieczki, zostali zabici lub wzięci do niewoli. Chłopców i młodych mężczyzn zaprzęgnięto do pracy przymusowej lub wcielono do wojska, kobiety i dziewczynki były torturowane i gwałcone.

Fot. Karol Grygoruk

Tak zwane Państwo Islamskie uważało jezydów za „niewiernych”. Mężczyźni odmawiający nawrócenia na islam byli zabijani. Kobiety sprzedawano, stawały się niewolnicami seksualnymi.

 

Do niewoli wzięto ponad sześć tysięcy kobiet, a ponad dwa tysiące osiemset wciąż uznaje się za zaginione. Przemoc seksualna i gwałty dokonywane na jezydkach były elementem walki, metodą niszczenia społeczności jezydzkiej przez tak zwane Państwo Islamskie.

 

Ludobójstwo i prześladowania jezydów w 2014 roku miały doprowadzić do całkowitej eksterminacji tej społeczności. Prowadzone były wedle określonego planu działania, na który składały się:

 

  1. Masowe mordy mężczyzn i starszych kobiet. W regionie Sindżar odnaleziono ponad osiemdziesiąt zbiorowych mogił ofiar masakr.
  2. Uprowadzanie kobiet i dzieci, zniewalanie dziewcząt i pranie mózgów chłopców, których następnie wcielano do grup terrorystycznych.
  3. Torturowanie pojmanych – poddawanie ich brutalnej przemocy, w tym seksualnej. Osoby te do końca życia będą zmagały się z niewyobrażalną traumą.
  4. Gwałcenie kobiet i zmuszanie ich do rodzenia dzieci. Zgodnie z patrylinearnym systemem pokrewieństwa w irackim prawie dzieci urodzone przez jezydki w niewoli są uważane za muzułmanów i muzułmanki.
  5. Niszczenie mienia: domów, budynków administracyjnych, szkół i szpitali. Palenie gospodarstw, wyłączanie sieci elektrycznych. Zanieczyszczanie źródeł wody, co dla jezydów ukrywających się na górze Sindżar oznaczało pewną śmierć.

 

 

Fot. Agata Grzybowska


Przypisy

  1. Zob.: www.nadiasinitiative.org/the-genocide (dostęp: 10.10.2022)

Udostępnij

DZIELĄC SIĘ WIEDZĄ Z INNYMI, DOKŁADASZ SWOJĄ CEGIEŁKĘ DO BUDOWY LEPSZEGO ŚWIATA