Kampanie
społeczne
w Polsce

Dzielimy się wiedzą o pomocy humanitarnej oraz mobilizujemy Polki i Polaków do solidarnego wspierania osób cierpiących w wyniku wojen i katastrof naturalnych.

Kampanie społeczne przyczyniają się do budowania lokalnej świadomości na temat globalnych problemów. Jesteśmy przekonani, że nie należy odwracać wzroku od wyzwań współczesnego świata, dlatego chcemy mierzyć się z tymi wyzwaniami razem z polskim społeczeństwem w nowatorskinietuzinkowy sposób.

Nasze działania w 2019 roku

Zrealizowaliśmy

0

ogólnopolskich kampanii

W internecie

00 000 000

osób

dowiedziało się o naszych kampaniach

Łącznie

000 000

osób

wzięło czynny udział w naszych działaniach

Poznaj szczegóły naszych programów.

W 2019 roku zorganizowaliśmy m.in. Ogólnopolski Festiwal Gier Edukacji. Nauczycieli i nauczycielki z doświadczeniem w edukacji globalnej zaprosiliśmy szkolenie Summer PAH Academy. Z naszych materiałów edukacyjnych skorzystały setki polskich szkół.

Źródło finansowania:
AMREF, projekt współfinansowany
przez Unię Europejską (EuropeAid DEAR)

W ramach międzynarodowej kampanii Snapshots from the Borders, która objęła wszystkie 28 stolic Unii Europejskiej, zorganizowaliśmy w Warszawie i Krakowie pokazy filmowe, dyskusje i wystawy poświęcone tematyce migracyjnej. Wydarzeniom towarzyszyła akcja zbierania podpisów pod petycją w sprawie ustanowienia 3 października Europejskim Dniem Ponad Granicami. To symboliczna data przypominająca o tragedii z 2013 roku, gdy 368 mężczyzn, kobiet i dzieci utonęło u wybrzeży włoskiej wyspy Lampedusy. W ramach przedsięwzięcia powstał też mural „Kimkolwiek jesteś, pozostań człowiekiem” oraz została zrealizowana kampania digital i w tygodnikach opinii.

W ramach obchodów Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej zorganizowaliśmy w Warszawie całodzienną dyskusję o tym, jak mówić, pisać i dokumentować kryzysy humanitarne. Rozmawialiśmy o granicach w słowie i obrazie, które nie powinny być przekraczane oraz sposobach pokazywania wizerunków ludzi, których dotknęły kryzysy humanitarne. Do udziału w panelach zaprosiliśmy przedstawicieli mediów, organizacji humanitarnych, twórców i aktywistów.

To akcja towarzysząca biegom organizowanym przez Maraton i Półmaraton Warszawski, która daje możliwość pobiegnięcia charytatywnie między innymi na rzecz PAH i wspólnego zbierania środków na nasze działania zapewniające dostęp do wody. Stale animujemy naszą społeczność biegaczy, a w kulminacyjnym momencie wspieramy ich, kibicując na trasie biegu. Do biegania charytatywnego dołączyć może każdy, nie tylko maratończycy! Ważna jest motywacja i chęć włączenia bliskich we wsparcie swojej zbiórki!

To jednodniowa ogólnopolska akcja charytatywna, która skierowana jest do restauratorów i ich klientów. W wybranym dniu na początku grudnia uczestniczące w akcji lokale gastronomiczne przekazują 10% swoich zysków na nasz program dożywiania dzieci w Polsce“Pajacyk”.

To jednodniowa ogólnopolska akcja charytatywna, która skierowana jest do restauratorów i ich klientów. W wybranym dniu na początku grudnia uczestniczące w akcji lokale gastronomiczne przekazują 10% swoich zysków na nasz program dożywiania dzieci w Polsce“Pajacyk”.

To platforma crowdfundingowa PAH, pozwalająca każdemu założyć własną zbiórkę pieniędzy na pomoc osobom, które wspieramy naszymi działaniami. Platforma ułatwia zorganizowanie zbiórki z dowolnej okazji, np. urodzin, ślubu, rocznicy itp. oraz wybranie jej celu finansowego. To znakomity sposób na świętowanie ważnych dla siebie momentów i wspólne działanie razem z bliskimi nam ludźmi na rzecz innych.

Aby zachęcić społeczeństwo do przekazywania 1% podatku dochodowego na działania pomocowe PAH, przeprowadziliśmy kampanię informacyjną, obejmującą marketing cyfrowy, promocję w mediach społecznościowych i na stronie PAH, mailingi biznesowe i indywidualne. Wszystkim przekazującym swój 1% na naszą pomoc serdecznie dziękujemy!

