pl
AAA
pl
AAA

Edukacja globalna w przedszkolachPowrót

Rozszerzamy nasze działania edukacyjne o przedszkola. Jesteśmy partnerem w projekcie „Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck”, w ramach którego prowadzimy warsztaty i szkolenia z obszaru edukacji globalnej w 2 przedszkolach w Gdańsku oraz w placówce w Leśniewie. Nauczycieli i nauczycielki wprowadzamy w tematy edukacji globalnej, a dzieciom oferujemy autorskie, angażujące lekcje pokazujące nasze związki ze światem. W projekcie powstaną także nowe materiały edukacyjne.

Tytuł projektu: Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck

Wartość projektu: 9 831 877,34 zł

Dofinansowanie: 8 357 095,74 zł

Cel główny projektu: Poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej

Projekt pt. „Nowe przedszkola w Gdańsku i w Gminie Puck” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna) – realizowany przez Beneficjenta Pozytywne Inicjatywy – Edukacja Sp. z o.o. w partnerstwie z Miastem Gdańsk, Polską Akcją Humanitarną oraz Gminą Puck.

Projekt przewiduje objęcie wsparciem 438 osób (375 dzieci w Gdańsku i 25 dzieci w gm. Puck oraz 38 nauczycieli).

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.