Edukacja
w Polsce

Misja Polskiej Akcji Humanitarnej to nie tylko udzielanie pomocy, ale także edukacja z zakresu globalnych nierówności społecznych, politycznych i gospodarczych.

Tworzymy i rozpowszechniamy programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, współpracujemy ze szkołamibibliotekami w całej Polsce.

Nasze działania edukacyjne na terenie Polski w liczbach

Łącznie współpracuje z PAH

0000

+

polskich szkół, bibliotek i świetlic przy programach edukacyjnych

Przeznaczyliśmy

000 000 000

na działania edukacyjne

W sumie

00 000

uczniów, uczennic

wzięło udział w programach edukacyjnych PAH

Poznaj szczegóły naszych programów.

W 2019 roku zorganizowaliśmy m.in. Ogólnopolski Festiwal Gier Edukacji. Nauczycieli i nauczycielki z doświadczeniem w edukacji globalnej zaprosiliśmy szkolenie Summer PAH Academy. Z naszych materiałów edukacyjnych skorzystały setki polskich szkół.

Liczba odbiorców:
1355 wychowawców
i wychowawczyń

Źródło finansowania:
wpłaty darczyńców indywidualnych

„Godziny wychowawcze ze światem” to nasz nowy ogólnopolski program edukacyjny dla szkół. W oparciu o publikacje „A Ty, czujesz klimat?”, „Bazgrolnik. Świat i ja” oraz materiały pomocnicze program wprowadza tematykę globalną podczas zajęć wychowawczych.

Liczba odbiorców:
886 placówek edukacyjnych
35 093 uczniów i uczennic w całej Polsce

Źródło finansowania:
wpłaty darczyńców indywidualnych

„Niosę pomoc” to nasza stała ogólnopolska kampania edukacyjna, w ramach której prowadzimy pięć akcji: Zróbmy Pokój, Studnia dla Południa, Świat bez Głodu, Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc, Akcja (Krytyczna) Edukacja. Uczestniczące w nich placówki edukacyjne prowadzą zajęcia w oparciu o materiały przygotowane przez PAH oraz realizują działania zwiększające świadomość i organizują zbiórki pieniężne na pomoc humanitarną. W ramach programu przeprowadziliśmy też serię webinarów.

Liczba odbiorców:
118 edukatorów i edukatorek
675 osób uczestników escape roomu

Źródło finansowania:
MSZ

„Festiwal Gier Edukacji Globalnej” to dwudniowe ogólnopolskie wydarzenie, którego pierwszą edycję zorganizowaliśmy w 2019 roku w Toruniu. Podczas festiwalu edukatorzy i edukatorki uczyli się, jak wykorzystać gry do wyjaśniania globalnych współzależności. Uruchomiliśmy też wypożyczalnię gier przygotowanych przez PAH, dzięki której w szkołach w całym kraju zorganizowano 54 rozgrywki naszych gier planszowych i edukacyjnego escape roomu. Po festiwalu powstał zestaw filmów i plakatów, które stanowią świetny materiał pomocniczy przy prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem gier.

Liczba odbiorców:
12 trenerów i trenerek

Źródło finansowania:
MSZ

„Narzędziownia” to dwudniowe spotkanie, które zorganizowaliśmy dla trenerów i trenerek planujących nowe materiały edukacyjne. Efektem wspólnej pracy są publikacje plakatowe: „Zmień perspektywę”, „Mądra pomoc”, „Wojna i pokój” oraz pakiet „Pomocnik PAH” – poradnik, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w pracy edukatora/ki globalnego/ej.

Liczba odbiorców:
420 uczniów i uczennic
56 nauczycieli i nauczycielek

Źródło finansowania:
wpłaty darczyńców indywidualnych

„Szkoła humanitarna” to roczny program o edukacji globalnej i wadze krytycznego myślenia. Obejmuje m.in. szkolenia dla nauczycieli i uczniów, warsztaty szkolne, Refleksyjny Kurs Online oraz lekcje i akcje organizowane przez szkoły. Program dedykowany jest nauczycielom i nauczycielkom oraz uczniom i uczennicom ze szkół w całej Polsce. Pośrednio – poprzez lekcje i wydarzenia organizowane w szkołach – program dotarł do 2141 odbiorców i odbiorczyń.

Liczba odbiorców:
1000 uczniów i uczennic
100 nauczycieli i nauczycielek

Źródło finansowania:
Pozytywne Inicjatywy

Program edukacji globalnej w Pozytywnej Szkole Podstawowej w Gdańsku zrealizowaliśmy razem z organizacją Pozytywne Inicjatywy. Regularnie szkoliliśmy i wspieraliśmy kadrę pedagogiczną, uczestniczyliśmy w lekcjach dla uczniów i uczennic, festynie rodzinnym i ważnych wydarzeniach szkoły. Współtworzyliśmy program zajęć pozalekcyjnych, założyliśmy i prowadziliśmy Klub Nauczycielski, opracowaliśmy materiały edukacyjne (m.in. „Bazgrolnik. Świat i ja”, scenariusze zajęć i wkładki do podręczników), na podstawie których nauczyciele i nauczycielki realizowali/ły lekcje i akcje szkolne.

