Ukraina
Syria
Kolumbia/Wenezuela
Jemen/Dżibuti
Sudan Południowy
Kenia
Irak
Somalia
Polska

Sytuacja w Somalii jest bardzo niestabilna. Trudne warunki, spowodowane wieloletnim konfliktem, wzmaga wymagający klimat regionu. Ludność cywilna potrzebuje pomocy humanitarnej: brakuje stałego dostępu do wody i pożywienia. Pomagamy tam od 2011 roku. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszych działań w Somalii.

 • Populacja:
  15 MLN

 • Osoby potrzebujące pomocy humanitarnej:
  5,2 MLN

 • Pomagamy od:
  2011 roku

 • Osoby wewnętrznie przemieszczone:
  2,6 MLN

 • Koszt pomocy w 2019 roku:
  10 450 006 PLN

 • W 2019 roku dotarliśmy z pomocą do:
  189 346 osób

W minionym roku w Somalii kluczowe były dla nas działania odpowiadające na pogłębiający się kryzys klimatyczny oraz pomagające zapewnić dostęp do wody. Rozwijaliśmy m.in. projekty związane z tzw. redukcją ryzyka katastrof (ang. Disaster Risk Reduction – DRR), aby wzmocnić przygotowanie lokalnych społeczności do reagowania na skutki coraz częstszego występowania klęsk żywiołowych, takich jak susze i powodzie.

Znaczącym docenieniem naszej dotychczasowej pracy w Somalii był wybór PAH na ogólnokrajowego współkoordynatora programu wodno-sanitarnego (WASH), co pozwoliło nam przełożyć naszą ekspertyzę i kompetencje nie tylko na dalsze działania własne w Somalii, ale też na krajową koordynację pomocy w tym zakresie.

Jak pomagaliśmy w Somalii w 2019 roku?

Dostęp do żywności

 • dystrybuowaliśmy suchą żywność i suplementy diety

Dostęp do wody

 • wierciliśmy i naprawialiśmy studnie
 • budowaliśmy punkty poboru wody
 • dystrybuowaliśmy pakiety higieniczne
 • dostarczaliśmy wodę beczkowozami
 • budowaliśmy i naprawialiśmy obiekty sanitarne
 • szkoliliśmy mechaników pomp wodnych

Szczegóły naszych projektów w Somalii

Pomoc otrzymało:
131 132 osoby
w tym 69 500 kobiet
i dziewczynek

Lokalizacja:
Galgaduud

Źródło finansowania:
ARCHE NOVA

Naprawiliśmy 7, ważnych dla lokalnych społeczności, studni. Skonstruowaliśmy zlewnię wody, zatrudniając do budowy lokalnych mieszkańców (program cash for work/gotówka za pracę). Skonstruowaliśmy 3 zbiorniki wodne w lokalnych szkołach, przeszkoliliśmy członków komitetów wodnych. Skonstruowaliśmy i naprawiliśmy 20 obiektów sanitarnych i stacji do mycia rąk w 4 szkołach. Założyliśmy kluby higieny w 3 szkołach. Przeszkoliliśmy promotorów higieny, którzy prowadzili zajęcia w obozach dla wewnętrznie przemieszczonych – dotarli do ponad 54 tys. osób. Na terenach dotkniętych suszą przeprowadziliśmy dystrybucję nieżywnościowych artykułów pierwszej potrzeby oraz artykułów higienicznych. Naprawiliśmy 40 latryn, zniszczonych przez powodzie. Po zanotowanych w grudniu 2019 r. przypadkach cholery, dostarczyliśmy zestawy higieniczne osobom, które były leczone w szpitalu (głównie dzieciom poniżej 5. roku życia). Przygotowaliśmy radiowe komunikaty zwiększające świadomość słuchaczy nt. skutków powodzi oraz promujące higienę.

Pomoc otrzymało:
62 862 osoby
w tym 42 117 kobiet
i dziewczynek

Lokalizacja:
Banaadir i Środkowe Shabelle

Źródło finansowania:
ECHO, MEBLIK SP. Z O.O., MSZ

Dostarczyliśmy wodę do 39 obozów dla osób wewnętrznie przemieszczonych. Zbudowaliśmy 180 nowych latryn w obozach. Dostarczyliśmy cysterny z wodą do wsi dotkniętych suszą. 400 osób otrzymało transfery gotówkowe.

Pomoc otrzymało:
67 708 osób
w tym 52 983 kobiet
i dziewczynek

Lokalizacja:
Banaadir

Źródło finansowania:
UNICEF, CARITAS POLSKA, NOXAN,
wpłaty darczyńców
indywidualnych,
1%
podatku, zbiórka na wodę w grudniu 2019

Wybudowaliśmy i naprawiliśmy stacje wodne w 5 szkołach oraz zbiorniki wodne w szkołach i ośrodkach zdrowia. Wybudowaliśmy i naprawiliśmy latryny w szkołach i ośrodkach zdrowia. Dostarczyliśmy narzędzia i części zapasowe operatorom wyszkolonym w utrzymaniu i naprawie ujęć wodnych. Przeszkoliliśmy społecznych promotorów higieny oraz uczniów promujących higienę w swoich szkołach. Nastoletnie dziewczynki przeszły szkolenie z higieny menstruacyjnej i otrzymały zestawy z podpaskami.

