W ramach kampanii Niosę Pomoc, zapraszamy do zorganizowania Akcji „Studnia dla Południa”. Daje ona Waszej szkole możliwość włączenia się w działania PAH, dzięki którym zapewniamy dostęp do wody w krajach dotkniętych kryzysami humanitarnymi.

Tegoroczna akcja będzie miała szczególny wymiar, wspierając nasze projekty wodne w Somalii przyczyniacie się nie tylko do zaspokojenia potrzeby dostępu do wody, ale także do zwiększania dostępu do edukacji. Współpracujemy obecnie z 4 szkołami, gdzie dostęp do wody i toalet jest bardzo ograniczony. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu możemy sprawić, że uczniowie i uczennice tych szkół będą mogli korzystać  z wody i toalet przy szkole.


Somalia 2012/ Fot. Marcin Suder

Celem tej akcji jest:
•    zdobycie wiedzy o problemach z dostępem do wody na świecie, szczególnie w krajach, gdzie PAH realizuje projekty humanitarne;
•    włączenie uczniów i uczennic w Niesienie Pomocy, uświadamianie skutków braku dostępu do wody i wspieranie działań PAH, których celem jest poprawa infrastruktury wodnej i sanitarnej na terenie Somalii.

Na świecie  aż 663 miliony osób nie ma dostępu do wody! Pomóż nam to zmienić, zaangażuj szkołę w akcję PAH – Studnia dla Południa!

22 marca już wkrótce!

Zobacz jak zorganizować akcję.
1.Zarejestruj szkołę do kampanii Niosę Pomoc, a następnie zgłoś udział szkoły w akcji. Przystąp do wydarzenia na FB.
 
2. Pobierz bezpłatne materiały edukacyjne oraz promocyjne o:
- pomocy humanitarnej;
- dostępie do wody na świecie.

3. Przygotowanie. Akcja może być poświęcona Somalii.

Przeprowadź zajęcia, ćwiczenia poświęcone dostępowi do wody, dzięki temu uczniowie i uczennice poznają sytuację ofiar kryzysów humanitarnych.
Dodatkowo:
- zagraj w naszą grę Studnia w Sudanie Południowym;
- obejrzyj filmy poświęcone Somalii.

4. Zorganizuj Akcję!
- Przekazuj innym uczniom / mieszkańcom Waszych miejscowości wiedzę na temat dostępu do wody w Somalii. Skorzystaj z naszej listy z propozycjami akcji w prezentacji.
- wspieraj projekty pomocowe PAH poprzez zbiórki, zakup gadżetów kampanijnych itp.

Jesteście kreatywni, podzielcie się swoimi pomysłami!  Możliwości jest wiele.
Wpłacając środki na konto PAH 88-10600076-0000331000176063 pamiętaj o wpisaniu w tytule przelewu "Studnia dla Południa/Somalia" oraz podaniu nazwy i adresu szkoły.
Zapoznaj się z zasadami organizowania zbiórek na naszej stronie.

To ważne, aby uczniowie mieli poczucie, że ich zaangażowanie przełoży się na konkretną pomoc ofiarom kryzysów humanitarnych. Zebrane fundusze będą przeznaczone na projekty wodno – sanitarne w Somalii.

5. Podziel się Waszymi dokonaniami i przyślij nam relacje z działań. Po otrzymaniu sprawozdania wyślemy szkole podziękowanie za udział w kampanii, a koordynator/ka otrzyma zaświadczenie potwierdzające koordynację działań na terenie szkoły.

Masz pytanie? Napisz do nas: kampanie@pah.org.pl
Biorąc udział w Akcji pomagacie nam zapewnić dostęp do wody i toalet w szkołach w Somalii.