Edukacja
w Polsce

Misja Polskiej Akcji Humanitarnej to nie tylko udzielanie pomocy, ale także edukacja z zakresu globalnych nierówności społecznych, politycznych i gospodarczych. Szybko dostosowaliśmy się do warunków edukacji w sytuacji pandemicznej, organizując wiele webinarów, a także wspierając nauczycieli/ki w angażującej edukacji globalnej online.

Tworzymy i rozpowszechniamy programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, współpracujemy ze szkołamibibliotekami w całej Polsce.

Nasze działania edukacyjne na terenie Polski w liczbach

Łącznie współpracuje z PAH

0000

+

polskich szkół, bibliotek i świetlic przy programach edukacyjnych

Przeznaczyliśmy

000 000

na działania edukacyjne

W sumie

00000

uczniów, uczennic, nauczycieli i nauczycielek

wzięło udział w programach edukacyjnych PAH

Poznaj szczegóły naszych programów.

PAH prowadzi edukację z zakresu globalnych współzależności oraz odpowiedzialnych postaw pomocowych. Tworzymy i rozpowszechniamy programy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, współpracujemy ze szkołami w całej Polsce, wspierając nauczycieli/ki we wprowadzaniu treści edukacji globalnej na swoich zajęciach. W 2020 roku, oprócz znacznego zwiększenia zasięgu działań, stworzyliśmy wiele nowych materiałów edukacyjnych, które regularnie wykorzystywane są w tysiącach szkół, bibliotek i domów kultury.

Liczba odbiorców:
2 819 wychowawców i wychowawczyń

Źródło finansowania:
wpłaty darczyńców indywidualnych

Godziny Wychowawcze ze Światem to ogólnopolski program edukacyjny dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W oparciu o nasze autorskie publikacje, m.in. „Zmień perspektywę”, „Bazgrolnik. Świat i Ja” oraz materiały pomocnicze program wprowadza systematycznie tematykę globalną podczas zajęć wychowawczych.

Liczba odbiorców:
770 nauczycieli/ek, 10 426 uczniów i uczennic w całej Polsce

Źródło finansowania:
wpłaty darczyńców indywidualnych

Ogólnopolski program edukacyjny dla szkół różnego typu. Ma formę czterostopniowego cyklu zajęć w oparciu o przygotowane przez nas scenariusze i propozycje akcji. Skupia się na temacie pomocy humanitarnej i łączy aspekt edukacyjny z działaniem świadomościowym lub pomocowym na rzecz osób dotkniętych kryzysami humanitarnymi.

Liczba odbiorców:
30 nauczycieli/ek, 509 uczniów i uczennic

Źródło finansowania:
wpłaty darczyńców indywidualnych

Roczny program szkoleniowy na temat współzależności globalnych, kształtujący krytyczne myślenie i postawę solidarności. Obejmuje m.in. szkolenia dla nauczycieli i uczniów, warsztaty szkolne, Refleksyjny Kurs Online oraz lekcje i akcje organizowane przez szkoły. Program przeznaczony jest dla szkół ponadpodstawowych w całej Polsce.

Liczba odbiorców:

1000 uczniów i uczennic, 100 nauczycieli i nauczycielek

Źródło finansowania:

środki partnera (organizacja Pozytywne Inicjatywy)

Program zrealizowaliśmy z organizacją Pozytywne Inicjatywy. Szkoliliśmy kadrę pedagogiczną, uczestniczyliśmy w lekcjach, organizowaliśmy Tydzień Edukacji Globalnej oraz Dzień Wody. Współtworzyliśmy program zajęć pozalekcyjnych, założyliśmy i prowadziliśmy Klub Nauczycielski, opracowaliśmy materiały edukacyjne (m.in. animacje „Sztuka pomagania” oraz „Oszczędzanie wody to nie wszystko” oraz „Bazgrolniki”), na podstawie których realizowane były lekcje i akcje szkolne.

Liczba odbiorców:
619 osób

Źródło finansowania:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (regranting)

Projekt miał na celu podniesienie jakości edukacji globalnej i wzbudzenie krytycznej refleksji w środowisku edukacyjnym i pozarządowym w Polsce poprzez stworzenie narzędzi edukacji zdalnej. Powstały 3 broszury o pomocy humanitarnej, europocentryzmie i rasizmie strukturalnym, 3 kursy e-mailowe (w których wzięły udział 363 osoby), 3 webinary dla 256 osób oraz uruchomiliśmy podkast „Tolerancja to za mało”.

Liczba odbiorców:
81 osób

Źródło finansowania:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (regranting)

Projekt wzmocnił umiejętności 16 edukatorów/ek i nauczycieli/ek zajmujących się edukacją globalną poprzez oparte na autorefleksji i krytycznej perspektywie 5-dniowe szkolenie Summer PAH Academy (SPA) oraz 2 edycje kursu e-mailingowego “To, jak mówię, zmienia świat”, w których wzięło udział 65 osób.

Liczba odbiorców:
W roku 2020 zrealizowano działania przygotowawcze

Źródło finansowania:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

Celem jest wprowadzenie edukacji globalnej do codziennej pracy 3 przedszkoli w województwie pomorskim oraz podniesienie umiejętności włączania treści edukacji globalnej do zajęć.

