Polska Akcja Humanitarna

Raport za rok 2020

Niesiemy pomoc cierpiącym w wyniku konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych. Poznaj raport z naszych działań w 2020 r.

Dzięki naszym darczyńcom, partnerom i pracownikom, w 2019 r. pomogliśmy wielu ludziom w regionach świata ogarniętych wojną i chaosem spowodowanym katastrofami naturalnymi.

W różnych częściach świata

000 000

osób

skorzystało z naszej pomocy

Objętych działaniami PAH jest

00

krajów

z Afryki, Bliskiego Wschodu i Europy

PAH przeznaczyła łącznie

000

mln zł

na wszystkie programy pomocowe w 2019 roku

Mapa

Zobacz raport z naszych działań na świecie i w Polsce

Kliknij w kraj by poznać szczegóły

Typy wyświetlanych danych

W tych krajach prowadzimy pomoc stałą lub działania ratunkowe

Pomoc humanitarna

Grecja

 

 

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Ukraina

W 2020 roku koncentrowaliśmy się głównie na zapewnianiu lokalnej ludności wsparcia psychospołecznego oraz wspomaganiu lokalnych instytucji w budowaniu profesjonalnego zaplecza wspierającego mieszkańców regionu. Osobom najbardziej wrażliwym, zamieszkującym obszar linii kontaktowej, zapewniliśmy indywidualne i grupowe sesje psychosocjalne oraz indywidualną opiekę w domu, zorganizowaliśmy grupy samopomocowe, wydarzenia kulturalne i dystrybuowaliśmy drobny sprzęt rehabilitacyjny. Nieśliśmy pomoc i ochronę ofiarom min lądowych, w szczególności dzieciom i ich opiekunom, a także działaliśmy na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez dostarczanie pakietów higienicznych i materiałów edukacyjnych.

 

 

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Syria

W 2020 roku nasze działania koncentrowały się na zapewnieniu niezbędnej pomocy osobom wewnętrznie przemieszczonym w regionie Marrat-Tamasrin. Przebudowaliśmy ośrodek dla uchodźców, który jest teraz w stanie przyjąć nawet 16 tys. osób w ciągu 72 h. Zapewnialiśmy żywność oraz wyposażenie niezbędne do przygotowywania ciepłych posiłków.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Jemen

Pierwszą odpowiedzią PAH na kryzys humanitarny w Jemenie była pomoc uchodźcom jemeńskim w obozie Markazi w Dżibuti. Nasza stacjonarna misja w Jemenie powstała w lipcu 2019 roku w Adenie. Skoncentrowaliśmy się na zintegrowanej pomocy w sektorach wodno-sanitarnym i zdrowotnym, tak aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób. Zapewniliśmy dostęp do czystej wody, wybudowaliśmy i przeprowadziliśmy naprawę latryn oraz instalacji wodno-ściekowej, przeprowadziliśmy kampanie promujące higienę, zapewniliśmy wsparcie medyczne.

Pracowaliśmy z lokalną społecznością, ośrodkami zdrowia i szkołami. Nasz projekt naprawy instalacji wodno-ściekowej w Adenie został uznany za jedną z najbardziej zaawansowanych interwencji wśród międzynarodowych organizacji pozarządowych działających w tym mieście. Według inżynierów instalacja powinna dobrze służyć mieszkańcom przez kolejne 60 lat.

W roku 2020 działania PAH koncentrowały się wokół zapewnienia dostępu do czystej wody, podstawowej opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kobiet i dzieci oraz przeciwdziałania COVID-19.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Sudan Południowy

W Sudanie Południowym działamy w wielu regionach, zapewniając pomoc z zakresu dostępu do wody, żywności, edukacji, schronienia i opieki. Dzięki podejściu międzysektorowemu nasze działania są bardziej skuteczne, a nasza pomoc ma także charakter długofalowy.

W 2020 roku rozwinęliśmy programy edukacyjne promujące między innymi higienę w szkołach oraz zbudowaliśmy latryny i punkty wodne zbudowaliśmy latryny i punkty wodne w szkołach. Wyremontowaliśmy i zbudowaliśmy toalety i punkty mycia rąk, zapewniając tym samym dziewczynkom dostęp do bieżącej wody i możliwość uczestniczenia w lekcjach również w czasie menstruacji. Zbudowaliśmy kuchnię i jadalnię, by zapewnić zdrowe posiłki dla uczniów, zainstalowaliśmy panele słoneczne, by szkoła była samowystarczalna w dostępie do energii elektrycznej. Założyliśmy szkolny ogród i przeprowadzaliśmy warsztaty rolnicze i kursy krawiectwa, stolarstwa, budownictwa.

