Grecja
Ukraina
Syria
Jemen
Sudan Południowy
Kenia
Irak
Somalia
Liban
Polska
Grecja
Liban

Konflikt zbrojny we wschodniej Ukrainie trwa od 2014 roku. Mieszkańcy regionu zmuszani są do opuszczenia swoich domów w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia w innych częściach kraju. Pomoc potrzebna jest nie tylko tym, którzy uciekli, ale również tym, którzy przyjęli uciekających w swoich stronach. W 2020 roku w Ukrainie realizowaliśmy 13 projektów, z czego dwa zostały rozpoczęte jeszcze w roku 2019, a realizacja kolejnych dwóch zakończy się w roku 2021. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszych działań.

 • Populacja:
  43,1 MLN

 • Osoby potrzebujące pomocy humanitarnej:
  3,4 MLN

 • Pomagamy od:
  2014 roku

 • Osoby wewnętrznie przemieszczone:
  1,4 MLN

 • Koszt pomocy w 2020 roku:
  12 836 635 PLN

 • W 2020 roku dotarliśmy z pomocą do:
  19 890 osób

W 2020 roku koncentrowaliśmy się głównie na zapewnianiu lokalnej ludności wsparcia psychospołecznego oraz wspomaganiu lokalnych instytucji w budowaniu profesjonalnego zaplecza wspierającego mieszkańców regionu. Osobom najbardziej wrażliwym, zamieszkującym obszar linii kontaktowej, zapewniliśmy indywidualne i grupowe sesje psychosocjalne oraz indywidualną opiekę w domu, zorganizowaliśmy grupy samopomocowe, wydarzenia kulturalne i dystrybuowaliśmy drobny sprzęt rehabilitacyjny. Nieśliśmy pomoc i ochronę ofiarom min lądowych, w szczególności dzieciom i ich opiekunom, a także działaliśmy na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez dostarczanie pakietów higienicznych i materiałów edukacyjnych.

 

 

Jak pomagaliśmy w Ukrainie w 2020 roku?

Ochrona prawna i psychospołeczna

 • Zapewnialiśmy wsparcie psychologiczne
 • Zapewnialiśmy wsparcie prawne
 • Przeprowadziliśmy szkolenia dla lokalnych aktywistów i dofinansowywaliśmy projekty społeczne
 • Zapewnialiśmy sprzęt rehabilitacyjny
 • Wspieraliśmy lokalną społeczność i szpitale w walce z COVID-19
 • Udzielaliśmy wsparcia finansowego najbardziej potrzebującym

Dostęp do żywności

 • Dystrybuowaliśmy paczki żywnościowe i higieniczne

Dostęp do wody

 • poprawa sanitariatów w ośrodkach społecznych i opieki zdrowotnej
 • polepszenie funkcjonowania obiektów wodociągowych w lokalnych społecznościach

Schronienie i pomoc nieżywnościowa

 • wsparcie finansowe dla osób najbardziej narażonych na skutki konfliktu

Szczegóły naszych projektów w Ukrainie w 2020

Pomoc otrzymało:
401 osób

Lokalizacja:
obwód doniecki i ługański

Źródło finansowania:
UNICEF

W celu zapewnienia wsparcia psychospołecznego m.in. dla dzieci, młodzieży i ich rodziców, zostały utworzone mobilne zespoły ekspertów. Zorganizowaliśmy również szkolenia z pisania wniosków o dofinansowania i z zarządzania projektami dla lokalnych aktywistów. Najlepsze wnioski zostały przez nas wsparte dotacjami. Stworzyliśmy bezpieczną przestrzeń i zintegrowaliśmy lokalną społeczność poprzez wspólne uczestnictwo w wydarzeniach sportowych, festiwalach czy konkursach.

Pomoc otrzymało:
6 660 osób

Lokalizacja:
obwody doniecki i ługański

Źródło finansowania:
OFDA

Osobom z ograniczonymi możliwościami ruchowymi został przekazany drobny sprzęt rehabilitacyjny. Aby ułatwić zaspokojenie podstawowych potrzeb, beneficjentom została przekazana też pomoc gotówkowa. W ramach projektu przeprowadziliśmy również renowacje obiektów sanitarnych w instytucjach społecznych, takich jak szpitale, które sprawują m.in. opiekę nad osobami starszymi.

Pomoc otrzymało:
1 000 osób

Lokalizacja:
obwód doniecki

Źródło finansowania:
MSZ

Tworząc Centra Pomocy, zapewniliśmy wsparcie psychologiczne dla najbardziej potrzebujących. Skorzystało na tym również wiele innych grup: aktywiści identyfikowali problemy społeczności i wypracowywali rozwiązania na przyszłość; a pracownicy społeczni zdobyli nowe umiejętności i wiedzę, pozwalającą na udzielanie pierwszej pomocy psychologicznej czy efektywne radzenie sobie ze stresem.

