Medyka, Polska, 2022. Fot. Agata Grzybowska

Obozy uchodźcze

Noclegownia dla ukraińskich uchodźców

Udostępnij

DZIELĄC SIĘ WIEDZĄ Z INNYMI, DOKŁADASZ SWOJĄ CEGIEŁKĘ DO BUDOWY LEPSZEGO ŚWIATA