Grecja
Ukraina
Syria
Jemen
Sudan Południowy
Kenia
Irak
Somalia
Liban
Polska
Grecja
Liban

Długotrwały konflikt w Iraku spowodował, że aż 2,4 miliona osób potrzebuje pomocy humanitarnej. Mimo oficjalnego zakończenia wojny, nadal ponad milion osób nie może wrócić do swoich domów. W większości wypadków nie mają do czego wracać. Ich domy zostały zniszczone lub w okolicy wciąż jest niebezpiecznie. Zapraszamy do zapoznania się z szczegółami naszej odpowiedzi na wyzwania humanitarne w Iraku.

 • Populacja:
  40 MLN

 • Osoby potrzebujące pomocy humanitarnej:
  4,1 MLN 

 • Osoby wewnętrznie przemieszczone:
  1,6 MLN

 • Pomagamy od:
  2016 roku

 • Koszt pomocy w 2020 roku:
  5 550 548 PLN

 • W 2020 roku dotarliśmy z pomocą do:
  66 516 osób

W 2020 roku rozszerzyliśmy nasz program pomocowy w sektorze wodno-sanitarnym (WASH). Zakończyliśmy dwuletnie działania mające na celu wzmocnienie sektora wodno-sanitarnego w prowincjach Salah Al Din i Niniwa w północnym Iraku. Naprawiliśmy infrastrukturę wodno-sanitarną w 8 szkołach, zapewniliśmy także bezpieczne źródła wody pitnej. Przeszkoliliśmy miejscowe komitety wodne oraz 10 pracowników lokalnych władz w utrzymaniu i naprawie sieci wody pitnej. Prowadziliśmy działania edukacyjne na temat higieny, a także ochrony przed COVID-19. Nasze działania skoncentrowaliśmy głównie w prowincjach Niniwa i Dahuk.

Jak pomagaliśmy w Iraku w 2020 roku?

Pomoc natychmiastowa

 • Przeprowadziliśmy kampanię edukacyjną na temat COVID-19
 • Dystrybuowaliśmy środki czystości i higieny osobistej

Dostęp do wody

 • Zapewnialiśmy bezpieczne źródła wody pitnej
 • Remontowaliśmy obiekty wodno-sanitarne
 • Przeszkoliliśmy komitety wodne
 • Przeprowadzaliśmy szkolenia dla lokalnych organizacji pozarządowych

Szczegóły naszych projektów w Iraku

Pomoc otrzymało:
23 887 osób

Lokalizacja:
prowincja Niniwa, Mosul

Źródło finansowania:
UNOCHA – Iraq Humanitarian Fund

W pięciu szkołach w prowincji Niniwa naprawiliśmy infrastrukturę wodno-sanitarną, latryny oraz punkty mycia rąk, utworzyliśmy komitety wodne przeszkolone w zapobieganiu rozprzestrzeniania się COVID-19, przygotowaliśmy broszury informacyjne i przeprowadziliśmy dystrybucję środków czystości i sprzętu sprzątającego. W okolicach Mosulu naprawiliśmy trzy sieci wody pitnej, dwie studnie głębinowe, zainstalowaliśmy urządzenia do odwróconej osmozy. Przeprowadziliśmy kampanię door-to-door edukującą lokalną społeczność jak zabezpieczyć się przed COVID-19, uzdatniać wodę i czyścić pojemniki na wodę pitną. Komitety wodne zostały przeszkolone z odpowiedniego utrzymania i napraw urządzeń wodno-sanitarnych. Otrzymały także narzędzia i środki do uzdatniania wody.

Pomoc otrzymało:
25 727 osób

Lokalizacja:
prowincje Niniwa i Salah Al Din

Źródło finansowania:
EU MADAD, People in Need (PIN), ACTED, Welthungerhilfe (WHH)

Zakończyliśmy dwuletnie działania mające na celu wzmocnienie sektora wodno-sanitarnego w prowincjach Salah Al Din i Niniwa w północnym Iraku. Naprawiliśmy infrastrukturę wodno-sanitarną w 8 szkołach, zapewniliśmy także bezpieczne źródła wody pitnej. Przeszkoliliśmy miejscowe komitety wodne oraz 10 pracowników lokalnych władz w utrzymaniu i naprawie sieci wody pitnej. Zainicjowaliśmy też współpracę między lokalnymi władzami a komitetami wodnymi, służącą szybkiej i skutecznej reakcji w razie awarii. Szkolenie komitetów wodnych objęło także temat zabezpieczania się przed COVID-19.