To nasz wieloletni program pomocowy. Będąc klubowiczem, jesteś częścią społeczności, która chce działać, tak aby wyprzedzić kryzys. Każdy, kto dołącza do Klubu PAH SOS, zobowiązuje się przekazywać cykliczną darowiznę na naszą pomoc natychmiastową. Co to oznacza? W sytuacji kiedy wybucha niespodziewany kryzys humanitarny, środki wpłacone przez klubowiczów pozwalają nam natychmiast uruchomić działania i jechać z pomocą tam, gdzie wydarzyła się katastrofa. To nieocenione wsparcie w sytuacjach, kiedy każdy dzień ma znaczenie. Dziękujemy Klubowiczom za zaufanie!

Poznaj historię Bartosza Banasika

Zostań Partnerem Polskiej Akcji Humanitarnej

Dołącz do grona Partnerów i wspieraj naszą działalność międzynarodową i krajową

Poznaj nasze pozostałe działania w Polsce

Mapa

Poznają naszą działalność w innych regionach świata

Kliknij w kraj by poznać szczegóły

Typy wyświetlanych danych

W tych krajach prowadzimy pomoc stałą lub działania ratunkowe

Pomoc humanitarna

Ukraina

W 2019 roku koncentrowaliśmy się głównie na zapewnianiu opieki dla lokalnej ludności poprzez wsparcie psychospołeczne oraz wspomaganiu lokalnych instytucji w budowaniu profesjonalnego zaplecza wspierającego mieszkańców regionu. Zapewniliśmy także pomoc finansową dla najbardziej potrzebujących, pomoc sanitarną w instytucjach publicznych oraz wsparcie produkcji rolnej na małą skalę.

Priorytetem naszych działań we wschodniej Ukrainie była pomoc grupom pozostającym w szczególnie trudnej sytuacji – seniorom i seniorkom, dzieciom, jak i osobom wymagającym dodatkowej opieki ze względu na niepełnosprawności.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Syria

W 2019 roku naszym priorytetem było sfinalizowanie programu pomocowego w północno-zachodniej części kraju. Nasze działania koncentrowały się na sektorze wodno-sanitarnym – sesjach edukacyjnych dotyczących dbania o higienę przy niewielkich zasobach wody, poprawie zarządzania odpadami, transporcie wody, dystrybucji cystern z wodą, naprawie systemów wodno-kanalizacyjnych, dystrybucji zestawów higienicznych.

Program wodno-sanitarny PAH był blisko powiązany także z innymi sektorami, takimi jak opieka zdrowotna, edukacja czy ochrona osób najbardziej zagrożonych, dlatego wśród jego efektów znalazły się też: naprawa latryn szkolnych oraz wybudowanie spalarni odpadów medycznych i toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc natychmiastowa

Kolumbia/Wenezuela

Od prawie dekady Wenezuela zmaga się z tragicznym w skutkach kryzysem gospodarczym. Sytuację pogarsza bardzo niestabilna sytuacja polityczna. Hiperinflacja doprowadziła do upadku firm, dramatycznego wzrostu bezrobocia, przerw w dostawie wody i elektryczności, a także chronicznego niedoboru żywności i leków.

Obecnie 94 procent mieszkańców kraju żyje w ubóstwie. Ponad 10 procent – 3,4 miliona osób – uciekło za granicę, głównie do sąsiedniej Kolumbii. I właśnie tam, w miejscach, do których dotarli wenezuelscy uchodźcy, a także na pograniczu kolumbijsko-wenezuelskim, PAH świadczyła w 2019 roku natychmiastową pomoc humanitarną. Przede wszystkim przeprowadziliśmy dystrybucję wody, ciepłych posiłków, artykułów higienicznych i koców.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Jemen/Dżibuti

Pierwszą odpowiedzią PAH na kryzys humanitarny w Jemenie była pomoc uchodźcom jemeńskim w obozie Markazi w Dżibuti. Nasza stacjonarna misja w Jemenie powstała w lipcu 2019 roku w Adenie. Skoncentrowaliśmy się na zintegrowanej pomocy w sektorach wodno-sanitarnym i zdrowotnym, tak aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób. Zapewniliśmy dostęp do czystej wody, wybudowaliśmy i przeprowadziliśmy naprawę latryn oraz instalacji wodno-ściekowej, przeprowadziliśmy kampanie promujące higienę, zapewniliśmy wsparcie medyczne.

