Film VR. Syryjska rodzina z Aleppo, mieszkająca w Gaza Hospital w Sabrze, Bejrut, Liban 2022

VR z mieszkania w Gaza Hospital

Udostępnij

DZIELĄC SIĘ WIEDZĄ Z INNYMI, DOKŁADASZ SWOJĄ CEGIEŁKĘ DO BUDOWY LEPSZEGO ŚWIATA