Na Ukrainie dostarczamy pomoc humanitarną cywilom poszkodowanym w wyniku konfliktu zbrojnego. Zapewniamy żywność, środki czystości i higieny osobistej oraz artykuły pozażywnościowe (koce, ciepłe ubrania, sprzęt gospodarstwa domowego).


Dystrybucja żywności i artykułów pierwszej potrzeby/ Fot. PAH

Sytuacja w kraju

Trwający od wiosny 2014 roku konflikt na terenie Ukrainy zmusił ponad 1,3 miliona osób do przesiedlenia się wewnątrz kraju, 1,3 miliona osób uciekło za granice. Ponad 3 miliony Ukraińców mieszka na obszarach dotkniętych konfliktem i potrzebuje pomocy humanitarnej. We wschodniej części Ukrainy, niekontrolowanej przez instytucje rządowe, zaopatrzenie sklepów jest ograniczone, nie funkcjonują instytucje i organy administracji.

Działania PAH

PAH zaangażowała się w pomoc humanitarną dla uchodźców wewnętrznych na Ukrainie w połowie 2014 roku, docierając z pomocą dla potrzebujących w obwodach donieckim i ługańskim. Od stycznia 2015 pracownicy PAH przebywają na wschodzie Ukrainy na stałe i kontynuują udzielanie pomocy humanitarnej. Dostarczyliśmy żywność, artykuły higieniczne oraz artykuły pierwszej potrzeby (koce, ciepła odzież, śpiwory). Dostarczyliśmy również sprzęt medyczny oraz leki do szpitali i przychodni. Prowadzimy stołówki, z których korzystają osoby starsze i niepełnosprawne. Więcej o naszych działaniach na Ukrainie przeczytasz tu.

Jak POMAGAĆ:
WPŁAĆ ON-LINE. Wybierz cel darowizny "Ukraina"
WPŁAĆ na konto PAH: BPH S.A. 91 1060 0076 0000 3310 0015 4960 z dopiskiem "Ukraina" Numer IBAN : PL91 1060 0076 0000 3310 0015 4960 SWIFT: BPHKPLPK
DOŁĄCZ do Klubu PAH SOS
PRZYŁĄCZ swoją firmę do Klubu PAH SOS Biznes