Pracowaliśmy z lokalną społecznością, ośrodkami zdrowia i szkołami. W szkole podstawowej w prowincji Lahj, położonej wzdłuż linii frontu w strefie dotkniętej głodem, pomagaliśmy ludziom, którzy mierzą się ze skutkami konfliktu zbrojnego. Nasz projekt naprawy instalacji wodno-ściekowej w Adenie został uznany za jedną z najbardziej zaawansowanych interwencji wśród międzynarodowych organizacji pozarządowych działających w tym mieście. Według inżynierów instalacja powinna dobrze służyć mieszkańcom przez kolejne 60 lat.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Sudan Południowy

W Sudanie Południowym działamy w wielu regionach, zapewniając pomoc z zakresu dostępu do wody, żywności, edukacji, schronienia i opieki. Dzięki podejściu międzysektorowemu nasze działania są bardziej skuteczne, a nasza pomoc ma także charakter długofalowy.

Z myślą o dzieciach w 2019 roku rozwinęliśmy programy edukacyjne oraz zbudowaliśmy latryny i punkty wodne zbudowaliśmy latryny i punkty wodne w szkołach, a także zorganizowaliśmy tymczasowe przestrzenie do nauki w miejscach, gdzie dostęp do infrastruktury szkolnej był ograniczony. We wszystkich naszych projektach rozszerzyliśmy spektrum dostępnej pomocy dla najbardziej potrzebujących osób. Ponadto uwzględniliśmy w nich specjalny program pomocy dla kobiet, które doświadczają przemocy ze względu na płeć, a także usprawniliśmy dostęp do wsparcia psychospołecznego, ponieważ pomoc psychologiczna jest kluczowa w leczeniu stresu pourazowego, często będącego konsekwencją przemocy

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna i rozwojowa

Kenia

W Kenii rozszerzyliśmy nasz program kompleksowego zmniejszania zagrożenia katastrofami naturalnymi oraz tworzenia miejsc pracy przyjaznych dla środowiska. Zwiększyliśmy liczbę grup samopomocowych i rolników uczestniczących w naszych przedsięwzięciach, dzięki czemu jeszcze więcej mieszkańców hrabstw Makueni, Machakos, Kitui mogła poprawić jakość swojego życia bez negatywnych skutków dla środowiska naturalnego.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Irak

W 2019 roku rozszerzyliśmy nasz program pomocowy w sektorze wodno-sanitarnym (WASH). Dokonaliśmy licznych napraw infrastruktury wodno-sanitarnej, przeprowadziliśmy sesje edukacyjne o higienie, zadbaliśmy o poprawę dostępu do wody w szkołach. Nasze działania skoncentrowaliśmy głównie w prowincji Niniwa, przede wszystkim w mieście Mosul, gdzie szybko staliśmy się jedną z wiodących organizacji zajmujących się naprawą systemów wodnych. Potwierdził to również fakt, że pracownik PAH został współkoordynatorem klastra wodno-sanitarnego w prowincji Niniwa, co pozwoliło nam dzielić się naszą ekspertyzą i kompetencjami z innymi podmiotami w regionie.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Somalia

W minionym roku w Somalii kluczowe były dla nas działania odpowiadające na pogłębiający się kryzys klimatyczny oraz pomagające zapewnić dostęp do wody. Rozwijaliśmy m.in. projekty związane z tzw. redukcją ryzyka katastrof (ang. Disaster Risk Reduction – DRR), aby wzmocnić przygotowanie lokalnych społeczności do reagowania na skutki coraz częstszego występowania klęsk żywiołowych, takich jak susze i powodzie.

Znaczącym docenieniem naszej dotychczasowej pracy w Somalii był wybór PAH na ogólnokrajowego współkoordynatora programu wodno-sanitarnego (WASH), co pozwoliło nam przełożyć naszą ekspertyzę i kompetencje nie tylko na dalsze działania własne w Somalii, ale też na krajową koordynację pomocy w tym zakresie.

Poznaj szczegóły naszych działań

Mapa

Użyj palca by poruszać się po mapie

Ukraina
Syria
Kolumbia/Wenezuela
Jemen/Dżibuti
Sudan Południowy
Kenia
Irak
Somalia
Polska

Pobierz pełny raport w formacie PDF

Zapraszamy wszystkich Państwa do zapoznania się ze wszystkimi szczegółami naszej działalności. W raporcie za rok 2019 znajdą Państwo informacje o naszych działaniach, dokładne statystyki i zestawienia oraz dane finansowe.

Raport jest doskonałym źródłem informacji na temat działalności PAH, jak również wsparcia, jakie płynie od darczyńców biznesowych, indywidualnych i instytucjonalnych. Zapraszamy do lektury!

Pobierz raport