PL    EN   
WYSZUKIWARKA
 


WYSZUKIWARKA MATERIAŁÓW


Wyszukiwarka materiałów


Drodzy Nauczyciele, drogie Nauczycielki

Zachęcamy do korzystania z materiałów i publikacji edukacyjnych PAH. Publikacje można pobrać w wersji PDF lub zamówić wersję drukowaną. Mamy nadzieję, że będą przydatne w Waszej pracy dydaktycznej.

 
Wpisz szukane słowo bądź frazę:

MATERIAŁY DO POBRANIA (28)
Afganistan. Materiały edukacyjne dla szkół
Dodano 26-09-2011
87-stronicowa publikacja zawiera materiały na temat codziennego życia w Afganistanie wraz ze scenariuszami lekcji i propozycjami ćwiczeń. Publikacja jest bogato ilustrowana zdjęciami ukazującymi rzeczywistość Afganistanu. Podzielona na trzy rozdziały: Podstawowe informacje, życie codzienne, scenariusze zajęć.

Afganistan od A do Z
Dodano 11-08-2011
Publikacja zawiera 22 karty formatu A4 ze zdjęciami i kluczowymi hasłami opisującymi ciekawe i niestereotypowe informacje z życia mieszkańców Afganistanu. Do kart dołączona jest broszura "Afganistan od A do Z. Inspiracje" z propozycjami ćwiczeń do zdjęć, do wykorzystania w pracy z uczniami. Publikacja została przygotowana z myślą o wykorzystaniu przede wszystkim w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

A ty, czujesz klimat?
Dodano 28-04-2014
A ty, czujesz klimat? to 32-stronicowa publikacja PAH poruszająca temat zmian klimatu. Publikacja wydana została w ramach projektu „Młodzież razem dla świata!”, realizowanego dzięki finansowemu wsparciu programu Młodzież w działaniu. Na publikację składają się artykuły dotyczące zmian klimatu, ćwiczenia z edukacji globalnej z tego zakresu oraz pomysły i inspiracje do działania na rzecz zmniejszania naszego wpływu na procesy klimatyczne na świecie. Publikacja opatrzona jest ciekawymi infografikami oraz zabawnymi rysunkami, a prezentowane treści podane są w bardzo przystępny sposób.

A ty w co się bawisz?
Dodano 25-06-2012
Wystawa plakatowa składa się z sześciu zdjęć-plakatów i dwunastu pocztówek obrazujących różne sposoby zabawy dzieci z Afganistanu, Autonomii Palestyńskiej, Haiti, Kenii, Sudanu Południowego i Tanzanii. Do plakatów dołączona jest broszura dla nauczyciela/nauczycielki z propozycjami wykorzystania zdjęć oraz informacjami na temat życia codziennego w wymienionych wyżej miejscach. Zdjęcia pozwalają na tworzenie różnego rodzaju zestawień: dwóch sytuacji z jednego kraju (np. zabawy chłopców i zabawy dziewcząt na Haiti), dwóch sytuacji z różnych krajów, ale zbliżonych tematycznie (np. przedstawiających środek transportu: dzieci z rowerem przed szkołą w Sudanie Południowym i młody taksówkarz z zadbanym motorem w Kenii) lub zdjęć przeciwstawnych (kąpiel ubranych dziewcząt w basenie podczas zorganizowanych zajęć o raz skoki do zanieczyszczonej wody chłopców - w różnych częściach Autonomii Palestyńskiej).

Dzieci chcą się uczyć. Wystawa plakatowa
Dodano 26-09-2011
Wystawa plakatowa składająca się z sześciu zdjęć-plakatów i sześciu pocztówek obrazujących problemy w dostępie do edukacji na przykładzie Afganistanu. Do plakatów dołączona jest broszura dla nauczyciela/nauczycielki z propozycjami wykorzystania wystawy zdjęć oraz informacjami na temat sytuacji edukacyjnej w Afganistanie. Całość wzbogacona o mapę Afganistanu.

