Ukraina
Syria
Kolumbia/Wenezuela
Jemen/Dżibuti
Sudan Południowy
Kenia
Irak
Somalia
Polska

Konflikt zbrojny we wschodniej Ukrainie trwa od 2014 roku. Mieszkańcy regionu zmuszani są do opuszczenia swoich domów w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia w innych częściach kraju. Pomoc potrzebna jest nie tylko tym, którzy uciekli, ale również tym, którzy przyjęli uciekających w swoich stronach.

 • Populacja:
  43,7 MLN

 • Osoby potrzebujące pomocy humanitarnej:
  3,4 MLN

 • Pomagamy od:
  2014 roku

 • Koszt pomocy w 2019 roku:
  6 442 682 PLN

 • W 2019 roku dotarliśmy z pomocą do:
  11 159 osób

W 2019 roku koncentrowaliśmy się głównie na zapewnianiu opieki dla lokalnej ludności poprzez wsparcie psychospołeczne oraz wspomaganiu lokalnych instytucji w budowaniu profesjonalnego zaplecza wspierającego mieszkańców regionu. Zapewniliśmy także pomoc finansową dla najbardziej potrzebujących, pomoc sanitarną w instytucjach publicznych oraz wsparcie produkcji rolnej na małą skalę.

Priorytetem naszych działań we wschodniej Ukrainie była pomoc grupom pozostającym w szczególnie trudnej sytuacji – seniorom i seniorkom, dzieciom, jak i osobom wymagającym dodatkowej opieki ze względu na niepełnosprawności.

Jak pomagaliśmy w Ukrainie w 2019 roku?

Ochrona prawna i psychospołeczna

 • Zapewnialiśmy wsparcie psychologiczne
 • Zapewnialiśmy wsparcie prawne
 • Przeprowadziliśmy szkolenia dot. pracy z osobami starszymi
 • Zapewnialiśmy doradztwo zawodowe
 • Dystrybuowaliśmy zapasy żywności

Szczegóły naszych projektów w Ukrainie

Pomoc otrzymało:
477 nastolatków, w tym 233 dziewczynki, oraz 141 rodziców/opiekunów, w tym 107 kobiet

Lokalizacja:
obwód doniecki

Źródło finansowania:
UNICEF

Z pomocą wykwalifikowanych psychologów zapewniliśmy wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców i opiekunów dotkniętych konfliktem zbrojnym.

W ramach projektu zostały zrealizowane:

 • sesje wsparcia psychospołecznego (grupowe oraz indywidualne doradztwo psychologiczne) dla dzieci i młodzieży w szkołach;
 • sesje wsparcia psychospołecznego oraz organizacja warsztatów z pozytywnego rodzicielstwa;
 • utworzenie trzech zespołów inicjatywy społecznej (CIT) spośród najbardziej aktywnej młodzieży i innych członków społeczności;
 • zorganizowanie 3 szkoleń z zakresu mobilizowania i budowania potencjału społeczności lokalnej, pisania wniosków projektowych oraz tworzenia strategii projektowej;
 • przyznanie niewielkich dotacji dla CIT w celu stworzenia „bezpiecznych przestrzeni” w lokalizacjach projektu (odbywają się tam treningi umiejętności miękkich, zajęcia sportowe czy festiwale).

Pomoc otrzymało:
4 108 OSÓB, w tym 3 263 kobiety

Lokalizacja:
obwody doniecki i ługański

Źródło finansowania:
OFDA

Projekt składa się z czterech części:

 1. Wsparcie psychospołeczne (indywidualne i grupowe) seniorów oraz szkolenia dla pracowników społecznych, prowadzenie centrów wsparcia społecznego z lokalnymi seniorkami i seniorami;
 2. Uniwersalna pomoc gotówkowa (MCA) umożliwiająca zakup podstawowych produktów przez osoby najbardziej potrzebujące, sesje wsparcia psychospołecznego dla najbardziej potrzebujących seniorów;
 3. Remont infrastruktury sanitarnej w instytucjach świadczących usługi dla osób starszych (m.in. Toretsk Territorial Centre of Social Assistance, Neurology Department of the Hospital of Hirske Town, Avdiivka Regional Clinical Anti-Tuberculosis Early Treatment Centre);
 4. Wsparcie poprzez pomoc lokalnej społeczności w prowadzeniu przydomowych ogródków – szkolenia z technik uprawy rolniczej, dystrybucja nasion i podstawowych narzędzi niezbędnych do samodzielnego utrzymania ogródka oraz uprawy warzyw i owoców, dystrybucja voucherów na nasiona i narzędzia.