Liczba odbiorców:
97 bibliotek,
1269 osób

Źródło finansowania:
wpłaty darczyńców indywidualnych

„Globalnie w bibliotekach. Edycja 3” to ogólnopolski program, który zrealizowaliśmy wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W oparciu o nasze materiały o dostępie do wody na świecie biblioteki organizowały spotkania, warsztaty i gry dla zainteresowanych.

Liczba odbiorców:
7 osób

Źródło finansowania:
wpłaty darczyńców indywidualnych
oraz wkład partnerów

Program międzynarodowej sieci edukacyjnej GLEN (Global Learning and Education Network) to roczny cykl edukacyjny dla osób zainteresowanych edukacją globalną. Wybraliśmy i przygotowaliśmy uczestników programu z Polski, którzy wzięli udział w dwóch międzynarodowych szkoleniach, trzymiesięcznych stażach w krajach globalnego Południa (Ghana, Uganda, Indie, Kenia, Nepal, Gambia) oraz seminarium podsumowującym. W ramach programu uczestnicy realizują po powrocie wolontariat z PAH, prowadząc działalność edukacyjną w Polsce.

Zostań Partnerem Polskiej Akcji Humanitarnej

Dołącz do grona Partnerów i wspieraj naszą działalność międzynarodową i krajową

Poznaj nasze pozostałe działania w Polsce

Mapa

Poznają naszą działalność w innych regionach świata

Kliknij w kraj by poznać szczegóły

Typy wyświetlanych danych

W tych krajach prowadzimy pomoc stałą lub działania ratunkowe

Pomoc humanitarna

Ukraina

W 2019 roku koncentrowaliśmy się głównie na zapewnianiu opieki dla lokalnej ludności poprzez wsparcie psychospołeczne oraz wspomaganiu lokalnych instytucji w budowaniu profesjonalnego zaplecza wspierającego mieszkańców regionu. Zapewniliśmy także pomoc finansową dla najbardziej potrzebujących, pomoc sanitarną w instytucjach publicznych oraz wsparcie produkcji rolnej na małą skalę.

Priorytetem naszych działań we wschodniej Ukrainie była pomoc grupom pozostającym w szczególnie trudnej sytuacji – seniorom i seniorkom, dzieciom, jak i osobom wymagającym dodatkowej opieki ze względu na niepełnosprawności.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Syria

W 2019 roku naszym priorytetem było sfinalizowanie programu pomocowego w północno-zachodniej części kraju. Nasze działania koncentrowały się na sektorze wodno-sanitarnym – sesjach edukacyjnych dotyczących dbania o higienę przy niewielkich zasobach wody, poprawie zarządzania odpadami, transporcie wody, dystrybucji cystern z wodą, naprawie systemów wodno-kanalizacyjnych, dystrybucji zestawów higienicznych.

Program wodno-sanitarny PAH był blisko powiązany także z innymi sektorami, takimi jak opieka zdrowotna, edukacja czy ochrona osób najbardziej zagrożonych, dlatego wśród jego efektów znalazły się też: naprawa latryn szkolnych oraz wybudowanie spalarni odpadów medycznych i toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc natychmiastowa

Kolumbia/Wenezuela

Od prawie dekady Wenezuela zmaga się z tragicznym w skutkach kryzysem gospodarczym. Sytuację pogarsza bardzo niestabilna sytuacja polityczna. Hiperinflacja doprowadziła do upadku firm, dramatycznego wzrostu bezrobocia, przerw w dostawie wody i elektryczności, a także chronicznego niedoboru żywności i leków.

Obecnie 94 procent mieszkańców kraju żyje w ubóstwie. Ponad 10 procent – 3,4 miliona osób – uciekło za granicę, głównie do sąsiedniej Kolumbii. I właśnie tam, w miejscach, do których dotarli wenezuelscy uchodźcy, a także na pograniczu kolumbijsko-wenezuelskim, PAH świadczyła w 2019 roku natychmiastową pomoc humanitarną. Przede wszystkim przeprowadziliśmy dystrybucję wody, ciepłych posiłków, artykułów higienicznych i koców.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Jemen/Dżibuti

Pierwszą odpowiedzią PAH na kryzys humanitarny w Jemenie była pomoc uchodźcom jemeńskim w obozie Markazi w Dżibuti. Nasza stacjonarna misja w Jemenie powstała w lipcu 2019 roku w Adenie. Skoncentrowaliśmy się na zintegrowanej pomocy w sektorach wodno-sanitarnym i zdrowotnym, tak aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób. Zapewniliśmy dostęp do czystej wody, wybudowaliśmy i przeprowadziliśmy naprawę latryn oraz instalacji wodno-ściekowej, przeprowadziliśmy kampanie promujące higienę, zapewniliśmy wsparcie medyczne.