Inspiracje ze Szkół Globalnych. Edukacja globalna w praktyce.
Dodano 09-01-2012
64-stronicowa publikacja z zakresu edukacji globalnej wydana w ramach programu Szkoła Globalna działa lokalnie!. Zawiera scenariusze lekcji poruszających tematykę Sprawiedliwego Handlu i przeciwdziałania zmianom klimatycznym, które stanowią doskonałe źródło inspiracji dla osób rozpoczynających przygodę z edukacją globalną w szkole, jak i jej praktyków. W publikacji zaprezentowane zostały także dokonania szkół biorących udział w programie w Polsce oraz w krajach partnerskich: Austrii, Czechach, Malcie i Słowacji. Uzupełnieniem publikacji jest wydanie "Rzeczywistość krajów Południa cz.2", będące zestawem 10 zdjęć z Azji, Ameryki i Afryki wraz z ćwiczeniami. Ćwiczenia przewidziane są dla grup o różnym stopniu wiedzy na temat krajów Południa i globalnych współzależności.

Jak mówić o większości świata. Rzetelna edukacja o krajach globalnego Południa
Dodano 25-06-2012
80-stronicowa publikacja z zakresu edukacji globalnej, wydana przez Polską Akcję Humanitarną w ramach programu Szkoła Globalna działa lokalnie!. Publikacja zawiera wskazówki na temat rzetelnego przedstawiania krajów globalnego Południa. Podaje wskazówki dotyczące treści i sposobu rozmawiania z uczniami i uczennicami o wydarzeniach współczesnego świata i roli młodych Polaków i Polek w relacjach Północ - Południe.

Królestwo UBÓ
Dodano 19-12-2013
Gra terenowa „Królestwo UBÓ” to gra poruszająca temat ubóstwa i Milenijnych Celów Rozwoju. Publikacja powstała na potrzeby konferencji Szkół Humanitarnych „8 celów, jeden świat. Milenijne Cele Rozwoju, a problem ubóstwa na świecie” w ramach projektu Solidarni dla przyszłości!, finansowanego ze środków programu Młodzież w Działaniu. Na grę składają się: scenariusz gry oraz dodatki w postaci zestawu kart do gry tabu, pól minowych, plakatów oraz naklejek. Grę szczególnie polecamy do wykorzystania przy organizacji obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem, który przypada na 17 października. Doskonale sprawdzi się także podczas Tygodnia Edukacji Globalnej, uatrakcyjni miejski piknik, wzbogaci program zielonej szkoły.

Kryzysy humanitarne i pomoc humanitarna w pigułce
Dodano 28-12-2015
Publikacja zawiera 16 kart zdjęciowych A4, z obszernymi tekstami na odwrocie dotyczącymi kryzysów humanitarnych, ich skutków oraz pomocy humanitarnej; 5 wielkoformatowych zdjęć mogących służyć jako wystawa lub gazetka szkolna zatytułowanych Kryzys humanitarny w Syrii oraz 32-stronicową broszurę ze scenariuszami lekcji, przygotowywanymi przez nauczycielki szkół, biorących udział w projekcie Szkoła Humanitarna 2015/2016, ćwiczeniami i inspiracjami do działania. Zdjęcia wykonane przez utytułowanych fotoreporterów: Macieja Moskwę, Jacka Marczewskiego, Marcina Sudera, Bartka Wrześniowskiego, Majlenda Bramo.

Materiały dla społeczności lokalnych
Dodano 26-08-2014
Zestaw materiałów przydatnych do prowadzenia akcji z edukacji globalnej w lokalnej społeczności. -Poradnik dla rodziców -Sprawiedliwy Handel. 2-stronicowa broszura -Zmiany klimatyczne. 2-stronnicowa broszura -Woda i bezpieczeństwo żywnościowe. 2-stronicowa broszura -Suwerenność żywnościowa - żyj zdrowo i daj żyć innym -Edukacja w krajach Południa -Dlaczego i jak współpracować ze szkołą. Broszura dla organizacji pozarządowych

Metoda projektu w edukacji globalnej
Dodano 07-12-2011
40-stronicowa publikacja na temat prowadzenia projektów szkolnych z zakresu edukacji globalnej. Pierwsza część skupia się na prezentacji metody krok po kroku, druga część to zestaw przydatnych narzędzi ułatwiających pracę tą metodą.