 

Pomoc otrzymało:
179 OSÓB
, w tym 175 kobiet

Lokalizacja:
obwód doniecki

Źródło finansowania:
MSZ

Przeprowadziliśmy szkolenia dla menedżerów i pracowników instytucji opieki społecznej, którzy pracują bezpośrednio z osobami starszymi, często zmagającymi się z depresją lub traumą związaną z życiem przy linii frontu, co pozwoliło na zbudowanie potencjału pracowników i instytucji społecznych. Wśród pracowników

instytucji społecznych i lokalnych aktywistów wybraliśmy członków Społecznych Grup Inicjatywnych, którzy będą odbywać warsztaty i treningi z zakresu m.in. radzenia sobie ze stresem, pisania projektów, zarządzania projektami, zarządzania czasem itp. Na poziomie lokalnym i regionalnym przeprowadziliśmy kampanie  promujące lepszy dostęp do usług socjalnych. Stworzyliśmy również platformę do dyskusji i wypracowania rozwiązań problemów lokalnej społeczności poprzez organizowanie tzw. okrągłych stołów z aktywistami i lokalnymi władzami.

Projekt jest częścią Modułu 2, w ramach którego m.in. Społeczne Grupy Inicjatywne otrzymają granty finansowe na stworzenie Społecznych Centrów Usług Psychospołecznych. Projekt realizowany z partnerem lokalnym – Child Smile.

Pomoc otrzymało:
1 144 osoby
, w tym 977 kobiet

 

Lokalizacja:
obwód doniecki

Źródło finansowania:
wpłaty od: darczyńców indywidualnych, Grzegorza Marca, Ewalda Rabena z Fundacji Uśmiech i Radość Dziecka, Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.

Prowadzimy dwa centra informacji i integracji w Awdijiwce i Bachmucie. Zapewniliśmy okolicznym mieszkańcom pomoc prawną, wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe i społeczne. Wszystkie te usługi działały także mobilnie.

W Awdijiwce prowadzimy też Centrum Społeczne. Projekt realizowany z partnerem lokalnym – Child Smile.

Pomoc otrzymało:
3 995 OSÓB, w tym 3 000 kobiet

Lokalizacja:
obwody doniecki i ługański

Źródło finansowania:
OFDA

Projekt ma pięć głównych komponentów:

 1. Wsparcie psychospołeczne (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia dla pracowników społecznych;
 2. Uniwersalna pomoc gotówkowa (MCA) umożliwiająca zakup podstawowych produktów przez osoby najbardziej potrzebujące;
 3. Remont infrastruktury sanitarnej w instytucjach świadczących usługi dla osób starszych (toalety w instytucjach publicznych);
 4. Wsparcie małej produkcji rolnej w celu zwiększenia umiejętności i możliwości produkcji żywności w przydomowych ogródkach – poprzez naukę ulepszonych metod produkcji, dystrybucję voucherów na nasiona i narzędzia (projekt realizowany od 2020 roku z lokalnym partnerem – Donbass Development Center);
 5. Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego (dystrybucja zestawów żywnościowych).