Pomoc otrzymało:
26 600 osób
w tym 13 780 kobiet
i dziewczynek

Lokalizacja:
Środkowe Shabelle

Źródło finansowania:
UNOCHA

Wybudowaliśmy 24 studnie i 266 latryn, dostarczyliśmy potrzebne narzędzia i części zapasowe. Przeprowadziliśmy promocję higieny oraz dystrybucję 302 zestawów higienicznych. Przeszkoliliśmy 83 komitety wodno-sanitarne.

Pomoc otrzymało:
744 osoby
w tym 416 kobiet
i dziewczynek

Lokalizacja:
Środkowe Shabelle

Źródło finansowania:
UNOCHA

Przeprowadziliśmy promocję higieny – jak właściwie myć ręce, czyścić wodę, dbać o środowisko – promotorzy przeprowadzali pokazy, chodząc od domu do domu.

Pomoc otrzymało:
300 osób w tym
150 dzieci poniżej 5 roku życia,
150 ciężarnych i karmiących kobiet

Lokalizacja:
Środkowe Shabelle

Źródło finansowania:
MEBLIK SP. Z O.O.

Przeprowadziliśmy dystrybucję suchej żywności (kukurydza, cukier, olej itp.) oraz suplementów przeznaczonych dla niedożywionych osób.

Nasi partnerzy strategiczni w Somalii

Partnerzy korporacyjni

Zostań Partnerem Polskiej Akcji Humanitarnej

Dołącz do grona Partnerów i wspieraj naszą działalność międzynarodową i krajową

Mapa

Poznają naszą działalność w innych regionach świata

Kliknij w kraj by poznać szczegóły

Typy wyświetlanych danych

W tych krajach prowadzimy pomoc stałą lub działania ratunkowe

Pomoc humanitarna

Ukraina

W 2019 roku koncentrowaliśmy się głównie na zapewnianiu opieki dla lokalnej ludności poprzez wsparcie psychospołeczne oraz wspomaganiu lokalnych instytucji w budowaniu profesjonalnego zaplecza wspierającego mieszkańców regionu. Zapewniliśmy także pomoc finansową dla najbardziej potrzebujących, pomoc sanitarną w instytucjach publicznych oraz wsparcie produkcji rolnej na małą skalę.

Priorytetem naszych działań we wschodniej Ukrainie była pomoc grupom pozostającym w szczególnie trudnej sytuacji – seniorom i seniorkom, dzieciom, jak i osobom wymagającym dodatkowej opieki ze względu na niepełnosprawności.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Syria

W 2019 roku naszym priorytetem było sfinalizowanie programu pomocowego w północno-zachodniej części kraju. Nasze działania koncentrowały się na sektorze wodno-sanitarnym – sesjach edukacyjnych dotyczących dbania o higienę przy niewielkich zasobach wody, poprawie zarządzania odpadami, transporcie wody, dystrybucji cystern z wodą, naprawie systemów wodno-kanalizacyjnych, dystrybucji zestawów higienicznych.

Program wodno-sanitarny PAH był blisko powiązany także z innymi sektorami, takimi jak opieka zdrowotna, edukacja czy ochrona osób najbardziej zagrożonych, dlatego wśród jego efektów znalazły się też: naprawa latryn szkolnych oraz wybudowanie spalarni odpadów medycznych i toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc natychmiastowa

Kolumbia/Wenezuela

Od prawie dekady Wenezuela zmaga się z tragicznym w skutkach kryzysem gospodarczym. Sytuację pogarsza bardzo niestabilna sytuacja polityczna. Hiperinflacja doprowadziła do upadku firm, dramatycznego wzrostu bezrobocia, przerw w dostawie wody i elektryczności, a także chronicznego niedoboru żywności i leków.

Obecnie 94 procent mieszkańców kraju żyje w ubóstwie. Ponad 10 procent – 3,4 miliona osób – uciekło za granicę, głównie do sąsiedniej Kolumbii. I właśnie tam, w miejscach, do których dotarli wenezuelscy uchodźcy, a także na pograniczu kolumbijsko-wenezuelskim, PAH świadczyła w 2019 roku natychmiastową pomoc humanitarną. Przede wszystkim przeprowadziliśmy dystrybucję wody, ciepłych posiłków, artykułów higienicznych i koców.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Jemen/Dżibuti

Pierwszą odpowiedzią PAH na kryzys humanitarny w Jemenie była pomoc uchodźcom jemeńskim w obozie Markazi w Dżibuti. Nasza stacjonarna misja w Jemenie powstała w lipcu 2019 roku w Adenie. Skoncentrowaliśmy się na zintegrowanej pomocy w sektorach wodno-sanitarnym i zdrowotnym, tak aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób. Zapewniliśmy dostęp do czystej wody, wybudowaliśmy i przeprowadziliśmy naprawę latryn oraz instalacji wodno-ściekowej, przeprowadziliśmy kampanie promujące higienę, zapewniliśmy wsparcie medyczne.