Pomoc otrzymało:
2 297 osób

 

Lokalizacja:
obwód ługański

Źródło finansowania:
OFDA

Zrealizowaliśmy projekt, w ramach którego wyposażyliśmy cztery instytucje społeczne, w których mieszkają osoby starsze i z niepełnosprawnościami, w zestawy zaspokajające potrzeby higieniczne na okres trzech miesięcy. Dostarczyliśmy też paczki higieniczne do domów osób osoby starszych i niepełnosprawnych z ograniczonymi możliwościami ruchowymi. Do wszystkich pakietów dołączaliśmy materiały informacyjne na temat zapobiegania zakażeniom.

Pomoc otrzymało:
2 010 osób

Lokalizacja:
obwody doniecki i ługański

Źródło finansowania:
UHF/OCHA

Do domów, w których przebywały osoby zarażone koronawirusem, dostarczyliśmy zestawy środków ochrony osobistej w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby. Rozpowszechniane też były materiały edukacyjne na temat pandemii, opracowane przez WHO oraz paczki żywnościowe dla osób w szczególnie ciężkiej sytuacji. Pracownicy społeczni świadczyli zdalną pomoc psychospołeczną: w ramach połączeń telefonicznych z osobami potrzebującymi, przekazywane były techniki samoregulacji emocji, relaksacyjne i pomagające utrzymać dobrą higienę psychiczną, zgodnie z zaleceniami WHO.

Pomoc otrzymało:
3 926 osób

Lokalizacja:
obwód doniecki i ługański

Źródło finansowania:
BHA

Zapewniliśmy indywidualne i grupowe sesje psychosocjalne oraz indywidualną opiekę w domu, zorganizowaliśmy grupy samopomocowe, wydarzenia kulturalne i dystrybuowaliśmy drobny sprzęt rehabilitacyjny. Te aktywności dodatkowo wspierane były przez wszechstronną pomoc finansową, naprawę infrastruktury wodno-sanitarnej oraz rozprowadzanie zestawów żywnościowych i higienicznych, które pokryły zapotrzebowanie na minimum trzy miesiące dla najbardziej potrzebujących starszych osób.

Pomoc otrzymało:
1 106 osób

Lokalizacja:
obwód doniecki i ługański

Źródło finansowania:
UNICEF

Zapewniliśmy kompleksową pomoc i opiekę 45 rodzinom, w których dziecko lub rodzic zostali poszkodowani w wyniku wybuchu miny lądowej. Rodziny te zostały objęte programem opieki i zgodnie ze swoimi potrzebami otrzymały wsparcie psychologiczne, psychospołeczne, prawne oraz finansowe w zakresie rehabilitacji lub dostosowania domów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 400 opiekunów i 200 pracowników społecznych otrzymało szkolenia z technik pozytywnego rodzicielstwa, a 500 dzieci i nastolatków skorzystało ze zdalnego wsparcia psychospołecznego poprzez m.in live streamingi z pracownikami społecznymi i edukatorami PAH, sesje online z psychologiem i telefon zaufania. Stworzyliśmy też 5 zespołów, do których zaproszone zostały najbardziej proaktywne osoby spośród miejscowej młodzieży. Pod kierownictwem trenerów opracowywały one i wprowadzały w życie inicjatywy społeczne zmniejszające bariery dla osób, które zostały poszkodowane przez miny.

Pomoc otrzymało:
1346 osób

Lokalizacja:
Toretsk, obwód doniecki

Źródło finansowania:
PAH SOS, projekt realizowany był we współpracy z UNHCR

Zakupiliśmy meble, sprzęt i inne materiały dla Oddziału Zakaźnego Szpitala Miejskiego. Konieczność wyposażenia tego oddziału była bardzo pilna ze względu na prognozowane pogorszenie sytuacji pandemicznej COVID-19 w Ukrainie. Pacjentami szpitala są w większości osoby starsze, najbardziej narażone na zakażenie koronawirusem.

Pomoc otrzymało:
1098 osób*

Lokalizacja:
obwód doniecki

Źródło finansowania:
MSZ (Polska Pomoc)

To projekt sfinansowany przez MSZ RP, dzięki któremu do ośrodków w Siversku, Avdiivce i Toretsku dostarczone zostały m.in. urządzenia wspomagające dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej (kule, balkoniki), sprzęt rehabilitacyjny, termometry bezdotykowe, odzież i obuwie robocze oraz torby na kółkach dla pracowników instytucji. W ośrodku w Siversku zaczęto świadczyć takie dodatkowe usługi socjalne, jak bezpłatny wynajem urządzeń wspomagających dla swoich klientów o ograniczonej sprawności ruchowej.