Pracowaliśmy z lokalną społecznością, ośrodkami zdrowia i szkołami. W szkole podstawowej w prowincji Lahj, położonej wzdłuż linii frontu w strefie dotkniętej głodem, pomagaliśmy ludziom, którzy mierzą się ze skutkami konfliktu zbrojnego. Nasz projekt naprawy instalacji wodno-ściekowej w Adenie został uznany za jedną z najbardziej zaawansowanych interwencji wśród międzynarodowych organizacji pozarządowych działających w tym mieście. Według inżynierów instalacja powinna dobrze służyć mieszkańcom przez kolejne 60 lat.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Sudan Południowy

W Sudanie Południowym działamy w wielu regionach, zapewniając pomoc z zakresu dostępu do wody, żywności, edukacji, schronienia i opieki. Dzięki podejściu międzysektorowemu nasze działania są bardziej skuteczne, a nasza pomoc ma także charakter długofalowy.

Z myślą o dzieciach w 2019 roku rozwinęliśmy programy edukacyjne oraz zbudowaliśmy latryny i punkty wodne zbudowaliśmy latryny i punkty wodne w szkołach, a także zorganizowaliśmy tymczasowe przestrzenie do nauki w miejscach, gdzie dostęp do infrastruktury szkolnej był ograniczony. We wszystkich naszych projektach rozszerzyliśmy spektrum dostępnej pomocy dla najbardziej potrzebujących osób. Ponadto uwzględniliśmy w nich specjalny program pomocy dla kobiet, które doświadczają przemocy ze względu na płeć, a także usprawniliśmy dostęp do wsparcia psychospołecznego, ponieważ pomoc psychologiczna jest kluczowa w leczeniu stresu pourazowego, często będącego konsekwencją przemocy

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna i rozwojowa

Kenia

W Kenii rozszerzyliśmy nasz program kompleksowego zmniejszania zagrożenia katastrofami naturalnymi oraz tworzenia miejsc pracy przyjaznych dla środowiska. Zwiększyliśmy liczbę grup samopomocowych i rolników uczestniczących w naszych przedsięwzięciach, dzięki czemu jeszcze więcej mieszkańców hrabstw Makueni, Machakos, Kitui mogła poprawić jakość swojego życia bez negatywnych skutków dla środowiska naturalnego.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Irak

W 2019 roku rozszerzyliśmy nasz program pomocowy w sektorze wodno-sanitarnym (WASH). Dokonaliśmy licznych napraw infrastruktury wodno-sanitarnej, przeprowadziliśmy sesje edukacyjne o higienie, zadbaliśmy o poprawę dostępu do wody w szkołach. Nasze działania skoncentrowaliśmy głównie w prowincji Niniwa, przede wszystkim w mieście Mosul, gdzie szybko staliśmy się jedną z wiodących organizacji zajmujących się naprawą systemów wodnych. Potwierdził to również fakt, że pracownik PAH został współkoordynatorem klastra wodno-sanitarnego w prowincji Niniwa, co pozwoliło nam dzielić się naszą ekspertyzą i kompetencjami z innymi podmiotami w regionie.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Somalia

W minionym roku w Somalii kluczowe były dla nas działania odpowiadające na pogłębiający się kryzys klimatyczny oraz pomagające zapewnić dostęp do wody. Rozwijaliśmy m.in. projekty związane z tzw. redukcją ryzyka katastrof (ang. Disaster Risk Reduction – DRR), aby wzmocnić przygotowanie lokalnych społeczności do reagowania na skutki coraz częstszego występowania klęsk żywiołowych, takich jak susze i powodzie.

Znaczącym docenieniem naszej dotychczasowej pracy w Somalii był wybór PAH na ogólnokrajowego współkoordynatora programu wodno-sanitarnego (WASH), co pozwoliło nam przełożyć naszą ekspertyzę i kompetencje nie tylko na dalsze działania własne w Somalii, ale też na krajową koordynację pomocy w tym zakresie.

Poznaj szczegóły naszych działań

Mapa

Użyj palca by poruszać się po mapie

Ukraina
Syria
Kolumbia/Wenezuela
Jemen/Dżibuti
Sudan Południowy
Kenia
Irak
Somalia
Polska

Pobierz pełny raport w formacie PDF

Zapraszamy wszystkich Państwa do zapoznania się ze wszystkimi szczegółami naszej działalności. W raporcie za rok 2019 znajdą Państwo informacje o naszych działaniach, dokładne statystyki i zestawienia oraz dane finansowe.

Raport jest doskonałym źródłem informacji na temat działalności PAH, jak również wsparcia, jakie płynie od darczyńców biznesowych, indywidualnych i instytucjonalnych. Zapraszamy do lektury!

Pobierz raport