Pracowaliśmy z lokalną społecznością, ośrodkami zdrowia i szkołami. W szkole podstawowej w prowincji Lahj, położonej wzdłuż linii frontu w strefie dotkniętej głodem, pomagaliśmy ludziom, którzy mierzą się ze skutkami konfliktu zbrojnego. Nasz projekt naprawy instalacji wodno-ściekowej w Adenie został uznany za jedną z najbardziej zaawansowanych interwencji wśród międzynarodowych organizacji pozarządowych działających w tym mieście. Według inżynierów instalacja powinna dobrze służyć mieszkańcom przez kolejne 60 lat.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Sudan Południowy

W Sudanie Południowym działamy w wielu regionach, zapewniając pomoc z zakresu dostępu do wody, żywności, edukacji, schronienia i opieki. Dzięki podejściu międzysektorowemu nasze działania są bardziej skuteczne, a nasza pomoc ma także charakter długofalowy.

Z myślą o dzieciach w 2019 roku rozwinęliśmy programy edukacyjne oraz zbudowaliśmy latryny i punkty wodne zbudowaliśmy latryny i punkty wodne w szkołach, a także zorganizowaliśmy tymczasowe przestrzenie do nauki w miejscach, gdzie dostęp do infrastruktury szkolnej był ograniczony. We wszystkich naszych projektach rozszerzyliśmy spektrum dostępnej pomocy dla najbardziej potrzebujących osób. Ponadto uwzględniliśmy w nich specjalny program pomocy dla kobiet, które doświadczają przemocy ze względu na płeć, a także usprawniliśmy dostęp do wsparcia psychospołecznego, ponieważ pomoc psychologiczna jest kluczowa w leczeniu stresu pourazowego, często będącego konsekwencją przemocy

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna i rozwojowa

Kenia

W Kenii rozszerzyliśmy nasz program kompleksowego zmniejszania zagrożenia katastrofami naturalnymi oraz tworzenia miejsc pracy przyjaznych dla środowiska. Zwiększyliśmy liczbę grup samopomocowych i rolników uczestniczących w naszych przedsięwzięciach, dzięki czemu jeszcze więcej mieszkańców hrabstw Makueni, Machakos, Kitui mogła poprawić jakość swojego życia bez negatywnych skutków dla środowiska naturalnego.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Irak

W 2019 roku rozszerzyliśmy nasz program pomocowy w sektorze wodno-sanitarnym (WASH). Dokonaliśmy licznych napraw infrastruktury wodno-sanitarnej, przeprowadziliśmy sesje edukacyjne o higienie, zadbaliśmy o poprawę dostępu do wody w szkołach. Nasze działania skoncentrowaliśmy głównie w prowincji Niniwa, przede wszystkim w mieście Mosul, gdzie szybko staliśmy się jedną z wiodących organizacji zajmujących się naprawą systemów wodnych. Potwierdził to również fakt, że pracownik PAH został współkoordynatorem klastra wodno-sanitarnego w prowincji Niniwa, co pozwoliło nam dzielić się naszą ekspertyzą i kompetencjami z innymi podmiotami w regionie.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Somalia

W minionym roku w Somalii kluczowe były dla nas działania odpowiadające na pogłębiający się kryzys klimatyczny oraz pomagające zapewnić dostęp do wody. Rozwijaliśmy m.in. projekty związane z tzw. redukcją ryzyka katastrof (ang. Disaster Risk Reduction – DRR), aby wzmocnić przygotowanie lokalnych społeczności do reagowania na skutki coraz częstszego występowania klęsk żywiołowych, takich jak susze i powodzie.

Znaczącym docenieniem naszej dotychczasowej pracy w Somalii był wybór PAH na ogólnokrajowego współkoordynatora programu wodno-sanitarnego (WASH), co pozwoliło nam przełożyć naszą ekspertyzę i kompetencje nie tylko na dalsze działania własne w Somalii, ale też na krajową koordynację pomocy w tym zakresie.

Poznaj szczegóły naszych działań

Mapa

Użyj palca by poruszać się po mapie

Ukraina
Syria
Kolumbia/Wenezuela
Jemen/Dżibuti
Sudan Południowy
Kenia
Irak
Somalia
Polska

Pobierz pełny raport w formacie PDF

Zapraszamy wszystkich Państwa do zapoznania się ze wszystkimi szczegółami naszej działalności. W raporcie za rok 2019 znajdą Państwo informacje o naszych działaniach, dokładne statystyki i zestawienia oraz dane finansowe.

Raport jest doskonałym źródłem informacji na temat działalności PAH, jak również wsparcia, jakie płynie od darczyńców biznesowych, indywidualnych i instytucjonalnych. Zapraszamy do lektury!

Pobierz raport