AAA
AAA

2023/2024 – SOMALIA – WODA, OGRANICZANIE RYZYKA KATASTROFpowrót

 

Projekt ma na celu poprawę dostępu do bezpiecznej do spożycia wody pitnej, urządzeń sanitarnych oraz godnych warunków higienicznych wśród Somalijczyków dotkniętych suszą, w szczególności osób wewnętrznie przemieszczonych. Jego głównym celem jest zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności związanych z brakiem dostępu do wody pitnej i spożywania wody niezdatnej do picia.

Aby temu zapobiec, budujemy i naprawiamy studnie, podwyższone i podziemne zbiorniki na wodę. Współpracujemy z właścicielami odwiertów, aby zapewnić dostępność wody bezpiecznej do picia, kąpieli i innych zastosowań domowych. Budujemy także infrastrukturę wodno-sanitarną w obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych, taką jak punkty wodne, krany i rurociągi. Zapewniamy w ten sposób wodę zdatną do picia, kąpieli i innych obowiązków domowych. Rozszerzamy także sieci dystrybucji wody, a w razie nagłej potrzeby transportujemy wodę, dzięki czemu docieramy do nowo przemieszczonych gospodarstw domowych w regionach Banaadir, Galgaduud, Hiraan i Mudug. Aby zapewnić efektywne zarządzanie systemami dostarczania wody, zatrudniamy „opiekunów” punktów poboru wody spośród społeczności osób wewnętrznie przemieszczonych, którzy będą monitorować dystrybucję wody, utrzymywać czystość i dokonywać drobnych napraw.

Oprócz dostarczania wody koncentrujemy się również na poprawie infrastruktury sanitarnej i zarządzaniu systemem odprowadzania odpadów stałych. Zapewniamy zaplecze sanitarne do bezpiecznego usuwania odpadów, rozdajemy zestawy higieniczne i mydło oraz budujemy prysznice dla kobiet i dzieci. Ponadto wdrażamy strategię zarządzania odpadami stałymi, w tym budowanie potencjału ludzkiego, dystrybucję narzędzi sanitarnych i pojemników do zbierania odpadów oraz ułatwianie przeprowadzania kampanii sprzątania.

Dbamy przy tym o to, aby budowana przez nas infrastruktura była przyjazna dla osób z niepełnosprawnościami.

Kolejnym elementem projektu są działania zmierzające do ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych (takich jak powodzie i susze) i przygotowanie społeczności na ich wystąpienie. Skupiamy się na wzmocnieniu infrastruktury przeciwpowodziowej na obszarach wysokiego ryzyka. Prowadzimy także szkolenia na temat ograniczania ryzyka klęsk żywiołowych oraz angażujemy społeczność lokalną we wzmacnianie i odbudowę infrastruktury przeciwpowodziowej, takiej jak wały rzeczne. Zmniejszając szkody powodowane przez powodzie, chcemy chronić infrastrukturę, uprawy i gospodarstwa domowe.

Przekazujemy także wsparcie finansowe dla nowo przemieszczonych rodzin, aby mogły zaspokoić swoje najpilniejsze potrzeby. Dystrybuujemy również zestawy artykułów higienicznych i nieżywnościowych, aby poprawić ich warunki życia.

Łącznie blisko 64 000 osób otrzymają pomoc w ramach tego projektu: prawie 55 000 osób skorzysta z działań wodno-sanitarnych, a 9000 z działań fot. Ograniczania ryzyka katastrof naturalnych.

Czas trwania projektu: 1.05.2023 – 30.04.2024 r.
Lokalizacja: Hiraan i Środkowy Shabelle w stanie Hirshabelle, Galgadud w stanie Galmudug oraz Banaadir i Mogadiszu w stanie Banaadir, Somalia.
Donator: ECHO
Partner: Mercy-USA for Aid and Development

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.