Base ze swoją córką Hope. W 2014 roku Base została porwana razem z innymi jezydkami ze swojego domu w regionie Sindżar. Dziś mieszka w obozie uchodźczym w Dohuk w irackim Kurdystanie, 2019

Kurdystan, Irak, 2019

Udostępnij

DZIELĄC SIĘ WIEDZĄ Z INNYMI, DOKŁADASZ SWOJĄ CEGIEŁKĘ DO BUDOWY LEPSZEGO ŚWIATA