pl
AAA
pl
AAA

2023/2024 – SUDAN POŁUDNIOWY – WODA / POMOC RZECZOWA / EDUKACJApowrót

 

Zmiany klimatu, niestabilna sytuacja polityczna i konflikty wewnętrzne wciąż zmuszają ludzi w Sudanie Południowym do opuszczania swoich domów. Katastrofalne warunki, w których żyją tysiące przemieszczonych osób, mogą ulec pogorszeniu ze względu na napływ uchodźców z sąsiadującego Sudanu, którzy dodatkowo zwiększają wykorzystanie źródeł wody pitnej.

Szacunkowo 7,76 mln osób, czyli 62,7% populacji Sudanu Południowego, wymaga pomocy żywnościowej. Nowy raport IPC (Integrated Food Security Phase Classification, narzędzie służące do zintegrowanej klasyfikacji bezpieczeństwa żywnościowego) zawiera ostrzeżenie, że powszechnie już występujące przekroczenie alarmującego poziomu niedożywienia w kraju będzie miało tragiczne konsekwencje.

Projekt PAH realizowany jest w celu zapewnienia źródeł bezpiecznej wody osobom dotkniętym niedożywieniem w Canal Pigi w stanie Jonglei. PAH we współpracy z partnerami pracuje nad poprawą dostępu do bezpiecznej infrastruktury wodno-sanitarnej w punktach dożywiania.

Stawiamy oraz modernizujemy uszkodzone latryny, studnie, punkty czerpania wody, poprawiając dostęp do bezpiecznej wody do użytku domowego i higieny osobistej. Prowadzimy też kampanie dot. prawidłowej higieny i żywienia, a także reagowania na przemoc ze względu na płeć. Dostarczamy mieszkańcom podstawowe artykuły umożliwiające prawidłowe uzdatnianie i przechowywanie wody. Dystrybuujemy także zestawy higieniczne, mydło oraz zestawy do higieny menstruacyjnej dla kobiet i dziewcząt.

W ramach naszych działań pomoc otrzyma 31 000 osób.

Czas trwania projektu: 03.07.2023 – 02.05.2024 r.
Lokalizacja: Canal Pigi, stan Jonglei, Sudan Południowy
Donator: South Sudan Humanitarian Fund (SSHF) / OCHA

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.