Polska Akcja Humanitarna

Raport za rok 2022

Niesiemy pomoc cierpiącym w wyniku konfliktów zbrojnych, kryzysu klimatycznego i katastrof. Działamy z poszanowaniem zasad humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności.

Drodzy Państwo, Przyjaciele,

Oddajemy w Wasze ręce raport z naszych działań w 2022 roku. W ubiegłym roku minęły trzy dekady naszej działalności humanitarnej na całym świecie i nie mieliśmy wątpliwości, że był to wyjątkowy moment w historii Polskiej Akcji Humanitarnej. Wyjątkowość tej chwili nie wynikała wyłącznie z podsumowań, które pokazały, że przez 30 lat pomogliśmy blisko piętnastu milionom osób w 51 krajach. Niezwykłość roku 2022 związana była przede wszystkim z bezprecedensową skalą działań pomocowych dla osób z Ukrainy.

Eskalacja wojny u naszego wschodniego sąsiada sprawiła, że to właśnie PAH społeczeństwo oraz darczyńcy z zagranicy obdarzyli wielkim zaufaniem, przekazując ogromne wsparcie na działania pomocowe. Na to zaufanie pracowaliśmy od wielu lat reagując w kryzysach humanitarnych w najdalszych zakątkach świata, ale przede wszystkim pomagając długofalowo, w krajach, o których świat zapomniał. Nasza uwaga jeszcze przez wiele lat będzie skupiona na Ukrainie, ale nie zapominamy o innych krajach i naszych biurach regionalnych w Afryce i na Bliskim Wschodzie, z których jesteśmy tak bardzo dumni.

Rok 2022 to również rozpoczęcie stałych działań na terenie Madagaskaru, dotkniętego przez suszę na południu wyspy. Rozszerzyliśmy także zdecydowanie naszą działalność w Polsce obejmując wsparciem uchodźców i uchodźczynie z Ukrainy.
Jesteśmy ogromnie wdzięczni za to zaufanie, którym nas obdarzyliście, ale również świadomi wiążącej się z nim odpowiedzialności. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach będziemy mogli dalej wspólnie działać na rzecz osób cierpiących w kryzysach humanitarnych.

– Grzegorz Gruca, wiceprezes Zarządu PAH

To był dla nas intensywny i wyjątkowy rok. Kontynuowaliśmy naszą pomoc w krajach Afryki i Bliskiego Wschodu, rozwinęliśmy nasze działania w Ukrainie w odpowiedzi na eskalację konfliktu, a także otworzyliśmy dwa nowe biura krajowe. Poznaj dokładny raport z naszych działań w 2022 roku.

W różnych częściach świata

0 000 000

osób

otrzymało pomoc.

Objętych działaniami PAH było

00

krajów

z Afryki, Azji, Bliskiego Wschodu i Europy.

PAH przeznaczyła ponad

000

mln zł

na wszystkie programy pomocowe w 2022 roku.

Mapa

Zobacz raport z naszych działań na świecie i w Polsce

Kliknij w kraj, by poznać szczegóły

Typy wyświetlanych danych

W tych krajach prowadzimy pomoc stałą lub działania ratunkowe

Pomoc humanitarna

Afganistan

W następstwie eskalacji konfliktu wewnętrznego w sierpniu 2022 r. doszło do nagłej zmiany władzy w Afganistanie. Działania zbrojne prowadzone w różnych częściach kraju, a także wycofanie się międzynarodowych oddziałów zbrojnych pomiędzy kwietniem a lipcem 2022 r., doprowadziły do masowych przemieszczeń ludności, które poskutkowały utratą domów i środków do życia. W 2022 r. liczba uchodźców wewnętrznych osiągnęła 4,4 mln. W wyniku szybko postępujących działań militarnych tysiące ludzi szukały schronienia w największych miastach. Tak szybki wzrost liczby osób wewnętrznie przemieszczonych, w połączeniu z nagłą zmianą władzy oraz skutkami pandemii COVID-19, oznaczają, że w najbliższej przyszłości bardzo prawdopodobne będą kolejne problemy z dostępem do podstawowych usług, a także wzrost cen najbardziej potrzebnych towarów.

