Jordania, 2019. Fot. Agata Grzybowska

Obozy uchodźcze

Nieformalne obozowisko namiotowe Sabha Sobhya, prowincja Al-Mafrak

Udostępnij

DZIELĄC SIĘ WIEDZĄ Z INNYMI, DOKŁADASZ SWOJĄ CEGIEŁKĘ DO BUDOWY LEPSZEGO ŚWIATA