Polska Akcja Humanitarna

Raport za rok 2021

Niesiemy pomoc osobom cierpiącym w wyniku konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych. Poznaj raport z naszych działań w 2021 r.

Rok 2021 naznaczyła konieczność radzenia sobie z pandemiczną rzeczywistością na świecie i jej głębokimi skutkami ekonomicznymi w krajach Globalnego Południa. Jednak dzięki naszym darczyńcom, partnerom oraz pracownikom i pracowniczkom nieprzerwanie docieraliśmy z pomocą do osób w potrzebie, zarówno w długotrwałych, jak i nagłych kryzysach humanitarnych.

W różnych częściach świata

000 000

osoby

skorzystały z naszej pomocy

Objętych działaniami PAH było

0

krajów

z Afryki, Bliskiego Wschodu, Ameryki Środkowej i Europy

PAH przeznaczyła ponad

00

mln zł

na wszystkie programy pomocowe w 2021 roku

Mapa

Zobacz raport z naszych działań na świecie i w Polsce

Kliknij w kraj, by poznać szczegóły

Typy wyświetlanych danych

W tych krajach prowadzimy pomoc stałą lub działania ratunkowe

Pomoc natychmiastowa

Haiti

W wyniku trzęsienia ziemi w sierpniu 2021 r. zginęło ponad 2 tys. osób, a więcej niż 12 tys. zostało rannych. Epicentrum trzęsienia oddalone było kilkanaście kilometrów od Petit-Trou-de-Nippes, miasta, w którym zrealizowaliśmy projekt. W ramach naszych działań zaspokajaliśmy podstawowe potrzeby, stawialiśmy tymczasowe schronienia dla osób poszkodowanych w wyniku katastrofy, a także udzielaliśmy wsparcia psychologicznego.

 

 

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Irak

W naszych działaniach koncentrowaliśmy się na prewencji zakażeń COVID-19 w obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych, dostarczaniu odpowiedniej ilości wody, budowie sanitariatów w miejscach do kwarantanny i izolacji, a także doraźnej pomocy finansowej dla najbardziej potrzebujących w dystrykcie Sindżar. Dodatkowo remontowaliśmy latryny i prysznice oraz usuwaliśmy odpady z czterech obozów dla osób wewnętrznie przemieszczonych.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Jemen

Trwający konflikt zbrojny, kryzys ekonomiczny, ryzyko katastrof naturalnych, zmiany klimatyczne, a także pandemia COVID-19 sprawiają, że pod względem humanitarnym rok 2021 pozostawał trudnym dla mieszkańców i mieszkanek tego kraju.

W roku 2021 kontynuowaliśmy projekty w sektorze zdrowia poprzez wsparcie siedmiu klinik i jednego szpitala w gowernoratach Abjan, Aden i Ad Dhale. Mając na celu przywrócenie pełnej funkcjonalności placówek, działaliśmy w zakresie m.in.: dostawy leków, sprzętu i urządzeń medycznych, zapewnienia artykułów użytkowych, naprawy infrastruktury sanitarnej budynków, prac remontowych oraz dostawy wody. Oprócz tego udzieliliśmy wsparcia zespołom medycznym poprzez przeprowadzenie szkoleń i wypłatę świadczeń. Zakres i forma wsparcia była dostosowana do zidentyfikowanych potrzeb każdej z klinik. Mając świadomość, że wiele osób nie ma możliwości skorzystania z usług medycznych ze względu na problemy logistyczne, a część kobiet w ciąży preferuje tradycyjną formę porodu w domu, wyposażyliśmy w sprzęt i przeprowadziliśmy szkolenia dla wolontariuszy i lokalnych położnych. Umożliwiło to dotarcie do mieszkańców, a także udzielenie pomocy i porady medycznej poza kliniką.  

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna i rozwojowa

Kenia

W 2021 roku Polska Akcja Humanitarna kierowała swoje projekty do społeczności lokalnej w południowej Kenii, gdzie panuje klimat równikowy suchy. Przez negatywne skutki zmian klimatycznych dostęp do bezpiecznej wody oraz odpowiednich warunków sanitarnych stanowi coraz większe wyzwanie.