Afganistan jest również krajem podatnym na klęski żywiołowe, a występujące w ostatnich latach powodzie, osuwiska ziemi oraz susze bardzo mocno dotknęły ludność w niektórych jego prowincjach. Jednym z takich zjawisk było również trzęsienie ziemi o magnitudzie 5,9, które 22 czerwca 2022 r. uderzyło w centralny region Afganistanu. Wśród szczególnie poszkodowanych terenów znalazły się prowincje Paktika i Khost, gdzie według danych OCHA zginęło 770 osób, a 1455 zostało rannych. W dystrykcie Gayan (prowincja Paktika) blisko 1500 budynków zostało zniszczonych lub uszkodzonych. Trzęsienie ziemi nie tylko sprawiło, że wielu ludzi straciło swoje domy, ale także znacząco zwiększyło potrzeby w zakresie dostępu do opieki zdrowotnej, wody i sanitariatów czy żywności.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc rozwojowa

Indonezja

W wyniku trzęsienia ziemi w Indonezji w grudniu 2018 r. zginęło kilkaset osób, a ponad 7 tys. zostało rannych. We wspomnianym okresie prowadziliśmy działania, które skupiały się na udzieleniu pomocy oraz odpowiedzi na najpilniejsze potrzeby osób poszkodowanych. Projekt w 2022 r. był kontynuacją ówczesnej pomocy.

W ramach naszych działań w 2022 r. wzmocniliśmy lokalny zespół reagowania kryzysowego poprzez szkolenia, symulacje, a także instalację odpowiednich obiektów.

 

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Irak

Miliony osób w Iraku wciąż odczuwają tragiczne skutki wieloletniego konfliktu. Wiele osób nadal nie może powrócić do swojego miejsca zamieszkania i pozostają w obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych lub w nieformalnych skupiskach. 

Od początku naszej obecności w Iraku koncentrowaliśmy się na działaniach w sektorze wodno-sanitarnym. Wspieraliśmy osoby wewnętrznie przemieszczone, uchodźców syryjskich oraz społeczność lokalną, działaliśmy również w zakresie zapewnienia środków utrzymania oraz pomocy prawnej. W związku z ogłoszonym w 2022 r. przez władze Iraku zakończeniem działań humanitarnych i rozpoczęciem zamykania obozów dla uchodźców wewnętrznych, wprowadziliśmy w życie strategię motywowania osób przemieszczonych do powrotu do swoich wcześniejszych miejsc zamieszkania, a także zapewnialiśmy bezpieczne schronienia dla nich oraz wsparcie finansowe na remont budynków mieszkalnych. Oprócz tego podjęliśmy działania w sektorze zdrowia wspierając placówki medyczne i przeprowadzając szkolenia dla ich pracowników. Swoje działania realizowaliśmy w regionie pasma górskiego Sindżar oraz w subdystrykcie Kuayrawan.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Jemen

Katastrofy naturalne, trudna sytuacja gospodarcza, zniszczona infrastruktura stanowią codzienne wyzwanie wielu mieszkańców i mieszkanek Jemenu. Monitorując na bieżąco sytuację w kraju, w 2022 roku zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie działań w obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych w Ma’rib – rejonie szczególnie dotkniętym kryzysem humanitarnym ze względu na bliskość linii frontu – przejmując rolę koordynacyjną w 4 obozach. Mając na uwadze trudności w dostępie do usług zdrowotnych, udzieliliśmy wsparcia dwóm okolicznym klinikom, a przy udziale lokalnego partnera przeprowadziliśmy naprawę infrastruktury wodno-sanitarnej w obozie Al Arsh. Oprócz tego w ramach działań w sektorze edukacji wsparliśmy ponad 2 tysiące dzieci poprzez budowę klas oraz wsparcie finansowe i materialne uczniów, jak też nauczycieli/ek w 8 klasach. Niezmiennie w 2022 roku kontynuowaliśmy pracę w rejonach Aden i Al Dhale’e, udzielając kompleksowego wsparcia dla dwóch klinik i jednego szpitala rejonowego. Oprócz tego przeprowadziliśmy działania natychmiastowe poprzez postawienie ponad 300 domów dla osób, które straciły swoje miejsce zamieszkania w wyniku powodzi w sierpniu 2022 roku.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna i rozwojowa