We wszystkich naszych projektach rozszerzyliśmy spektrum dostępnej pomocy dla najbardziej potrzebujących osób. Pracowaliśmy nad zwiększeniem i koordynacją dostępu do ratujących życie artykułów nieżywnościowych i bezpiecznego schronienia dla osób wewnętrznie przemieszczonych w trudno dostępnych regionach Sudanu Południowego.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna i rozwojowa

Kenia

W Kenii koncentrujemy się głównie na pomocy rozwojowej. Realizowaliśmy tam projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Jego celem było zwiększenie dostępu do wody, polepszenie warunków sanitarnych oraz podniesienie świadomości na temat przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian atmosferycznych.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Irak

W 2020 roku rozszerzyliśmy nasz program pomocowy w sektorze wodno-sanitarnym (WASH). Zakończyliśmy dwuletnie działania mające na celu wzmocnienie sektora wodno-sanitarnego w prowincjach Salah Al Din i Niniwa w północnym Iraku. Naprawiliśmy infrastrukturę wodno-sanitarną w 8 szkołach, zapewniliśmy także bezpieczne źródła wody pitnej. Przeszkoliliśmy miejscowe komitety wodne oraz 10 pracowników lokalnych władz w utrzymaniu i naprawie sieci wody pitnej. Prowadziliśmy działania edukacyjne na temat higieny, a także ochrony przed COVID-19. Nasze działania skoncentrowaliśmy głównie w prowincjach Niniwa i Dahuk.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Somalia

W minionym roku w Somalii kluczowe były dla nas działania prowadzące do zwiększenia dostępu do wody i higieny osobistej. Realizowaliśmy projekty między innymi w obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych, w szkołach i na terenach wiejskich. Budowaliśmy ujęcia wody, latryny, a także zarządzaliśmy odpadami i dystrybuowaliśmy pakiety higieniczne. Duża część naszych działań skupiała się na minimalizowaniu skutków pandemii COVID-19 poprzez usprawnianie sieci wodno-sanitarnej i promowanie higieny.

 

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Liban

Poznaj szczegóły naszych działań

Mapa

Użyj palca by poruszać się po mapie

Grecja
Ukraina
Syria
Jemen
Sudan Południowy
Kenia
Irak
Somalia
Liban
Polska

Nasze działania

Jak pomagaliśmy w 2019 roku?

Dostęp do wody

 • wierciliśmy i naprawialiśmy studnie
 • budowaliśmy punkty poboru wody
 • dystrybuowaliśmy pakiety higieniczne
 • dostarczaliśmy wodę beczkowozami
 • zarządzaliśmy odpadami
 • szkoliliśmy mechaników pomp wodnych

Dostęp do żywności

 • dystrybuowaliśmy paczki żywnościowe
 • organizowaliśmy szkolenia rolnicze
 • dystrybuowaliśmy nasiona i narzędzia

Schronienie i pomoc nieżywnościowa

 • rozwijaliśmy infrastrukturę obozów dla uchodźców i osób wewnętrznie przemieszczonych
 • budowaliśmy tymczasowe schronienia
 • wydawaliśmy artykuły pierwszej potrzeby
 • wydawaliśmy vouchery pieniężne i rzeczowe

Ochrona prawna i psychospołeczna

 • zorganizowaliśmy wsparcie psychospołeczne
 • zapewniliśmy pomoc prawną
 • stworzyliśmy miejsca przyjazne dzieciom
 • przeprowadziliśmy szkolenia zawodowe

Realizacja naszej strategii długofalowej

Somalia

rozbudowaliśmy elementy działań związane z redukcją ryzyka katastrof (ang. Disaster Risk Reduction) oraz dożywianiem (ang. Nutrition).

Sudan Południowy

rozszerzyliśmy zakres działań wodno-sanitarnych w szkołach oraz pomocy psychospołecznej (ze szczególnym wsparciem kobiet doświadczających przemoc ze względu na płeć).

Jemen

rozpoczęliśmy stałe działania z zakresu pomocy wodno-sanitarnej oraz pomocy medycznej.

Ukraina

poszerzyliśmy wsparcie psychospołeczne o działania skierowane do dzieci doświadczających traumy związanej z życiem w pobliżu linii frontu.

Kenia

zwiększyliśmy skalę naszych działań z zakresu redukcji ryzyka katastrof i pomocy rozwojowej.