*- Pomoc otrzymało 74 pracowników społecznych z Centrów Usług Społecznych w Avdiivce, Siversk i Toretsk i pośrednio 1024 samotne osoby starsze, osoby niepełnosprawne i osoby w trudnych okolicznościach życiowych, które są klientami wymienionych powyżej Centrów Usług Społecznych.

Pomoc otrzymało:
190 osób

Lokalizacja:
Siversk, obwód doniecki

Źródło finansowania:
PAH SOS

Dostarczyliśmy paczki żywnościowe i higieniczne, zawierające także środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki antyseptyczne) do 190 najbardziej potrzebujących starszych osób z niepełnosprawnościami mieszkających w pobliżu linii kontaktu we wschodniej Ukrainie.

Pomoc otrzymało:
6 osób

Lokalizacja:
obwód ługański

Źródło finansowania:
PAH SOS

Dostarczyliśmy paczki żywnościowe i higieniczne oraz drewno na opał do 6 osób starszych których domy zostały zniszczone.

Pomoc otrzymało:
300 osób

Lokalizacja:
Krymske, obwód ługański

Źródło finansowania:
Darczyńca prywatny

Toaleta wybudowana została na terenie Centrum Wsparcia, w którym członkowie zespołu PAH udzielają pomocy psychospołecznej osobom starszym dotkniętym konfliktem zbrojnym. Toaleta jest dostępna dla mieszkańców całej gminy Krymske.

Poznaj historię Swietłany

Nasi partnerzy strategiczni w Ukrainie

Zostań Partnerem Polskiej Akcji Humanitarnej

Dołącz do grona Partnerów i wspieraj naszą działalność międzynarodową i krajową

Mapa

Poznają naszą działalność w innych regionach świata

Kliknij w kraj, by poznać szczegóły

Typy wyświetlanych danych

W tych krajach prowadzimy pomoc stałą lub działania ratunkowe

Pomoc humanitarna

Grecja

PAH zaniepokoiła dramatyczna sytuacja uchodźców przebywających w obozach i postanowiła działać, zanim pandemia dotrze do obozu i zagrozi zdrowiu i życiu osób tam przebywających. Za pośrednictwem partnerów lokalnych PAH stworzyła punkty do mycia rąk, dostarczała artykuły higieniczne, a także przyczyniła się do odpowiedniego zarządzania odpadami nie tylko w obozie Moria na Lesbos, ale także w innych obozach, między innymi w odizolowanym obozie na wyspie Samos

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Ukraina

W 2020 roku koncentrowaliśmy się głównie na zapewnianiu lokalnej ludności wsparcia psychospołecznego oraz wspomaganiu lokalnych instytucji w budowaniu profesjonalnego zaplecza wspierającego mieszkańców regionu. Osobom najbardziej wrażliwym, zamieszkującym obszar linii kontaktowej, zapewniliśmy indywidualne i grupowe sesje psychosocjalne oraz indywidualną opiekę w domu, zorganizowaliśmy grupy samopomocowe, wydarzenia kulturalne i dystrybuowaliśmy drobny sprzęt rehabilitacyjny. Nieśliśmy pomoc i ochronę ofiarom min lądowych, w szczególności dzieciom i ich opiekunom, a także działaliśmy na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez dostarczanie pakietów higienicznych i materiałów edukacyjnych.

 

 

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Syria

W 2020 roku nasze działania koncentrowały się na zapewnieniu niezbędnej pomocy osobom wewnętrznie przemieszczonym w regionie Marrat-Tamasrin. Przebudowaliśmy ośrodek dla uchodźców, który jest teraz w stanie przyjąć nawet 16 tys. osób w ciągu 72 h. Zapewnialiśmy żywność oraz wyposażenie niezbędne do przygotowywania ciepłych posiłków.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Jemen

Pierwszą odpowiedzią PAH na kryzys humanitarny w Jemenie była pomoc uchodźcom jemeńskim w obozie Markazi w Dżibuti. Nasza stacjonarna misja w Jemenie powstała w lipcu 2019 roku w Adenie. Skoncentrowaliśmy się na zintegrowanej pomocy w sektorach wodno-sanitarnym i zdrowotnym, tak aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób. Zapewniliśmy dostęp do czystej wody, wybudowaliśmy i przeprowadziliśmy naprawę latryn oraz instalacji wodno-ściekowej, przeprowadziliśmy kampanie promujące higienę, zapewniliśmy wsparcie medyczne.

