AAA
AAA

Sudan Południowy WPŁAĆ

PAH W SUDANIE POŁUDNIOWYM

Sudan Południowy uzyskał niepodległość w 2011 roku, po zakończeniu trwającej ponad 20 lat wojny domowej. Niestety, w rzeczywistości kraj jest wciąż skonfliktowany. Sytuację utrudniają również trudne warunki klimatyczne i kryzys ekonomiczny kraju. Wszystko to sprawia, że mieszkańcy Sudanu Południowego migrują w inne części kraju lub poza jego granice w poszukiwaniu bezpieczniejszego schronienia, wody i żywności.

Sytuacja w kraju jest bardzo niestabilna, brakuje podstawowych usług, a katastrofy naturalne, takie jak powodzie, dotykają ludzi każdego roku. Szacuje się, że pomocy potrzebuje prawie 2/3 mieszkańców Sudanu. Konflikt i wysiedlenia i silne powodzie, które dotknęły Sudan w 2019 roku, doprowadziły do utrudnień w produkcji żywności. W kraju utrzymuje się krytyczny poziom niedożywienia i poważny brak bezpieczeństwa żywnościowego.

W wyniku powodzi zniszczona została infrastruktura wodno-sanitarna – dostęp do czystej wody i toalet jest bardzo utrudniony. Obecne warunki wzmagają ryzyko wybuchu epidemii chorób przenoszonych drogą wodną.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

W Sudanie Południowym działamy od 2006 roku. Naszym priorytetem jest zapewnienie ludziom dostępu do czystej wody i bezpiecznych warunków higienicznych. Prowadzimy również szeroki zakres działań z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego. Osoby wewnętrznie przemieszczone, powracające do domów i lokalne społeczności wspieramy dystrybucjami przedmiotów pierwszej potrzeby i schronień.

Budujemy i remontujemy studnie, latryny i stacje mycia rąk. Dbamy o odpowiednie warunki sanitarne w szkołach. Edukujemy z zakresu dobrych praktyk higienicznych i rozdajemy pakiety z produktami niezbędnymi do zapewnienia sobie i swojej rodzinie odpowiedniego bezpieczeństwa higienicznego.

Nasz Zespół Reagowania Natychmiastowego regularnie sprawdza jakość i dostępność wody wśród lokalnych społeczności, a także dba o skuteczną i szybką odpowiedź na wybuchy epidemii. Badamy potrzeby mieszkańców regionu i dostarczamy im odpowiednie narzędzia i umiejętności, aby sami skutecznie mogli dbać o własne bezpieczeństwo higieniczne.

Aby wesprzeć społeczność w efektywnej produkcji żywności, zapewniamy szkolenia. Dystrybuujemy nasiona, narzędzia rolnicze, sprzęt do nawadniania upraw. Współpracujemy ze społecznością-ogranizujemy pokazy i szkolenia, inicjujemy działanie Terenowych Szkółek Rolniczych.

Celem naszych działań jest zarówno odpowiadanie na nagłe potrzeby, jak i zwiększanie odporności społeczności na przyszłe kryzysy.

2020/2021 – SUDAN POŁUDNIOWY – ŻYWNOŚĆ

Czas trwania projektu: 20.04.2020 - 31.03.2021

Lokalizacja: Jur River, Zachodnie Bahr el Ghazal, Sudan Południowy

Donator: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Celem projektu jest zapewnienie pomocy najbardziej wrażliwym grupom zagrożonym brakiem bezpieczeństwa żywnościowego. Nasze działania obejmują dystrybucję nasion, narzędzi rolniczych i narzędzi do połowu ryb. W ramach projektu zostaną również utworzone szkoły rolnicze (Farmer Fields Schools), których pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie dobrych praktyk rolniczych m.in. przygotowania gruntów pod uprawę zbóż; sadzenie, radzenie sobie ze szkodnikami, wykorzystywanie systemów nawadniających. Następnie będą dzielić się wiedzą z lokalnymi rolnikami i wspierać ich w codziennej pracy. Dodatkowo będą prowadzone grupowe szkolenia w zakresie połowy ryb. W efekcie pomoc otrzyma 18 000 osób.
2019/2020 – SUDAN POŁUDNIOWY – WODA/NFI

Czas trwania projektu: 15.12.2019-15.05.2020

Lokalizacja: stan Jongeli, Sudan Południowy

Donator: OCHA HF

Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do wody, bezpiecznego schronienia osobom pokrzywdzonym w wyniku gwałtownych powodzi, które nawiedziły Sudan Południowy w 2019 roku. W ramach pomocy natychmiastowej, mobilne zespoły PAH dystrybuują niezbędne artykuły m.in. koce, zestawy kuchenne, moskitiery mat do spania. Dodatkowo nasze działania obejmują odbudowę i naprawę ujęć wodnych, sanitariatów oraz dystrybucję takich produktów wiadra, mydło, kanistry, sprzęt do ​​uzdatniania wody. Wśród lokalnej społeczności przeszkolimy mechaników pomp wodnych i promotorów higieny. Prowadzimy również szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, higieny, a także praktyczne sesje uwrażliwiające społeczność na temat zagrożeń związanych z przemocą ze względu na płeć. W swoich działaniach kładziemy szczególny nacisk na dotarcie z pomocą do grup szczególnie wrażliwych kobiet, osób starszych, osób niepełnosprawnych i dzieci. W efekcie pomoc otrzyma 48 000 osób.
2019/2020 – SUDAN POŁUDNIOWY – EDUKACJA

Czas trwania projektu: 01.07.2019-31.12.2020

Lokalizacja: Bor, Jonglei, Sudan Południowy

Donator: Electrolux

Projekt ma na celu poprawę warunków do pracy i nauki w szkole średniej Green Belt Academy, poprzez remont i budowę toalet i punktów mycia rąk, utworzenie odpowiedniej kuchni i jadalni, udoskonalanie warunków  w akademiku dla dziewczynek m.in. instalację paneli słonecznych. Nasze działania obejmują również prowadzenie warsztatów rolniczych oraz założenie szkolnego ogrodu, a także inne warsztaty, które będą budować umiejętności zawodowe młodzieży, w tym warsztatów z krawiectwa, stolarstwa i budownictwa. Dodatkowo zajmujemy się promowaniem zdrowych nawyków wśród uczniów i pracowników, prowadzimy szkolenia z zakresy higieny i kampanie na temat zapobiegania kluczowym chorobom przenoszonym przez wodę. W rezultacie pomoc otrzyma 525 osób.
Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.