Nasze działania poprawiły warunki nauczania poprzez zapewnienie dostępu do zrównoważonej infrastruktury wodno-sanitarnej i zwiększenie dostępu do usług energetycznych ze źródeł odnawialnych, a także przez zapewnienie odpowiedniej higieny. Wspólnie z kooperatywami rolniczymi budowaliśmy tamy piaskowe regulujące zasoby wodne. Ponadto, poprzez przeprowadzenie szeregu szkoleń z zakresu zarządzania, uprawy roli i hodowli, podnieśliśmy efektywność pracy rolnej oraz zwiększyliśmy możliwości produkcyjne i zarobkowe kooperatyw rolniczych.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc rozwojowa

Liban

Raport Światowego Forum Ekonomicznego (Gender Gap Index, 2021) klasyfikuje Liban na 132. miejscu spośród 156 krajów pod względem uczestnictwa kobiet w życiu politycznym, ich szans ekonomicznych, możliwości edukacyjnych oraz dostępu do adekwatnej opieki zdrowotnej. Marginalizacja dziewcząt i kobiet oraz bariery na ich drodze do aktywnego życia społecznego i zawodowego są wielopłaszczyznowe. Jedynie 29% dorosłych kobiet jest aktywnych zawodowo, podczas gdy odsetek ten wynosi 76% dla mężczyzn. 

W Libanie przeprowadziliśmy projekt, który poprzez rozwój umiejętności osobistych i życiowych dzieci i nastolatków stworzył im większe możliwości wykorzystania swojego pełnego potencjału w przyszłości, a dzięki rozwojowi kompetencji zawodowych młodych osób dorosłych otrzymują oni większe szanse na perspektywy zatrudnienia na systemowo marginalizującym je rynku pracy.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Somalia

Działania PAH w Somalii skoncentrowane są głównie na pomocy wodno-sanitarnej. Organizacja skupia się w szczególności na pomocy najbardziej zagrożonym osobom, takim jak osoby wewnętrznie przemieszczone, dlatego też budujemy studnie i infrastrukturę sanitarną w obozach, w których obecnie zamieszkują. PAH wspiera także społeczności lokalne we wsiach dotkniętych powodziami, suszą czy konfliktami. Dzięki takiemu wsparciu, Somalijczycy i Somalijki mogą godnie zaspokoić swoje podstawowe potrzeby.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Sudan Południowy

Mieszkańcy Sudanu Południowego stoją w obliczu problemów spowodowanych zagrożeniami klimatycznymi, epidemiami chorób, lokalnymi sporami i utratą środków do życia.  Nasze działania obejmują przede wszystkim zapewnianie dostępu do czystej i zdrowej wody poprzez naprawę i budowę ujęć wody, latryn i punktów mycia rąk. Prowadzimy szkolenia dla mechaników. Organizujemy kampanie podnoszące świadomość z zakresu dobrych praktyk higienicznych.

Z myślą o dzieciach rozwijamy programy edukacyjne, tworzymy tymczasowe przestrzenie do nauki w miejscach, gdzie dostęp do infrastruktury szkolnej jest ograniczony. Podejmujemy działania zmniejszające zachorowalność i śmiertelność grup najbardziej wrażliwych. Dostarczamy pakiety z pomocą nieżywnościową podejmując działania, które wzmacniają samodzielność i zdolność odpowiedzi na przyszłe kryzysy lokalnej społeczności. Tworzymy bezpieczne przestrzenie dla kobiet, które doświadczyły przemocy.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Ukraina

W 2021 roku PAH kontynuowała pomoc osobom starszym i z niepełnosprawnościami zamieszkującym miejscowości przyfrontowe. Działają tam nasze Terytorialne Centra Pomocowe, w których mieszkańcom udzielana jest pomoc psychologiczna i gotówkowa, a także dystrybuowane są zestawy żywnościowe i higieniczne. Udzieliliśmy również pomocy ofiarom min lądowych, w szczególności dzieciom i ich opiekunom, w postaci wsparcia psychologicznego, prawnego i finansowego w zakresie rehabilitacji. Przeprowadziliśmy szkolenia dla nauczycieli i pracowników socjalnych, a także dofinansowaliśmy ich zatrudnienie w lokalnych instytucjach.