Pomoc otrzymało:
17 784 osób

Lokalizacja:
prowincja Niniwa, dystrykty Al-Hamadaniya i Akre

Źródło finansowania:
ECHO, NIW (Narodowy Instytut Wolności)

Naprawiliśmy infrastrukturę wodno-sanitarną, latryny i prysznice, które zostały podzielone według płci i wyposażone w zamki i oświetlenie. Usuwaliśmy nieczystości, wywoziliśmy śmieci, w ramach programu Cash for Work przeszkoliliśmy mieszkańców obozów w zakresie testowania jakości dostarczanej wody i promocji higieny z naciskiem na zabezpieczenie przed COVID-19.

Dystrybuowaliśmy środki czystości i higieny. Wyszkoliliśmy komitety wodne w zakresie podstawowych napraw infrastruktury wodnej i przekazaliśmy im narzędzia.

Pomoc otrzymało:
15 161 osób*

Lokalizacja:
Bardarash, prowincja Dahuk, Iracki Kurdystan

 

Źródło finansowania:
PAH

 

Sfinalizowaliśmy projekt, w ramach którego nasz Zespół Reagowania Natychmiastowego analizował w Irackim Kurdystanie potrzeby ludności przemieszczającej się na skutek kryzysu w regionie. Działania skierowane były do osób, uciekających z Syrii, które schronienie znalazły w obozie Bardarash niedaleko miasta Dahuk. Działania miały na celu konserwację i naprawę infrastruktury wodno-sanitarnej oraz zapewnienie osobom potrzebującym w obozie dostępu do czystej wody i toalet.

*- liczba beneficjentów w całości była raportowana w sprawozdaniu za 2019 r., więc nie jest uwzględniania w obecnym.

Zostań Partnerem Polskiej Akcji Humanitarnej

Dołącz do grona Partnerów i wspieraj naszą działalność międzynarodową i krajową

Mapa

Poznają naszą działalność w innych regionach świata

Kliknij w kraj, by poznać szczegóły

Typy wyświetlanych danych

W tych krajach prowadzimy pomoc stałą lub działania ratunkowe

Pomoc humanitarna

Grecja

PAH zaniepokoiła dramatyczna sytuacja uchodźców przebywających w obozach i postanowiła działać, zanim pandemia dotrze do obozu i zagrozi zdrowiu i życiu osób tam przebywających. Za pośrednictwem partnerów lokalnych PAH stworzyła punkty do mycia rąk, dostarczała artykuły higieniczne, a także przyczyniła się do odpowiedniego zarządzania odpadami nie tylko w obozie Moria na Lesbos, ale także w innych obozach, między innymi w odizolowanym obozie na wyspie Samos

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Ukraina

W 2020 roku koncentrowaliśmy się głównie na zapewnianiu lokalnej ludności wsparcia psychospołecznego oraz wspomaganiu lokalnych instytucji w budowaniu profesjonalnego zaplecza wspierającego mieszkańców regionu. Osobom najbardziej wrażliwym, zamieszkującym obszar linii kontaktowej, zapewniliśmy indywidualne i grupowe sesje psychosocjalne oraz indywidualną opiekę w domu, zorganizowaliśmy grupy samopomocowe, wydarzenia kulturalne i dystrybuowaliśmy drobny sprzęt rehabilitacyjny. Nieśliśmy pomoc i ochronę ofiarom min lądowych, w szczególności dzieciom i ich opiekunom, a także działaliśmy na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez dostarczanie pakietów higienicznych i materiałów edukacyjnych.

 

 

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Syria

W 2020 roku nasze działania koncentrowały się na zapewnieniu niezbędnej pomocy osobom wewnętrznie przemieszczonym w regionie Marrat-Tamasrin. Przebudowaliśmy ośrodek dla uchodźców, który jest teraz w stanie przyjąć nawet 16 tys. osób w ciągu 72 h. Zapewnialiśmy żywność oraz wyposażenie niezbędne do przygotowywania ciepłych posiłków.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Jemen

Pierwszą odpowiedzią PAH na kryzys humanitarny w Jemenie była pomoc uchodźcom jemeńskim w obozie Markazi w Dżibuti. Nasza stacjonarna misja w Jemenie powstała w lipcu 2019 roku w Adenie. Skoncentrowaliśmy się na zintegrowanej pomocy w sektorach wodno-sanitarnym i zdrowotnym, tak aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób. Zapewniliśmy dostęp do czystej wody, wybudowaliśmy i przeprowadziliśmy naprawę latryn oraz instalacji wodno-ściekowej, przeprowadziliśmy kampanie promujące higienę, zapewniliśmy wsparcie medyczne.

