Pajacyk

Program finansujący posiłki dla dzieci i młodzieży w Polsce. W 2020 r. Pajacyk musiał zmierzyć się z nową rzeczywistością zdefiniowaną przez pandemię COVID-19. Zamknięcie szkół i świetlic nie zatrzymało jednak programu, który dotarł z pomocą bezpośrednio do domów podopiecznych.

Program Pajacyk w liczbach

Naszym celem jest zapewnienie każdemu potrzebującemu dziecku ciepłego i zdrowego posiłku, który nie tylko zaspokaja głód, ale dostarcza też odpowiednich wartości odżywczych.

W

0000

roku

rozpoczęliśmy program

Udało nam się przeznaczyć

000 000 000

na pomoc od początku działania programu

Łącznie

00 000

dzieci

otrzymało od nas wsparcie

w 2020 r. Pajacyk miał cztery odsłony

Program
podstawowy

skierowany do szkół i świetlic

Program
wakacyjny

skierowany do placówek wsparcia dziennego

Program
grantowy

skierowany do organizacji pozarządowych, które prowadzą dalszą dystrybucję posiłków wśród swoich podopiecznych

#PajacykBezPrzerwy

specjalna akcja uruchomiona w okresie zamknięcia szkół i świetlic w związku z pandemią COVID-19.

W roku 2020 w ramach naszych projektów dotarliśmy z pomocą do 1000 rodzin, przekazując 1658 paczek żywnościowych oraz do 4443 dzieci

Pomoc otrzymało:
ok. 2000 dzieci

Lokalizacja:
cała Polska

Źródło finansowania:
Kaufland,  KW TRADE, Loyality Partner, International Paper, Sodexo, DHL, Altenberg, Electrolux, Santander oraz 1% i Świąteczny Stół Pajacyka

Dożywianie w szkołach i świetlicach przez cały rok szkolny na obszarze Polski. W ramach 2020 r. mieści się II semestr roku szkolnego 2019/2020 oraz I semestr roku szkolnego 2020/2021. W trakcie II semestru 2019/2020 wydaliśmy 58 231 posiłków. Ze względu na pandemię koronawirusa i przeformułowanie programu w I semestrze 2020/2021 trudno dokładniej określić liczbę wydanych posiłków.

Pomoc otrzymało:
ok. 1500 dzieci

Lokalizacja:
województwa: łódzkie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, świętokrzyskie, podlaskie, lubuskie, lubelskie

Źródło finansowania:
NCAB, JOP Szfrańscy, Altenberg, DHL, Electrolux, Square Games

– to sieć organizacji stale współpracujących z Pajacykiem. Organizacje te prowadzą rozpoznanie potrzeb w swoich regionach wśród odbiorców programu Pajacyk. Dokładna liczba posiłków za rok 2020 r. jest trudna do ustalenia. W całym roku szkolnym 2019/2020 sfinansowano 105 088 posiłków, a w roku szkolnym 2020/2021 122 542 posiłki.

Pomoc otrzymało:
962 dzieci z 27 placówek

Lokalizacja:
cała Polska

Źródło finansowania:
Fundacja Auchan, Pan Tabletka, Fris Style Myślenia, Independent Trader, Altenberg

– to program wsparcia żywnościowego dzieci i młodzieży w wakacje. W 2020 r. wydaliśmy 35 215 posiłków.

Pomoc otrzymało:
1000 rodzin otrzymało 1658 paczek (35 ton żywności)

Lokalizacja:
cała Polska

Źródło finansowania:
wpłaty darczyńców indywidualnych, Altenberg, Fundacja Auchan, Auchan

Na skutek zamknięcia szkół w związku z pandemią koronawirusa wiele dzieci spotkało się z problemem braku regularnych posiłków, które do tej pory miało zapewnione w szkole. Pajacyk nie przerwał swojej działalności i dostosował się do nowej rzeczywistości. Wsparliśmy 1000 rodzin rozdając 1685 paczek żywnościowych – czyli 35 ton żywności. W akcję zaangażowały się także organizacje partnerskie z Pajacykowej Sieci Pomocowej przeprowadzając rozpoznanie potrzeb w swoich regionach.

