Latem 2012 roku PAH wyruszy w Polskę z objazdowym Festiwalem Globalnym Lokalnie. Zaprosimy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w dwudziestu odsłonach Festiwalu. Włącz się do konkursu i współtwórz z nami Festiwal! Zaprojektuj i wykonaj wyposażenie namiotu Festiwalowego.Celem Festiwalu jest podniesienie świadomości Polaków i Polek o problemach globalnych, pokazanie im współzależności i powiązań pomiędzy ich codziennymi wyborami, a życiem mieszkańców krajów rozwijających się. Zależy nam na przekazaniu wiedzy i umożliwieniu uczestnikom i uczestniczkom Festiwalu podjęcia prostych działań i zobowiązań dążących do zmiany świata na lepsze. Chcemy dotrzeć do mieszkańców społeczności lokalnych i pokazać im ich osobisty wpływ na świat i umożliwić rozwinięcie postawy globalnej solidarności. Z uwagi na przypadający w tym roku jubileusz dwudziestolecia PAH, działania festiwalowe będą miały na celu przybliżenie uczestnikom historii i rozwoju działalności fundacji.

Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie aranżacji wnętrza namiotu festiwalowego wraz z jego wyposażeniem. Namiot Festiwalowy odwiedzi 20 miejscowości na 20-lecie PAH, a w nim i wokół niego zorganizujemy pokazy filmów, gry i zabawy edukacyjne dla dzieci i dorosłych, spotkania i debaty o problemach lokalnych i globalnych, tematyczną wystawę zdjęć, gry interaktywne, gry miejskie i wiele innych atrakcji. Tematy, o których będziemy mówić to dostęp do wody, żywność, edukacja, pomoc humanitarna. Wnętrze i wyposażenie namiotu powinny być spójne z identyfikacją wizualną Fundacji oraz w swojej formie i wykonaniu nawiązywać stylem do idei ekologii, zrównoważonego rozwoju i globalnej odpowiedzialności. Dlatego zachęcamy twórców do zaprojektowania wnętrza zgodnie z zasadą 3R – Reduce (ogranicz), Reuse (użyj ponownie), Recycle (przetwórz).

Prace konkursowe zostaną ocenione przez jury w składzie:
• Ewa Gołębiowska – dyrektor Zamku Ciszyn
• Czesława Frejlich – redaktor naczelna 2+3D
• Paulina Kaczmarska – specjalistka ds. kampanii i marketingu PAH 
• Marcin Kamiński – Rzeczyobrazkowe.pl
• Prof. Jerzy Porębski – dziekan Wydziału Wzornictwa ASP 
• Aneta Sarna – koordynatorka projektu „Włącz się!” w PAH
• Bogna Świątkowska – prezes Zarządu Fundacji Bęc Zmiana.

Zwycięzca konkursu otrzyma grant na realizację swojego projektu do wysokości 12 tys. PLN. Będzie miał również prawo zamieścić w namiocie informację o sobie i swojej działalności artystycznej.

Specyfikacja namiotu
W ramach konkursu należy zaprojektować aranżację wnętrza namiotu festiwalowego o wymiarach 8x4 m, łącznej powierzchni użytkowej 32 m. kw. Specyfikacja techniczna namiotu jest załącznikiem nr 4 do Regulaminu.
Konieczne jest stworzenie aranżacji, która będzie mogła posłużyć do organizacji różnorodnych form aktywności. Aranżacja namiotu festiwalowego musi między innymi spełniać kryteria:
•    funkcjonalności
•    powinna nawiązywać swoim stylem i wykonaniem do idei ekologii, zrównoważonego rozwoju i globalnej odpowiedzialności. Dlatego zachęcamy twórców do zaprojektowania wnętrza zgodnie z zasadą 3R – Reduce (ogranicz), Reuse (użyj ponownie), Recycle (przetwórz)
•    być przyjazna gospodarzom namiotu i gościom Festiwalu, uwzględniać potrzeby, bezpieczeństwo i wygodę różnych grup wiekowych, w tym dzieci i seniorów
•    pozostawać w zgodzie z identyfikacją wizualną Polskiej Akcji Humanitarnej.

Pełna specyfikacja zamieszczona jest w Regulaminie.

Kalendarz konkursu:
20 lutego 2012 r. : ogłoszenie konkursu
20 lutego – 20 marca 2012 r. : okres zgłaszania prac konkursowych
30 marca 2012: ostateczny termin ogłoszenia wyników konkursu
5 kwietnia – 1 czerwca 2012: okres realizacji projektu
15 czerwca – 15 października 2012: 20 odsłon Festiwalu Globalnego Lokalnie w 20 miejscach w Polsce

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać:
1.    Wypełniony formularz zgłoszeniowy.
2.    Podpisaną deklarację o własności intelektualnej projektu oraz o możliwościach jego realizacji.
3.    Wizualne przedstawienie przykładowych elementów projektu.
4.    Specyfikację techniczną elementów trwałych.
5.    Kosztorys realizacji projektu nieprzekraczający założonej przez organizatora wysokości 12 000 zł.
6.    Harmonogram realizacji projektu.

Zgłoszenia do konkursu należy dosłać/dostarczyć do dnia 20 marca 2012 do godziny 16:00 na adres:
Polska Akcja Humanitarna
ul. Szpitalna 5/3
00-031 Warszawa

Decyduje data doręczenia przesyłki.