Poznaj historię Swietłany

Nasi partnerzy strategiczni w Ukrainie

Partnerzy korporacyjni

Zostań Partnerem Polskiej Akcji Humanitarnej

Dołącz do grona Partnerów i wspieraj naszą działalność międzynarodową i krajową

Mapa

Poznają naszą działalność w innych regionach świata

Kliknij w kraj by poznać szczegóły

Typy wyświetlanych danych

W tych krajach prowadzimy pomoc stałą lub działania ratunkowe

Pomoc humanitarna

Ukraina

W 2019 roku koncentrowaliśmy się głównie na zapewnianiu opieki dla lokalnej ludności poprzez wsparcie psychospołeczne oraz wspomaganiu lokalnych instytucji w budowaniu profesjonalnego zaplecza wspierającego mieszkańców regionu. Zapewniliśmy także pomoc finansową dla najbardziej potrzebujących, pomoc sanitarną w instytucjach publicznych oraz wsparcie produkcji rolnej na małą skalę.

Priorytetem naszych działań we wschodniej Ukrainie była pomoc grupom pozostającym w szczególnie trudnej sytuacji – seniorom i seniorkom, dzieciom, jak i osobom wymagającym dodatkowej opieki ze względu na niepełnosprawności.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Syria

W 2019 roku naszym priorytetem było sfinalizowanie programu pomocowego w północno-zachodniej części kraju. Nasze działania koncentrowały się na sektorze wodno-sanitarnym – sesjach edukacyjnych dotyczących dbania o higienę przy niewielkich zasobach wody, poprawie zarządzania odpadami, transporcie wody, dystrybucji cystern z wodą, naprawie systemów wodno-kanalizacyjnych, dystrybucji zestawów higienicznych.

Program wodno-sanitarny PAH był blisko powiązany także z innymi sektorami, takimi jak opieka zdrowotna, edukacja czy ochrona osób najbardziej zagrożonych, dlatego wśród jego efektów znalazły się też: naprawa latryn szkolnych oraz wybudowanie spalarni odpadów medycznych i toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc natychmiastowa

Kolumbia/Wenezuela

Od prawie dekady Wenezuela zmaga się z tragicznym w skutkach kryzysem gospodarczym. Sytuację pogarsza bardzo niestabilna sytuacja polityczna. Hiperinflacja doprowadziła do upadku firm, dramatycznego wzrostu bezrobocia, przerw w dostawie wody i elektryczności, a także chronicznego niedoboru żywności i leków.

Obecnie 94 procent mieszkańców kraju żyje w ubóstwie. Ponad 10 procent – 3,4 miliona osób – uciekło za granicę, głównie do sąsiedniej Kolumbii. I właśnie tam, w miejscach, do których dotarli wenezuelscy uchodźcy, a także na pograniczu kolumbijsko-wenezuelskim, PAH świadczyła w 2019 roku natychmiastową pomoc humanitarną. Przede wszystkim przeprowadziliśmy dystrybucję wody, ciepłych posiłków, artykułów higienicznych i koców.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Jemen/Dżibuti

Pierwszą odpowiedzią PAH na kryzys humanitarny w Jemenie była pomoc uchodźcom jemeńskim w obozie Markazi w Dżibuti. Nasza stacjonarna misja w Jemenie powstała w lipcu 2019 roku w Adenie. Skoncentrowaliśmy się na zintegrowanej pomocy w sektorach wodno-sanitarnym i zdrowotnym, tak aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób. Zapewniliśmy dostęp do czystej wody, wybudowaliśmy i przeprowadziliśmy naprawę latryn oraz instalacji wodno-ściekowej, przeprowadziliśmy kampanie promujące higienę, zapewniliśmy wsparcie medyczne.

Pracowaliśmy z lokalną społecznością, ośrodkami zdrowia i szkołami. W szkole podstawowej w prowincji Lahj, położonej wzdłuż linii frontu w strefie dotkniętej głodem, pomagaliśmy ludziom, którzy mierzą się ze skutkami konfliktu zbrojnego. Nasz projekt naprawy instalacji wodno-ściekowej w Adenie został uznany za jedną z najbardziej zaawansowanych interwencji wśród międzynarodowych organizacji pozarządowych działających w tym mieście. Według inżynierów instalacja powinna dobrze służyć mieszkańcom przez kolejne 60 lat.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Sudan Południowy

W Sudanie Południowym działamy w wielu regionach, zapewniając pomoc z zakresu dostępu do wody, żywności, edukacji, schronienia i opieki. Dzięki podejściu międzysektorowemu nasze działania są bardziej skuteczne, a nasza pomoc ma także charakter długofalowy.