Poznaj reakcje Partnerów i odbiorców Pajacyka

Partnerzy programu Pajacyk

Partnerzy korporacyjni

Wspieraj program Pajacyk

Dołącz do grona Partenrów i wspierają naszą działalność międzynarodową i krajową.

Poznaj nasze pozostałe działania w Polsce

Mapa

Poznają naszą działalność w innych regionach świata

Kliknij w kraj, by poznać szczegóły

Typy wyświetlanych danych

W tych krajach prowadzimy pomoc stałą lub działania ratunkowe

Pomoc humanitarna

Grecja

PAH zaniepokoiła dramatyczna sytuacja uchodźców przebywających w obozach i postanowiła działać, zanim pandemia dotrze do obozu i zagrozi zdrowiu i życiu osób tam przebywających. Za pośrednictwem partnerów lokalnych PAH stworzyła punkty do mycia rąk, dostarczała artykuły higieniczne, a także przyczyniła się do odpowiedniego zarządzania odpadami nie tylko w obozie Moria na Lesbos, ale także w innych obozach, między innymi w odizolowanym obozie na wyspie Samos

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Ukraina

W 2020 roku koncentrowaliśmy się głównie na zapewnianiu lokalnej ludności wsparcia psychospołecznego oraz wspomaganiu lokalnych instytucji w budowaniu profesjonalnego zaplecza wspierającego mieszkańców regionu. Osobom najbardziej wrażliwym, zamieszkującym obszar linii kontaktowej, zapewniliśmy indywidualne i grupowe sesje psychosocjalne oraz indywidualną opiekę w domu, zorganizowaliśmy grupy samopomocowe, wydarzenia kulturalne i dystrybuowaliśmy drobny sprzęt rehabilitacyjny. Nieśliśmy pomoc i ochronę ofiarom min lądowych, w szczególności dzieciom i ich opiekunom, a także działaliśmy na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez dostarczanie pakietów higienicznych i materiałów edukacyjnych.

 

 

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Syria

W 2020 roku nasze działania koncentrowały się na zapewnieniu niezbędnej pomocy osobom wewnętrznie przemieszczonym w regionie Marrat-Tamasrin. Przebudowaliśmy ośrodek dla uchodźców, który jest teraz w stanie przyjąć nawet 16 tys. osób w ciągu 72 h. Zapewnialiśmy żywność oraz wyposażenie niezbędne do przygotowywania ciepłych posiłków.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Jemen

Pierwszą odpowiedzią PAH na kryzys humanitarny w Jemenie była pomoc uchodźcom jemeńskim w obozie Markazi w Dżibuti. Nasza stacjonarna misja w Jemenie powstała w lipcu 2019 roku w Adenie. Skoncentrowaliśmy się na zintegrowanej pomocy w sektorach wodno-sanitarnym i zdrowotnym, tak aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób. Zapewniliśmy dostęp do czystej wody, wybudowaliśmy i przeprowadziliśmy naprawę latryn oraz instalacji wodno-ściekowej, przeprowadziliśmy kampanie promujące higienę, zapewniliśmy wsparcie medyczne.

Pracowaliśmy z lokalną społecznością, ośrodkami zdrowia i szkołami. Nasz projekt naprawy instalacji wodno-ściekowej w Adenie został uznany za jedną z najbardziej zaawansowanych interwencji wśród międzynarodowych organizacji pozarządowych działających w tym mieście. Według inżynierów instalacja powinna dobrze służyć mieszkańcom przez kolejne 60 lat.