Oglądaj i (W)łącz się! Filmy i scenariusze spotkań. Pakiet dla szkół.
Dodano 19-12-2011
Współpracę organizacji pozarządowej i szkoły można rozpocząć od wspólnej projekcji filmów i towarzyszącej jej dyskusji. Polska Akcja Humanitarna udostępnia filmy na płytach DVD wraz z dołączonymi do nich scenariuszami spotkań dla uczniów i uczennic oraz przedstawicieli i przedstawicielek organizacji. Materiały te mogą przydać się podczas przygotowywania i przeprowadzania zajęć warsztatowych, których owocem będzie nawiązanie długotrwałej współpracy pomiędzy szkołą i organizacją pozarządową. Filmy udostępnione przez PAH bezpłatnie: • "Farma na ciężarówce" (Truck Farm) – film dokumentalny, 50 min, prod. Stany Zjednoczone, 2011, reż. Ian Cheney; • "Życzymy Państwu smacznego" (Enjoy Your Meal!), film dokumentalny, 55 min, prod. Belgia/Holandia, 2010, reż. Walther Grotenhuis; • Seria kilkuminutowych filmów z KiberaTV - inicjatywy, w ramach której młodzi mieszkańcy slmusu Kibera w Nairobi, stolicy Kenii, uczą się sztuki filmowej; • "Sprawiedliwy Handel w mieście Solidarności" – film dokumentalny, 11 min, prod. Polska, 2009, Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu „Trzeci Świat i My”. Filmom towarzyszą scenariusze spotkań dla szkół i organizacji pozarządowych.

Palestyna. Materiały z zakresu edukacji globalnej
Dodano 26-09-2011
60-stronicowa publikacja zwiera materiały na temat codziennego życia Palestyńczyków zamieszkujących Strefę Gazy i Zachodni Brzeg oraz przykładowe scenariusze lekcji przygotowane z myślą o osobach uczących wiedzy o społeczeństwie zgodne z podstawą programową. Do publikacji dołączona jest płyta CD z prezentacją zdjęć ukazującą sytuację wodno-sanitarną Autonomii Palestyńskiej.

Pomoc humanitarna
Dodano 08-04-2014
Publikacja Pomoc Humanitarna została napisana przez praktyków pomocy humanitarnej i edukacji globalnej PAH i jest pierwszą publikacją w Polsce, łączącą oba te zagadnienia. Publikacja liczy 56 stron. Pierwsza część stanowi teoretyczny wstęp do zagadnienia pomocy humanitarnej i odpowiada na pytania: czym jest pomoc humanitarna, jakie są jej zasady, kiedy jest udzielana i przez kogo, jakie są jej cele i zadania oraz kiedy jest efektywna. Druga część publikacji to zebrane pomysły na działania, jakie szkoła, jak i każdy i każda z nas może podjąć na rzecz pomocy innym. Kolejną część stanowi zestaw ćwiczeń z edukacji globalnej z zakresu pomocy humanitarnej. Podzielona na ćwiczenia wprowadzające oraz podstawowe, jest doskonałą wskazówką do tego, jak o pomocy, nie tylko humanitarnej, rozmawiać z młodzieżą. Ostatnia, czwarta część publikacji to przykłady pomysłów na szkolne i pozaszkolne projekty z zakresu pomocy humanitarnej. Publikacja zaopatrzona została również w słowniczek pojęć. Do publikacji dołączona jest płyta z krótkimi filmami o tej tematyce oraz 5 plakatów edukacyjnych

Prawo do edukacji
Dodano 21-01-2014
Publikacja ta składa się z 60 stron. Pierwsza część przedstawia prawo i dostęp do edukacji w krajach globalnego Południa (np. rola dostępu do edukacji, prawo do edukacji jako prawo człowieka, bariery w dostępie do edukacji czy wyzwania edukacji. Kolejna część to ćwiczenia z edukacji globalnej z zakresu dostępu do edukacji (część wprowadzająca oraz dla zaawansowanych) a także pomysły na akcje szkolne i gra planszowa pt.”Droga do szkoły”. Na zakończenie zawarte zostały przykłady szkolnych projektów i zakresu prawa do edukacji. Do publikacji dołączona jest płyta z krótkimi filmami o tej tematyce oraz 5 plakatów edukacyjnych