Kenia

W odpowiedzi na wyzwania związane ze zmianami klimatu prowadzimy działania skierowane do społeczności lokalnej w trzech hrabstwach południowo-wschodniej Kenii – Kitui, Makueni i Machakos. Poprawiamy infrastrukturę wodno-sanitarną w szkołach, przeciwdziałając w ten sposób opuszczaniu przez dzieci systemu edukacji. Z kolei przez wsparcie drobnych rolników przyczyniamy się do poprawy ich produkcji i generowania dochodów przez spółdzielnie kooperatywy rolnicze, w których są zrzeszeni.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc rozwojowa

Liban

Liban pozostaje państwem z największą liczbą uchodźców per capita na świecie. UNHCR szacuje, że w tym kraju mieszka 1,5 mln uchodźców z Syrii i 174 tys. Palestyńczyków, a także ponad 13 tys. uchodźców innych narodowości.

Trudna sytuacja społeczno-ekonomiczna, napięcia pomiędzy różnymi społecznościami i bezrobocie przyczyniają się do wielu konfliktów na tle dostępu do podstawowych dóbr i usług. 

W Libanie od 2020 r. prowadzimy centrum szkoleniowe, w którym zarówno Libańczycy, jak i osoby innych narodowości, mogą podnosić swoje kompetencje zawodowe i umiejętności osobiste. Dzięki szkoleniom wzrasta ich konkurencyjność na rynku pracy, a także pewność siebie. Prowadzone w Centrum warsztaty są różnorodne i dotyczą m.in. nowoczesnych technik komputerowych, projektowania graficznego, tworzenia gier komputerowych, szycia, biznesu i przedsiębiorczości czy aktorstwa. Kursy trwają zazwyczaj kilka dni, a po ich ukończeniu uczestnicy otrzymują specjalne certyfikaty.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Madagaskar

Powtarzające się susze od 2019 r. doprowadziły południowe regiony Madagaskaru na skraj poważnego kryzysu humanitarnego. Te klęski żywiołowe, w znaczącym stopniu wywołane zmianami klimatu, dramatycznie wpłynęły na życie i zdrowie oraz dostęp do źródeł utrzymania dla mieszkańców. Ponadto, rolnicy z regionów Atsimo-Andrefana i Atsinana zmagają się z jesiennymi atakami szarańczy oraz burzami piaskowymi, co może poważnie wpłynąć na źródła utrzymania oparte na hodowli bydła na tych obszarach. Co najmniej 47% osób zamieszkujących regiony południowe może doświadczyć wysokiego stopnia niedożywienia. 

Nasze działania w Madagaskarze rozpoczęliśmy wiosną 2022 r. Jest to 8. kraj, w którym rozpoczynamy stałe działania pomocowe. Naszym celem jest odpowiedź na najpilniejsze potrzeby mieszkańców południu kraju i zapewnienie im dostępu do podstawowych usług, w tym do bezpiecznej do spożycia i czystej wody oraz żywności. Efektem naszych działań było uruchomienie 10 nowych punktów poboru wody, latryn, rozpoczęcie programu „żywność za pracę”, założenie szkółek drzewnych oraz zapewnienie posiłku dzieciom w szkolnych stołówkach.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Somalia

Brak dostępu do wody znacząco zwiększył występowanie chorób, takich jak cholera czy ostra biegunka wodnista (AWD) wśród ludności, jak i zwierząt gospodarskich. Niewystarczający dostęp do infrastruktury wodno-sanitarnej dodatkowo pogarsza sytuację. Działania PAH skupiają się w szczególności na pomocy osobom wewnętrznie przemieszczonym, zamieszkującym przepełnione obozy, a także mieszkańcom odizolowanych wsi.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Sudan Południowy

Sudan Południowy to kraj pogrążony w kryzysie humanitarnym. Przedłużający się konflikt zbrojny, przemoc na tle etnicznym i społecznym, powodzie, epidemie i braki żywnościowe są jednymi z wielu zagrożeń, na jakie narażeni są mieszkańcy  tego państwa.