Z myślą o dzieciach w 2019 roku rozwinęliśmy programy edukacyjne oraz zbudowaliśmy latryny i punkty wodne zbudowaliśmy latryny i punkty wodne w szkołach, a także zorganizowaliśmy tymczasowe przestrzenie do nauki w miejscach, gdzie dostęp do infrastruktury szkolnej był ograniczony. We wszystkich naszych projektach rozszerzyliśmy spektrum dostępnej pomocy dla najbardziej potrzebujących osób. Ponadto uwzględniliśmy w nich specjalny program pomocy dla kobiet, które doświadczają przemocy ze względu na płeć, a także usprawniliśmy dostęp do wsparcia psychospołecznego, ponieważ pomoc psychologiczna jest kluczowa w leczeniu stresu pourazowego, często będącego konsekwencją przemocy

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna i rozwojowa

Kenia

W Kenii rozszerzyliśmy nasz program kompleksowego zmniejszania zagrożenia katastrofami naturalnymi oraz tworzenia miejsc pracy przyjaznych dla środowiska. Zwiększyliśmy liczbę grup samopomocowych i rolników uczestniczących w naszych przedsięwzięciach, dzięki czemu jeszcze więcej mieszkańców hrabstw Makueni, Machakos, Kitui mogła poprawić jakość swojego życia bez negatywnych skutków dla środowiska naturalnego.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Irak

W 2019 roku rozszerzyliśmy nasz program pomocowy w sektorze wodno-sanitarnym (WASH). Dokonaliśmy licznych napraw infrastruktury wodno-sanitarnej, przeprowadziliśmy sesje edukacyjne o higienie, zadbaliśmy o poprawę dostępu do wody w szkołach. Nasze działania skoncentrowaliśmy głównie w prowincji Niniwa, przede wszystkim w mieście Mosul, gdzie szybko staliśmy się jedną z wiodących organizacji zajmujących się naprawą systemów wodnych. Potwierdził to również fakt, że pracownik PAH został współkoordynatorem klastra wodno-sanitarnego w prowincji Niniwa, co pozwoliło nam dzielić się naszą ekspertyzą i kompetencjami z innymi podmiotami w regionie.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Somalia

W minionym roku w Somalii kluczowe były dla nas działania odpowiadające na pogłębiający się kryzys klimatyczny oraz pomagające zapewnić dostęp do wody. Rozwijaliśmy m.in. projekty związane z tzw. redukcją ryzyka katastrof (ang. Disaster Risk Reduction – DRR), aby wzmocnić przygotowanie lokalnych społeczności do reagowania na skutki coraz częstszego występowania klęsk żywiołowych, takich jak susze i powodzie.

Znaczącym docenieniem naszej dotychczasowej pracy w Somalii był wybór PAH na ogólnokrajowego współkoordynatora programu wodno-sanitarnego (WASH), co pozwoliło nam przełożyć naszą ekspertyzę i kompetencje nie tylko na dalsze działania własne w Somalii, ale też na krajową koordynację pomocy w tym zakresie.

Poznaj szczegóły naszych działań

Mapa

Użyj palca by poruszać się po mapie

Ukraina
Syria
Kolumbia/Wenezuela
Jemen/Dżibuti
Sudan Południowy
Kenia
Irak
Somalia
Polska

Pobierz pełny raport w formacie PDF

Zapraszamy wszystkich Państwa do zapoznania się ze wszystkimi szczegółami naszej działalności. W raporcie za rok 2019 znajdą Państwo informacje o naszych działaniach, dokładne statystyki i zestawienia oraz dane finansowe.

Raport jest doskonałym źródłem informacji na temat działalności PAH, jak również wsparcia, jakie płynie od darczyńców biznesowych, indywidualnych i instytucjonalnych. Zapraszamy do lektury!

Pobierz raport