 

Poznaj szczegóły naszych działań

Mapa

Użyj palca by poruszać się po mapie

Haiti
Irak
Jemen
Kenia
Liban
Somalia
Sudan Południowy
Ukraina
Polska

Nasze działania

Jak pomagaliśmy w 2021 roku?

Dostęp do wody

 • budowaliśmy i remontowaliśmy studnie, stacje mycia rąk i sanitariaty
 • dostarczaliśmy środki higieniczne i pakietów menstruacyjne dla kobiet i dziewcząt
 • kontrolowaliśmy jakości wody
 • szkoliliśmy z zakresu promocji higieny

Dostęp do żywności

 • dostarczaliśmy żywność dla kobiet w ciąży i karmiących
 • dożywialiśmy dzieci poniżej 5. roku życia
 • dystrybuowaliśmy nasiona i narzędzia rolnicze
 • kontynuowaliśmy program dożywiania dzieci w Polsce - Pajacyk

Schronienie i pomoc nieżywnościowa

 • przekazywaliśmy wsparcie materialne, służące zapewnieniu odpowiedniego schronienia
 • wydawaliśmy artykuły pierwszej potrzeby
 • budowaliśmy tymczasowe schronienia

Ochrona prawna i psychospołeczna

 • organizowaliśmy wsparcie psychospołeczne
 • prowadziliśmy monitorowanie i działania zapobiegające eksmisjom
 • przeciwdziałaliśmy przemocy

Zdrowie

 • promowaliśmy usługi przed- i poporodowe
 • edukowaliśmy dzieci i rodziców w zakresie zdrowia i higieny
 • zapewnialiśmy wsparcie dla klinik

Pomoc natychmiastowa

 • zaspokajaliśmy podstawowe potrzeby osób w kryzysach

Edukacja

 • remontowaliśmy szkoły
 • szkoliliśmy nauczycieli i zapewnialiśmy materiały edukacyjne
 • poprawialiśmy dostęp do infrastruktury wodno-sanitarnej w szkołach
 • wyrównywaliśmy szanse zawodowe kobiet

Źródła finansowania

Razem możemy więcej

Dziękujemy wszystkim wspierającym nas osobom prywatnym, instytucjom i firmom, a także aktywistom i aktywistkom. To dzięki Wam jesteśmy w stanie nieprzerwanie nieść pomoc ludziom w potrzebie!

Kliknij w interesującą Cię część wykresu, aby poznać szczegóły

Dzięki darczyńcom instytucjonalnym możemy dostarczać pomoc międzynarodową do krajów ogarniętych wojną i katastrofami naturalnymi. Bez ich wsparcia nie moglibyśmy realizować naszej misji na obecną skalę.

Dziękujemy Wam!

41 550 612,60PLN
Łączna kwota przekazana przez darczyńców instytucjonalnych w 2021 roku
Zostań Darczyńcą lub Partnerem PAH

Podlegamy stałym kontrolom i audytom

W sposób ciągły doskonalimy swoje działanie, służą temu przeprowadzane przez niezależne podmioty audyty i kontrole. Ich wyniki pomagają nam budować transparentność i wiarygodność. Co roku kilkukrotnie gościmy kolejnych audytorów zarówno na naszych misjach jak i w biurze głównym. W PAH działa również audytor wewnętrzny.

Tutaj znajdziesz szczegółowe sprawozdanie finansowe:

Sprawozdanie finansowe za 2021 rok

Nasz zespół

Pracownicy Polskiej Akcji Humanitarnej

Chcesz do nas dołączyć?

Sprawdź, kogo szukamy