Regionem, w którym powodzie i przemoc wyrządziły największe szkody, jest stan Jonglei. To właśnie tam PAH kieruje dużą część swojego wsparcia, obejmującego zapewnienie dostępu do bezpiecznej do spożycia wody, artykułów pierwszej potrzeby, materiałów do budowy tymczasowych schronień oraz usług edukacyjnych.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Ukraina

Wychodząc naprzeciw najpilniejszym potrzebom ludności dotkniętej konfliktem, realizowaliśmy wielosektorowe działania w całej Ukrainie, w dużej części koncentrując się na wschodnich i południowych regionach kraju. Dostarczaliśmy wsparcie gotówkowe, pokrywające 3-miesięczne potrzeby oraz prowadziliśmy remonty infrastruktury wodno-sanitarnej w ośrodkach dla osób wewnętrznie przemieszczonych i w instytucjach opieki społecznej. Dystrybuowaliśmy również zestawy higieniczne i żywnościowe we współpracy z największymi organizacjami międzynarodowymi. Przeprowadziliśmy remonty zniszczonych domów prywatnych, a także zapewnialiśmy tymczasowe schronienia w postaci domów modułowych rodzinom, które straciły swój dom.

Założyliśmy osiem terytorialnych centrów pomocowych, w których udzielaliśmy pomocy psychologicznej i prawnej. Dodatkowo utworzyliśmy mobilne zespoły psychologów, które docierały z pomocą do mniejszych ośrodków miejskich i wiejskich.

Poznaj szczegóły naszych działań

Mapa

Użyj palca by poruszać się po mapie

Nasze działania

Jak pomagaliśmy w 2022 roku?

Dostęp do wody

 • zapewnialiśmy dostęp do czystej i bezpiecznej wody poprzez budowę studni
 • budowaliśmy latryny i stacje do mycia rąk
 • szkoliliśmy z zakresu higieny
 • dystrybuowaliśmy środki pierwszej potrzeby i zestawów higienicznych
 • rozdawaliśmy materiały edukacyjne i produkty dotyczące higieny menstruacyjnej

Dostęp do żywności

 • wspieraliśmy drobnych rolników, pomagając im zwiększyć zdolności produkcyjne
 • zapewnialiśmy systemy nawadniające, szkolenia oraz wsparcie w zakresie uprawy roślin i hodowli zwierząt
 • dystrybuowaliśmy nasiona oraz narzędzia rolnicze, a także paczki żywnościowe
 • zapewnialiśmy dostęp do wyżywienia w szkołach

Schronienie i pomoc nieżywnościowa

 • udzielaliśmy wsparcia materialnego w zapewnieniu odpowiedniego schronienia
 • wspieraliśmy osoby powracające do swoich miejsc zamieszkania w remontach i odbudowie domów
 • instalowaliśmy domy modułowe
 • dystrybuowaliśmy artykuły nieżywnościowe, w tym generatory prądu, grzejniki, opał i paliwo w czasie zimy

Ochrona prawna i psychospołeczna

 • zapewnialiśmy dostęp do pomocy prawnej
 • udzielaliśmy pomocy psychologicznej i psychospołecznej poprzez sesje grupowe i indywidualne
 • monitorowaliśmy przypadki przemocy
 • podnosiliśmy świadomość na temat nierówności i przemocy na tle płciowym
 • tworzyliśmy bezpieczne przestrzenie dla kobiet i dzieci

Zdrowie

 • wprowadzaliśmy systemy zarządzania odpadami medycznymi
 • szkoliliśmy zespoły w ośrodkach medycznych
 • wspieraliśmy pracowników szpitali i klinik poprzez wypłacanie im wynagrodzeń
 • dystrybuowaliśmy odpowiedni sprzęt, środki oraz leki

Pomoc natychmiastowa

 • reagowaliśmy na nagłe kryzysy
 • prowadziliśmy punkty interwencyjne, gdzie udzielaliśmy wsparcia osobom dotkniętym kryzysem
 • zapewnialiśmy podstawowe produkty żywnościowe i nieżywnościowe

Edukacja

 • prowadziliśmy remonty szkół
 • tworzyliśmy tymczasowe przestrzenie do nauki w miejscach kryzysu
 • zapewniliśmy dostęp do energii słonecznej w szkołach
 • działaliśmy na rzecz zmniejszania nierówności na tle płciowym w dostępie do edukacji i rynku pracy
 • szkoliliśmy i wspieraliśmy pracowników ośrodków edukacyjnych