Irak

nasz pracownik został współkoordynatorem klastra wodno-sanitarnego ONZ w prowincji Niniwa.

Pomoc natychmiastowa

nasz zespół pomocy natychmiastowej zrealizował działania pomocowe dla wenezuelskich uchodźców w Kolumbii.

Wzrost przychodów

Fundacja zanotowała wzrost przychodów z działalności statutowej o ok. 4,1 mln zł po korekcie o przychody z darowizn rzeczowych.

Utrzymanie wysokości darowizn

PAH pozyskała od polskiego społeczeństwa środki na poziomie zbliżonym do roku 2018.

Poprawienie wyniku finansowego

W porównaniu do roku 2018 zanotowaliśmy poprawę wyniku finansowego netto o 961 tys. zł.

Rozwój CRM

Rozwinęliśmy system CRM, którego celem jest zarządzanie informacjami o pozyskanych środkach z darowizn oraz wdrożenie zintegrowanego z nim narzędzia ClickDimensions, które umożliwia efektywniejszą komunikację zewnętrzną.

Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów

Prowadziliśmy prace nad wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów obejmującego procesy zakupowe i księgowe.

Źródła finansowania

Razem możemy więcej

Jesteśmy wdzięczni wszystkim wspierającym nas darczyńcom, instytucjom i firmom, aktywistom i wolontariuszom. Wszystkim, którzy zawsze odpowiadają na nasz apel o wsparcie dla ludzi w potrzebie.

Kliknij w interesującą Cię część wykresu, aby poznać szczegóły

Dzięki darczyńcom instytucjonalnym możemy dostarczać pomoc międzynarodową do krajów ogarniętych wojną i katastrofami naturalnymi. Bez ich wsparcia nie moglibyśmy realizować naszej misji na obecną skalę.

Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO)

Dotacja 7 921 806,67

The United Nations Development Programme

Dotacja 6 699 785,23

The Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA)

Dotacja 5 028 280,30

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA)

Dotacja 5 005 745,97

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ)

Dotacja 4 648 784,18

UNICEF

Dotacja 2 818 849,65

arche noVa

Dotacja 2 344 256,86

Norwegian Church Aid

Dotacja 1 670 771,30

Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Dotacja 1 455 292,57

Komisja Europejska – EU MADAD

Dotacja 1 167 020,22

Caritas Polska

Dotacja 290 002,71

AMREF Health Africa

Dotacja 211 111,32

Fundacja Edukacji Dla Demokracji (FED)

Dotacja 70 000,00

Charities Aid Foundation (CAF)

Dotacja 52 911,00

Pozytywne Inicjatywy Edukacja – Kokoszki

Dotacja 56 793,33

Ambasada Holandii

Dotacja 49 364,04

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)

Dotacja 5 419,43

Dziękujemy Wam!

39 485 355,45PLN
Łączna kwota przekazana przez darczyńców instytucjonalnych w 2019 roku
Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Pomocy Humanitarnej i Ochrony Ludności (ECHO)

Dotacja 7 921 806,67

The United Nations Development Programme

Dotacja 6 699 785,23

The Office of U.S. Foreign Disaster Assistance (OFDA)

Dotacja 5 028 280,30

Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA)

Dotacja 5 005 745,97

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ)

Dotacja 4 648 784,18

UNICEF

Dotacja 2 818 849,65

arche noVa

Dotacja 2 344 256,86

Norwegian Church Aid

Dotacja 1 670 771,30

Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Dotacja 1 455 292,57

Komisja Europejska – EU MADAD

Dotacja 1 167 020,22

Caritas Polska

Dotacja 290 002,71

AMREF Health Africa

Dotacja 211 111,32

Fundacja Edukacji Dla Demokracji (FED)

Dotacja 70 000,00

Charities Aid Foundation (CAF)

Dotacja 52 911,00

Ambasada Holandii

Dotacja 49 364,04

Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM)

Dotacja 5 419,43

Zostań Darczyńcą lub Partnerem PAH

Podlegamy stałym kontrolom i audytom

Audyty i kontrole są dla nas ważną częścią budowania transparentności i wiarygodności. Co roku przeprowadzamy audyty wewnętrzne, ale też poddajemy się ocenie niezależnych, zewnętrznych podmiotów.

Tutaj znajdziesz szczegółowe sprawozdanie finansowe:

Sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Nasz zespół

Pracownicy Polskiej Akcji Humanitarnej

Chcesz do nas dołączyć?

Sprawdź kogo szukamy