Informacje o przebiegu Kampanii Niosę Pomoc w roku szkolnym 2016/2017 pojawią się na stronie w drugiej połowie sierpnia. Serdecznie zapraszamy do udziału!


Dystrybucja artykułów wśród ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu, maj 2015, fot. PAH

Celem Kampanii jest:
• kształtowanie wśród uczniów i uczennic postaw: otwartości, odpowiedzialności i zaangażowania na rzecz innych;
• przekazanie rzetelnej wiedzy o krajach dotkniętych kryzysami humanitarnymi oraz o udzielaniu im skutecznej pomocy;
• włączenie uczniów i  uczennic w Niesienie Pomocy i wspieranie ofiar kryzysów humanitarnych.

Zobacz prezentację o kampanii Niosę Pomoc.

1. Zarejestruj swoją szkołę on-line.


2.    Pobierz bezpłatne materiały edukacyjne i  promocyjne, które możesz wydrukować dla uczniów i nauczycieli swojej szkoły. Zestaw materiałów zawiera:
•    broszurę edukacyjną na temat pomocy humanitarnej;
•    publikację z ćwiczeniami;
•    plakaty: edukacyjne i promocyjne;
•    infografikę;
•    zestaw zdjęć.

Zobacz prezentację o tym, jak przeprowadzić Kampanię.

    Dowiedz się więcej o pomocy humanitarnej:

- zobacz co obecnie robimy w Somalii i Sudanie Południowym;
- zobacz filmy PAH: „Domy Dla Filipińczyków”, „Ona Somalia”, „Kobiety w Somalii”, „Pomoc w Somalii”;
- zobacz 6 krótkich filmów z sondy ulicznej dotyczącej postrzegania przez Polaków sytuacji cywilów w konflikcie oraz nagrania z  rozmów z dziećmi;
- czytaj blog humanitarny.

3.    Przeprowadź zajęcia z uczniami wprowadzające w zagadnienie pomocy humanitarnej.

4.    Wybierz akcję pomocową, w którą Twoja szkoła chciałaby się włączyć. W roku szkolnym 2015/2016 prowadzimy kilka akcji poświęconych krajom, w których PAH realizuje projekty humanitarne. Są to:

Akcja Świat bez Głodu
Akcja Studnia dla Południa
Akcja Edukacja
Akcja Zamiast kwiatka Niosę Pomoc
Akcja Toalety dla Planety

5.    Przygotuj akcję / wydarzenie w swojej szkole lub w lokalnej społeczności.
W ramach akcji:
•    przekazujcie innym zdobytą wiedzę;
•    zorganizujcie kwestę lub inne wydarzenie i zbierajcie środki na rzecz ofiar kryzysów humanitarnych. Zapoznacie się z zasadami organizowania zbiórek na naszej stronie. Wpłacając środki na konto PAH 88-10600076-0000331000176063 pamiętaj o wpisaniu w tytule przelewu "Niosę Pomoc / nazwa wspieranego kraju" oraz o podaniu nazwy i adresu szkoły.
•    zamówcie gadżety ze sklepu PAH.  Przeczytaj  zasady dystrybucji i wypełnij formularz zamówienia gadżetów. 

Ważne jest, aby uczniowie wiedzieli, że ich zaangażowanie przyniesie  konkretną pomoc ofiarom kryzysów humanitarnych.

6. Podziel się swoimi dokonaniami i przyślij nam relacje z działań. Każda szkoła, która włączy się w co najmniej jedną akcję, otrzyma dyplom – podziękowanie. 
Wypełnij formularz sprawozdania z działań. Po otrzymaniu relacji wyślemy szkole dyplom z nadaniem tytułu Szkoły, która Niesie Pomoc, a koordynator/ka otrzyma zaświadczenie potwierdzające organizację działań na terenie szkoły.


Wsparcie ze strony PAH dla szkoły, która przyłącza się do kampanii, polega na:

- przekazaniu materiałów promocyjnych i edukacyjnych;
- przekazaniu gadżetów do sprzedaży;
- stałym kontakcie e-mailowym (kampanie@pah.org.pl);
- przygotowaniu dyplomów dla szkół oraz  zaświadczeń dla nauczycieli i nauczycielek koordynujących działania.