Prawo do wody
Dodano 21-01-2014
W 2013 roku została wydana nowa, 45-stronicowa publikacja na temat prawa do wody. Składa się z części teoretycznej, opisującej temat prawa do wody(rola dostępu do wody w życiu codziennym, przyczyny i skutki braku dostępu do wody, prawo do wody i godnych warunków sanitarnych jako prawa człowieka i opis wybranych obszarów zagrażających realizacji prawa do wody) oraz części ćwiczeniowej, zawierającej propozycje zadań i ćwiczeń do wykorzystania na lekcji, które podzielone zostały na ćwiczenia: wprowadzające i dla zaawansowanych oraz scenariusz gry wodnej, do użycia na zajęciach pozalekcyjnych. Na zakończenie mamy przykłady szkolnych projektów z zakresu prawa do wody oraz słowniczek pojęć. Do publikacji dołączona jest płyta z krótkimi filmami o tej tematyce oraz 5 plakatów edukacyjnych

Prawo do żywności
Dodano 21-01-2014
To uaktualniona publikacja, składająca się z 46 stron. Przedstawiono w niej: zagadnienia związane z prawem i dostępem do żywności w krajach globalnego Południa (np. czym jest niedożwienie i kogo dotyka?, przyczyny głodny na świecie czy przykłady rozwiązań tego problemu) oraz ćwiczenia z edukacji globalnej z zakresu dostępu do żywności(ćwiczenia wprowadzające i dla zaawansowanych). Ponadto podane są pomysły na akcje szkolne, scenariusz gry żywnościowej oraz przykłady szkolnych i pozaszkolnych projektów z zakresu prawa do żywności. Do publikacji dołączona jest płyta z krótkimi filmami o tej tematyce oraz 5 plakatów edukacyjnych

Przewodnik dla nauczycieli (2008)
Dodano 26-08-2014
Przewodnik dla nauczycieli powstał na potrzeby projektu „Szkoła Globalna”. Choć projekt zakończył się w 2009 r., treści w publikacji są nadal aktualne. Przewodnik zawiera przede wszystkim scenariusze konkretnych lekcji wraz z materiałami źródłowymi i kartami pracy. Znajduje się w nim również dokładny opis metody pracy opartej na trzech krokach: 1. nauka, 2. badanie, 3. akcja i materiały przydatne do pracy z młodzieżą według tej metody.

Przewodnik dla nauczycieli (2009)
Dodano 26-08-2014
Przewodnik dla nauczycieli powstał na potrzeby Przewodnik ten jest szczególnie przydatny do realizacji dwóch ważnych wyzwań, podnoszących jakość edukacji globalnej: koordynacji pracy nauczycieli we wdrażaniu edukacji globalnej na lekcjach przedmiotowych (m.in. arkusz podziału pracy pomiędzy nauczycielami) oraz planowania akcji lokalnej (m.in. opis kryteriów jakości akcji). W tej edycji przewodnika znajdują się również propozycje wykorzystania na lekcjach przedmiotowych zestawu zdjęć z opisami pt. „Rzeczywistość krajów Południa”.

Scenariusze zajęć dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej
Dodano 18-12-2012
Zestaw 5 scenariuszy 3-godzinnych warsztatów dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, stworzony przez zespół trenerów i trenerek należących do Sieci trenerskiej PAH, do wykorzystywania zarówno w pracy w szkole z młodzieżą, jak i w środowisku pozaszkolnym przez nauczycieli i trenerów edukacji globalnej. Scenariusze dotyczą: - pomocy humanitarnej w obliczu katastrof naturalnych, mądremu pomaganiu; - konsekwencjom konfliktów dla jednostki i społeczeństwa we wszystkich dziedzinach życia; - zależności między krajami rozwiniętymi a rozwijającymi się na przykładzie biopaliw i zawłaszczania ziemi; - wirtualnej wody; - globalnych współzależności w kontekście nadmiernej konsumpcji w krajach Europy i Ameryki a sytuacją w krajach globalnego Południa. Zawierają dodatkowe materiały, karty pracy, prezentacje i zdjęcia oraz przydatne linki. Scenariusze dostępne są w wersji PDF.

Sytuacja uchodźców w Polsce i na świecie - poradnik dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimanzjalnych
Dodano 26-11-2015
58-stronnicowa publikacja zawierająca informacje na temat uchodźców na świecie i w Polsce. W publikacji znajdziecie wiele przykładowych lekcji dla każdego etapu edukacyjnego. Dostępna tylko w formie do pobrania.

