AAA
AAA

2023/2024 – SOMALIA – HIGIENApowrót

 

Niedobór zdatnej do spożycia wody przyczynia się do tego, że w Somalii zdarzają się przypadki ostrej wodnistej biegunki (AWD), cholery czy innych chorób. W odpowiedzi na ten problem prowadzimy projekt, którego celem jest wspieranie zdrowych praktyk higienicznych w regionach Galgaduud i Banaadir w Somalii.

W ramach projektu szkolimy promotorów higieny, pracowników służby zdrowia oraz komitety wodne, aby skutecznie komunikować się z społecznościami lokalnymi. Promujemy zasady higieny, takie jak regularne mycie rąk mydłem, właściwą higienę menstruacyjną oraz staramy się wyeliminować szkodliwe nawyki, w tym defekację na otwartej przestrzeni. Ponadto, szkolimy komitety wodne w przeprowadzaniu testów wody i poprawie jakości wody oraz dystrybuujemy odczynniki do uzdatniania wody. Zapewniamy także zestawy higieny menstruacyjnej dla dziewcząt w szkołach.

Aby uświadamiać społeczność w zakresie ostrej wodnistej biegunki i cholery, opracowujemy i rozpowszechniamy materiały informacyjno-edukacyjne. Współpracujemy również z lokalnymi stacjami telewizyjnymi i radiowymi, aby dotrzeć do jak największej liczby osób i przekazać istotne informacje dotyczące zapobiegania i kontroli tych chorób. Dodatkowo, rozdajemy broszury i materiały informacyjne na temat cholery uczniom i nauczycielom w obszarach zagrożonych chorobami biegunkowymi.

Projekt ma na celu wsparcie najbardziej narażonych grup, takich jak osoby wewnętrznie przemieszczone, społeczności przyjmujące, pacjenci w ośrodkach zdrowia i uczniowie w regionach dotkniętych niedożywieniem. Głównym celem projektu jest promowanie praktyk zdrowotnych w społecznościach poprzez integrację działań z zakresu zmiany społeczno-behawioralnej z inicjatywami wodno-sanitarnymi. Jednocześnie dążymy do zwiększenia zaangażowania samej społeczności w poprawę warunków sanitarnych.

Łącznie projekt obejmie do 1,5 mln osób poprzez działania pośrednie i bezpośrednie.

Czas trwania projektu: 1.05.2023 – 30.04.2024 r.
Lokalizacja: regiony Galgaduud i Banaadir, Somalia
Donator: UNICEF

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.