W roku 2020 działania PAH koncentrowały się wokół zapewnienia dostępu do czystej wody, podstawowej opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kobiet i dzieci oraz przeciwdziałania COVID-19.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Sudan Południowy

W Sudanie Południowym działamy w wielu regionach, zapewniając pomoc z zakresu dostępu do wody, żywności, edukacji, schronienia i opieki. Dzięki podejściu międzysektorowemu nasze działania są bardziej skuteczne, a nasza pomoc ma także charakter długofalowy.

W 2020 roku rozwinęliśmy programy edukacyjne promujące między innymi higienę w szkołach. Zbudowaliśmy latryny i punkty wodne w szkołach. Wyremontowaliśmy i zbudowaliśmy toalety i punkty mycia rąk, zapewniając tym samym dziewczynkom dostęp do bieżącej wody i możliwość uczestniczenia w lekcjach również w czasie menstruacji. Zbudowaliśmy kuchnię i jadalnię, by zapewnić zdrowe posiłki dla uczniów, zainstalowaliśmy panele słoneczne, by szkoła była samowystarczalna w dostępie do energii elektrycznej. Założyliśmy szkolny ogród i przeprowadzaliśmy warsztaty rolnicze i kursy krawiectwa, stolarstwa, budownictwa.

We wszystkich naszych projektach rozszerzyliśmy spektrum dostępnej pomocy dla najbardziej potrzebujących osób. Pracowaliśmy nad zwiększeniem i koordynacją dostępu do ratujących życie artykułów nieżywnościowych i bezpiecznego schronienia dla osób wewnętrznie przemieszczonych w trudno dostępnych regionach Sudanu Południowego.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna i rozwojowa

Kenia

W Kenii koncentrujemy się głównie na pomocy rozwojowej. Realizowaliśmy tam projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Jego celem było zwiększenie dostępu do wody, polepszenie warunków sanitarnych oraz podniesienie świadomości na temat przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian atmosferycznych.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Irak

W 2020 roku rozszerzyliśmy nasz program pomocowy w sektorze wodno-sanitarnym (WASH). Zakończyliśmy dwuletnie działania mające na celu wzmocnienie sektora wodno-sanitarnego w prowincjach Salah Al Din i Niniwa w północnym Iraku. Naprawiliśmy infrastrukturę wodno-sanitarną w 8 szkołach, zapewniliśmy także bezpieczne źródła wody pitnej. Przeszkoliliśmy miejscowe komitety wodne oraz 10 pracowników lokalnych władz w utrzymaniu i naprawie sieci wody pitnej. Prowadziliśmy działania edukacyjne na temat higieny, a także ochrony przed COVID-19. Nasze działania skoncentrowaliśmy głównie w prowincjach Niniwa i Dahuk.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Somalia

W minionym roku w Somalii kluczowe były dla nas działania prowadzące do zwiększenia dostępu do wody i higieny osobistej. Realizowaliśmy projekty między innymi w obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych, w szkołach i na terenach wiejskich. Budowaliśmy ujęcia wody, latryny, a także zarządzaliśmy odpadami i dystrybuowaliśmy pakiety higieniczne. Duża część naszych działań skupiała się na minimalizowaniu skutków pandemii COVID-19 poprzez usprawnianie sieci wodno-sanitarnej i promowanie higieny.

 

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Liban

W odpowiedzi na kryzys ekonomiczny i pandemiczny PAH stworzyła wraz z organizacją lokalną ośrodek szkoleniowy, który zapewnił młodzieży i dorosłym bezpieczną przestrzeń do nauki, wsparcie psychospołeczne i pomoc w nabyciu zdolności do osiągnięcia pełnego potencjału.

W odpowiedzi na wybuch w porcie w Bejrucie PAH przywróciła i poprawiła w zrównoważony sposób warunki życia i zdolności społeczności dotkniętych wybuchem w centralnym regionie Libanu, w szczególności w Bejrucie i okolicach.

Poznaj szczegóły naszych działań

Mapa

Użyj palca by poruszać się po mapie

Grecja
Ukraina
Syria
Jemen
Sudan Południowy
Kenia
Irak
Somalia
Liban
Polska