Pracowaliśmy z lokalną społecznością, ośrodkami zdrowia i szkołami. Nasz projekt naprawy instalacji wodno-ściekowej w Adenie został uznany za jedną z najbardziej zaawansowanych interwencji wśród międzynarodowych organizacji pozarządowych działających w tym mieście. Według inżynierów instalacja powinna dobrze służyć mieszkańcom przez kolejne 60 lat.

W roku 2020 działania PAH koncentrowały się wokół zapewnienia dostępu do czystej wody, podstawowej opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kobiet i dzieci oraz przeciwdziałania COVID-19.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Sudan Południowy

W Sudanie Południowym działamy w wielu regionach, zapewniając pomoc z zakresu dostępu do wody, żywności, edukacji, schronienia i opieki. Dzięki podejściu międzysektorowemu nasze działania są bardziej skuteczne, a nasza pomoc ma także charakter długofalowy.

W 2020 roku rozwinęliśmy programy edukacyjne promujące między innymi higienę w szkołach. Zbudowaliśmy latryny i punkty wodne w szkołach. Wyremontowaliśmy i zbudowaliśmy toalety i punkty mycia rąk, zapewniając tym samym dziewczynkom dostęp do bieżącej wody i możliwość uczestniczenia w lekcjach również w czasie menstruacji. Zbudowaliśmy kuchnię i jadalnię, by zapewnić zdrowe posiłki dla uczniów, zainstalowaliśmy panele słoneczne, by szkoła była samowystarczalna w dostępie do energii elektrycznej. Założyliśmy szkolny ogród i przeprowadzaliśmy warsztaty rolnicze i kursy krawiectwa, stolarstwa, budownictwa.

We wszystkich naszych projektach rozszerzyliśmy spektrum dostępnej pomocy dla najbardziej potrzebujących osób. Pracowaliśmy nad zwiększeniem i koordynacją dostępu do ratujących życie artykułów nieżywnościowych i bezpiecznego schronienia dla osób wewnętrznie przemieszczonych w trudno dostępnych regionach Sudanu Południowego.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna i rozwojowa

Kenia

W Kenii koncentrujemy się głównie na pomocy rozwojowej. Realizowaliśmy tam projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Jego celem było zwiększenie dostępu do wody, polepszenie warunków sanitarnych oraz podniesienie świadomości na temat przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian atmosferycznych.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Irak

W 2020 roku rozszerzyliśmy nasz program pomocowy w sektorze wodno-sanitarnym (WASH). Zakończyliśmy dwuletnie działania mające na celu wzmocnienie sektora wodno-sanitarnego w prowincjach Salah Al Din i Niniwa w północnym Iraku. Naprawiliśmy infrastrukturę wodno-sanitarną w 8 szkołach, zapewniliśmy także bezpieczne źródła wody pitnej. Przeszkoliliśmy miejscowe komitety wodne oraz 10 pracowników lokalnych władz w utrzymaniu i naprawie sieci wody pitnej. Prowadziliśmy działania edukacyjne na temat higieny, a także ochrony przed COVID-19. Nasze działania skoncentrowaliśmy głównie w prowincjach Niniwa i Dahuk.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Somalia

W minionym roku w Somalii kluczowe były dla nas działania prowadzące do zwiększenia dostępu do wody i higieny osobistej. Realizowaliśmy projekty między innymi w obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych, w szkołach i na terenach wiejskich. Budowaliśmy ujęcia wody, latryny, a także zarządzaliśmy odpadami i dystrybuowaliśmy pakiety higieniczne. Duża część naszych działań skupiała się na minimalizowaniu skutków pandemii COVID-19 poprzez usprawnianie sieci wodno-sanitarnej i promowanie higieny.

 

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Liban

W odpowiedzi na kryzys ekonomiczny i pandemiczny PAH stworzyła wraz z organizacją lokalną ośrodek szkoleniowy, który zapewnił młodzieży i dorosłym bezpieczną przestrzeń do nauki, wsparcie psychospołeczne i pomoc w nabyciu zdolności do osiągnięcia pełnego potencjału.

W odpowiedzi na wybuch w porcie w Bejrucie PAH przywróciła i poprawiła w zrównoważony sposób warunki życia i zdolności społeczności dotkniętych wybuchem w centralnym regionie Libanu, w szczególności w Bejrucie i okolicach.

Poznaj szczegóły naszych działań

Mapa

Użyj palca by poruszać się po mapie

Grecja
Ukraina
Syria
Jemen
Sudan Południowy
Kenia
Irak
Somalia
Liban
Polska