Pracowaliśmy z lokalną społecznością, ośrodkami zdrowia i szkołami. Nasz projekt naprawy instalacji wodno-ściekowej w Adenie został uznany za jedną z najbardziej zaawansowanych interwencji wśród międzynarodowych organizacji pozarządowych działających w tym mieście. Według inżynierów instalacja powinna dobrze służyć mieszkańcom przez kolejne 60 lat.

W roku 2020 działania PAH koncentrowały się wokół zapewnienia dostępu do czystej wody, podstawowej opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kobiet i dzieci oraz przeciwdziałania COVID-19.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Sudan Południowy

W Sudanie Południowym działamy w wielu regionach, zapewniając pomoc z zakresu dostępu do wody, żywności, edukacji, schronienia i opieki. Dzięki podejściu międzysektorowemu nasze działania są bardziej skuteczne, a nasza pomoc ma także charakter długofalowy.

W 2020 roku rozwinęliśmy programy edukacyjne promujące między innymi higienę w szkołach. Zbudowaliśmy latryny i punkty wodne w szkołach. Wyremontowaliśmy i zbudowaliśmy toalety i punkty mycia rąk, zapewniając tym samym dziewczynkom dostęp do bieżącej wody i możliwość uczestniczenia w lekcjach również w czasie menstruacji. Zbudowaliśmy kuchnię i jadalnię, by zapewnić zdrowe posiłki dla uczniów, zainstalowaliśmy panele słoneczne, by szkoła była samowystarczalna w dostępie do energii elektrycznej. Założyliśmy szkolny ogród i przeprowadzaliśmy warsztaty rolnicze i kursy krawiectwa, stolarstwa, budownictwa.

We wszystkich naszych projektach rozszerzyliśmy spektrum dostępnej pomocy dla najbardziej potrzebujących osób. Pracowaliśmy nad zwiększeniem i koordynacją dostępu do ratujących życie artykułów nieżywnościowych i bezpiecznego schronienia dla osób wewnętrznie przemieszczonych w trudno dostępnych regionach Sudanu Południowego.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna i rozwojowa

Kenia

W Kenii koncentrujemy się głównie na pomocy rozwojowej. Realizowaliśmy tam projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Jego celem było zwiększenie dostępu do wody, polepszenie warunków sanitarnych oraz podniesienie świadomości na temat przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian atmosferycznych.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Irak

W 2020 roku rozszerzyliśmy nasz program pomocowy w sektorze wodno-sanitarnym (WASH). Zakończyliśmy dwuletnie działania mające na celu wzmocnienie sektora wodno-sanitarnego w prowincjach Salah Al Din i Niniwa w północnym Iraku. Naprawiliśmy infrastrukturę wodno-sanitarną w 8 szkołach, zapewniliśmy także bezpieczne źródła wody pitnej. Przeszkoliliśmy miejscowe komitety wodne oraz 10 pracowników lokalnych władz w utrzymaniu i naprawie sieci wody pitnej. Prowadziliśmy działania edukacyjne na temat higieny, a także ochrony przed COVID-19. Nasze działania skoncentrowaliśmy głównie w prowincjach Niniwa i Dahuk.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Somalia

W minionym roku w Somalii kluczowe były dla nas działania prowadzące do zwiększenia dostępu do wody i higieny osobistej. Realizowaliśmy projekty między innymi w obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych, w szkołach i na terenach wiejskich. Budowaliśmy ujęcia wody, latryny, a także zarządzaliśmy odpadami i dystrybuowaliśmy pakiety higieniczne. Duża część naszych działań skupiała się na minimalizowaniu skutków pandemii COVID-19 poprzez usprawnianie sieci wodno-sanitarnej i promowanie higieny.

 

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Liban

W odpowiedzi na kryzys ekonomiczny i pandemiczny PAH stworzyła wraz z organizacją lokalną ośrodek szkoleniowy, który zapewnił młodzieży i dorosłym bezpieczną przestrzeń do nauki, wsparcie psychospołeczne i pomoc w nabyciu zdolności do osiągnięcia pełnego potencjału.

W odpowiedzi na wybuch w porcie w Bejrucie PAH przywróciła i poprawiła w zrównoważony sposób warunki życia i zdolności społeczności dotkniętych wybuchem w centralnym regionie Libanu, w szczególności w Bejrucie i okolicach.

Poznaj szczegóły naszych działań

Mapa

Użyj palca by poruszać się po mapie

Grecja
Ukraina
Syria
Jemen
Sudan Południowy
Kenia
Irak
Somalia
Liban
Polska