AAA
AAA

2018-2023 – SOMALIA – WODApowrót

 

„Humanitarian Cluster Approach” to kluczowa strategia ONZ, dążąca do ustanowienia lepszej koordynacji działań pomiędzy organizacjami i wyeliminowania luk w pomocy humanitarnej. Celem tego podejścia jest wzmocnienie interwencji humanitarnych poprzez ustanowienie wysokich standardów przewidywalności, odpowiedzialności i partnerstwa we wszystkich sektorach lub obszarach działalności. 

ONZ wyznaczył globalne agencje prowadzące klastry (sektory) w najważniejszych obszarach, ustalając jednocześnie, że „podejście klastrowe” powinno być stosowane na poziomie krajowym.  

Wieloletnie doświadczenie PAH w dostarczaniu pomocy wodno-sanitarnej przyczyniło się do uznania organizacji za jednego z liderów w tej dziedzinie w Somalii. Od 2018 r. pełnimy rolę agencji współkoordynującej sektor (klaster) pomocy wodno-sanitarnej w kraju. Dodatkowo, zatrudniamy osobę kontaktową dla podsektora w stanie Środkowe Shabelle oraz przedstawiciela sektora w stanie Galmudug. 

W przypadku Somalii klaster WASH (czyli pomocy wodno-sanitarnej) obejmuje całą Somalię z wyjątkiem Somalilandu. Koordynatorem tego sektora jest UNICEF, a PAH pełni rolę współkoordynatora.  

W ramach tego projektu pomagamy w koordynacji pomocy wodno-sanitarnej w całej Somalii (z wyjątkiem Somalilandu) zgodnie z humanitarnymi planami reagowania kryzysowego. Od 2022 r. PAH wspiera również koordynację sektora wodno-sanitarnego na poziomie stanowym w dwóch (z sześciu) stanów Somalii. 

Nasza rola obejmuje między innymi: 

  • wsparcie organizacji niosących pomoc wodno-sanitarną, 
  • planowanie i opracowywanie strategii, 
  • monitorowanie i raportowanie wdrażania strategii oraz efektów działań sektora WASH, 
  • w razie potrzeby zalecanie działań naprawczych, 
  • planowanie „kryzysowe” w sytuacjach, w których istnieje wysokie ryzyko powtarzających się lub znacznych, nowych katastrof, 
  • promowanie wszystkich aspektów odpowiedzialności wobec ludności dotkniętej kryzysem. 

PAH pełni tę rolę ze względu na swoje znaczenie operacyjne w sytuacjach kryzysowych w Somalii oraz cenioną powszechnie eksperckość i wiedzę techniczną. 

Czas trwania projektu: od 2018 r. 
Lokalizacja: Somalia 
Donator: UNICEF 

 

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.