Wsparcie finansowe

 • zapewnialiśmy wielofunkcyjną pomoc pieniężną ratującą życie
 • wspieraliśmy uchodźców i uchodźczynie w Polsce poprzez program kart pomocowych
 • udzielaliśmy wsparcia finansowego na remont domów

Redukcja ryzyka katastrof

 • uczyliśmy jak zmniejszać ryzyko potencjalnych katastrof
 • budowaliśmy koordynacyjne punkty reagowania
 • prowadziliśmy szkolenia z udzielania pierwszej pomocy
 • podnosiliśmy świadomość ekologiczną
 • integrowaliśmy społeczności i władze lokalne celem przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian klimatu

Zarządzanie obozami dla uchodźców

 • koordynowaliśmy pomoc w ramach obozów dla osób w nich przebywających
 • zapewnialiśmy i dbaliśmy o komunikację z innymi organizacjami pomocowymi

Źródła finansowania

Razem możemy więcej

Dziękujemy wszystkim wspierającym nas darczyńcom, instytucjom i firmom, a także aktywistom i wolontariuszom. Dzięki Waszemu bezprecedensowemu wsparciu w obliczu eskalacji wojny w Ukrainie, mogliśmy dotrzeć z pomocą do prawie dwóch milionów ludzi w potrzebie.

Kliknij w interesującą Cię część wykresu, aby poznać szczegóły

Dzięki darczyńcom instytucjonalnym możemy dostarczać pomoc międzynarodową do krajów ogarniętych wojną, zmianami klimatycznymi i katastrofami naturalnymi. Bez ich wsparcia nie moglibyśmy realizować naszej misji na obecną skalę.

Action Aid

Dotacja 13 500 901,00

CARE USA

Dotacja 16 215 968,00

BHA/USAID

Dotacja 8 296 280,00

UNICEF

Dotacja 6 098 294,00

Polska pomoc - MSZ

Dotacja 6 528 382,00

Stichting Vluchteling

Dotacja 3 576 623,00

Plan International

Dotacja 631 426,00

Celo Foundation

Dotacja 28 011,00

ECHO

Dotacja 13 954 758,00

OCHA United Nations

Dotacja 20 212 152,00

World Food Programme

Dotacja 1 708 979,00

arche noVa

Dotacja 2 763 002,00

Caritas Polska

Dotacja 1 888 045,00

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Dotacja 93 058,00

FMO-Europejski Mechanizm Gospodarczy

Dotacja 211 420,00

Dziękujemy Wam!

107 471 581,00PLN
Łączna kwota przekazana przez darczyńców instytucjonalnych w 2022 roku
Action Aid

Dotacja 13 500 901,00

CARE USA

Dotacja 16 215 968,00

BHA/USAID

Dotacja 8 296 280,00

UNICEF

Dotacja 6 098 294,00

Polska pomoc - MSZ

Dotacja 6 528 382,00

Stichting Vluchteling

Dotacja 3 576 623,00

Plan International

Dotacja 631 426,00

Celo Foundation

Dotacja 28 011,00

ECHO

Dotacja 13 954 758,00

OCHA United Nations

Dotacja 20 212 152,00

World Food Programme

Dotacja 1 708 979,00

arche noVa

Dotacja 2 763 002,00

Caritas Polska

Dotacja 1 888 045,00

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Dotacja 93 058,00

FMO-Europejski Mechanizm Gospodarczy

Dotacja 211 420,00

Zostań Darczyńcą lub Partnerem PAH

Podlegamy stałym kontrolom i audytom

W sposób ciągły doskonalimy swoje działanie, służą temu przeprowadzane przez niezależne podmioty audyty i kontrole. Ich wyniki pomagają nam budować transparentność i wiarygodność. Co roku kilkukrotnie gościmy kolejnych audytorów zarówno na naszych misjach jak i w biurze głównym. W PAH działa również audytor wewnętrzny.

Tutaj znajdziesz szczegółowe sprawozdanie finansowe:

Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

Nasz zespół

Pracownicy Polskiej Akcji Humanitarnej

Chcesz do nas dołączyć?

Sprawdź, kogo szukamy