Wirtualna woda – scenariusze warsztatów dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej
Dodano 17-03-2014
Zestaw 2 scenariuszy 3-godzinnych warsztatów na temat wirtualnej wody, stworzony przez zespół trenerów i trenerek należących do Sieci trenerskiej PAH, do wykorzystywania zarówno w pracy w szkole z młodzieżą, jak i w środowisku pozaszkolnym przez nauczycieli i trenerów edukacji globalnej. Scenariusze powstały w ramach projektu „Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności” współfinasowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Włącz się do gry. Jak zorganizować grę miejską? Pakiet dla organizacji pozarządowych.
Dodano 19-12-2011
"Włącz się do gry. Jak zorganizować grę miejską?" to praktyczny przewodnik po grach miejskich dotyczących naszego miejsca w zglobalizowanym świecie. Pierwsza część publikacji pokaże Ci w jaki sposób – krok po kroku – zorganizować takie wydarzenia oraz wytłumaczy na czym one polegają. Znajdziesz tam ponadto wskazówki jak uatrakcyjnić grę w przestrzeni miejskiej lub dostosować ją do przestrzeni Twojej miejscowości, a także jak przeprowadzić jej ewaluację z uczestnikami i uczestniczkami. Druga część zawiera kompletne scenariusze gier, które można zorganizować w dowolnym miejscu w Polsce.

Włącz się do gry. Jak zorganizować grę miejską? Pakiet dla szkół
Dodano 19-12-2011
"Włącz się do gry. Jak zorganizować grę miejską?" to praktyczny przewodnik po grach miejskich dotyczących naszego miejsca w zglobalizowanym świecie. Pierwsza część publikacji pokaże Ci w jaki sposób – krok po kroku – zorganizować takie wydarzenia oraz wytłumaczy na czym one polegają. Znajdziesz tam ponadto wskazówki jak uatrakcyjnić grę w przestrzeni miejskiej lub dostosować ją do przestrzeni Twojej miejscowości, a także jak przeprowadzić jej ewaluację z uczestnikami i uczestniczkami. Druga część zawiera kompletne scenariusze gier, które można zorganizować w dowolnym miejscu w Polsce.

Woda jako prawo człowieka - scenariusz warsztatu dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej
Dodano 03-04-2014
Scenariusz 3-godzinnych warsztatów stworzony przez zespół trenerów i trenerek należących do Sieci trenerskiej PAH, do wykorzystywania w pracy w szkole z młodzieżą, jak i w środowisku pozaszkolnym. Scenariusz powstał w ramach projektu „Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności” współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Zawłaszczanie ziemi a dostęp do żywności – scenariusz warsztatu dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej
Dodano 28-03-2014
Scenariuszy 3-godzinnych warsztatów na temat związku zawłaszczania ziemi (landgrabing) na dostęp do żywności , stworzony przez zespół trenerów i trenerek należących do Sieci trenerskiej PAH, do wykorzystywania w pracy w szkole z młodzieżą, jak i w środowisku pozaszkolnym. Scenariusz powstał w ramach projektu „Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności” współfinansowanym przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Zestaw broszur dla nauczycieli
Dodano 26-08-2014
Zestaw zawiera broszury ułatwiające prowadzenie projektu z edukacji globalnej w szkole. -Edukacja globalna na lekcjach przedmiotowych -Nasz Zespół marzeń – czyli jak określić swoją rolę w programie -Fundamenty sukcesu: Dobrze ocenić stan początkowy i ustalić cele szkoły w programie -Jak rozmawiać z młodzieżą o Sprawiedliwym Handlu i zmianach klimatycznych? -Czas na akcję lokalną! -Jak nawiązać współpracę z organizacją pozarządową. Broszura dla szkół

Żywność: prawo czy towar?
Dodano 29-08-2014
Scenariusz 3-godzinnych warsztatów na temat prawa do żywności, stworzony przez zespół trenerów i trenerek należących do Sieci trenerskiej PAH, do wykorzystywania w pracy w szkole z młodzieżą, jak i w środowisku pozaszkolnym. Scenariusz powstał w ramach projektu „Aktywne szkoły na rzecz globalnej odpowiedzialności” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
copyright PAH 2011 :: grafika m.jurko :: powered by ideactive