Zostań Partnerem Polskiej Akcji Humanitarnej

Dołącz do grona Partnerów i wspieraj naszą działalność międzynarodową i krajową

Poznaj nasze pozostałe działania w Polsce

Mapa

Poznają naszą działalność w innych regionach świata

Kliknij w kraj, by poznać szczegóły

Typy wyświetlanych danych

W tych krajach prowadzimy pomoc stałą lub działania ratunkowe

Pomoc humanitarna

Grecja

PAH zaniepokoiła dramatyczna sytuacja uchodźców przebywających w obozach i postanowiła działać, zanim pandemia dotrze do obozu i zagrozi zdrowiu i życiu osób tam przebywających. Za pośrednictwem partnerów lokalnych PAH stworzyła punkty do mycia rąk, dostarczała artykuły higieniczne, a także przyczyniła się do odpowiedniego zarządzania odpadami nie tylko w obozie Moria na Lesbos, ale także w innych obozach, między innymi w odizolowanym obozie na wyspie Samos

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Ukraina

W 2020 roku koncentrowaliśmy się głównie na zapewnianiu lokalnej ludności wsparcia psychospołecznego oraz wspomaganiu lokalnych instytucji w budowaniu profesjonalnego zaplecza wspierającego mieszkańców regionu. Osobom najbardziej wrażliwym, zamieszkującym obszar linii kontaktowej, zapewniliśmy indywidualne i grupowe sesje psychosocjalne oraz indywidualną opiekę w domu, zorganizowaliśmy grupy samopomocowe, wydarzenia kulturalne i dystrybuowaliśmy drobny sprzęt rehabilitacyjny. Nieśliśmy pomoc i ochronę ofiarom min lądowych, w szczególności dzieciom i ich opiekunom, a także działaliśmy na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez dostarczanie pakietów higienicznych i materiałów edukacyjnych.

 

 

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Syria

W 2020 roku nasze działania koncentrowały się na zapewnieniu niezbędnej pomocy osobom wewnętrznie przemieszczonym w regionie Marrat-Tamasrin. Przebudowaliśmy ośrodek dla uchodźców, który jest teraz w stanie przyjąć nawet 16 tys. osób w ciągu 72 h. Zapewnialiśmy żywność oraz wyposażenie niezbędne do przygotowywania ciepłych posiłków.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Jemen

Pierwszą odpowiedzią PAH na kryzys humanitarny w Jemenie była pomoc uchodźcom jemeńskim w obozie Markazi w Dżibuti. Nasza stacjonarna misja w Jemenie powstała w lipcu 2019 roku w Adenie. Skoncentrowaliśmy się na zintegrowanej pomocy w sektorach wodno-sanitarnym i zdrowotnym, tak aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób. Zapewniliśmy dostęp do czystej wody, wybudowaliśmy i przeprowadziliśmy naprawę latryn oraz instalacji wodno-ściekowej, przeprowadziliśmy kampanie promujące higienę, zapewniliśmy wsparcie medyczne.

Pracowaliśmy z lokalną społecznością, ośrodkami zdrowia i szkołami. Nasz projekt naprawy instalacji wodno-ściekowej w Adenie został uznany za jedną z najbardziej zaawansowanych interwencji wśród międzynarodowych organizacji pozarządowych działających w tym mieście. Według inżynierów instalacja powinna dobrze służyć mieszkańcom przez kolejne 60 lat.

W roku 2020 działania PAH koncentrowały się wokół zapewnienia dostępu do czystej wody, podstawowej opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kobiet i dzieci oraz przeciwdziałania COVID-19.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Sudan Południowy

W Sudanie Południowym działamy w wielu regionach, zapewniając pomoc z zakresu dostępu do wody, żywności, edukacji, schronienia i opieki. Dzięki podejściu międzysektorowemu nasze działania są bardziej skuteczne, a nasza pomoc ma także charakter długofalowy.

W 2020 roku rozwinęliśmy programy edukacyjne promujące między innymi higienę w szkołach. Zbudowaliśmy latryny i punkty wodne w szkołach. Wyremontowaliśmy i zbudowaliśmy toalety i punkty mycia rąk, zapewniając tym samym dziewczynkom dostęp do bieżącej wody i możliwość uczestniczenia w lekcjach również w czasie menstruacji. Zbudowaliśmy kuchnię i jadalnię, by zapewnić zdrowe posiłki dla uczniów, zainstalowaliśmy panele słoneczne, by szkoła była samowystarczalna w dostępie do energii elektrycznej. Założyliśmy szkolny ogród i przeprowadzaliśmy warsztaty rolnicze i kursy krawiectwa, stolarstwa, budownictwa.

We wszystkich naszych projektach rozszerzyliśmy spektrum dostępnej pomocy dla najbardziej potrzebujących osób. Pracowaliśmy nad zwiększeniem i koordynacją dostępu do ratujących życie artykułów nieżywnościowych i bezpiecznego schronienia dla osób wewnętrznie przemieszczonych w trudno dostępnych regionach Sudanu Południowego.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna i rozwojowa

Kenia

W Kenii koncentrujemy się głównie na pomocy rozwojowej. Realizowaliśmy tam projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Jego celem było zwiększenie dostępu do wody, polepszenie warunków sanitarnych oraz podniesienie świadomości na temat przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian atmosferycznych.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Irak

W 2020 roku rozszerzyliśmy nasz program pomocowy w sektorze wodno-sanitarnym (WASH). Zakończyliśmy dwuletnie działania mające na celu wzmocnienie sektora wodno-sanitarnego w prowincjach Salah Al Din i Niniwa w północnym Iraku. Naprawiliśmy infrastrukturę wodno-sanitarną w 8 szkołach, zapewniliśmy także bezpieczne źródła wody pitnej. Przeszkoliliśmy miejscowe komitety wodne oraz 10 pracowników lokalnych władz w utrzymaniu i naprawie sieci wody pitnej. Prowadziliśmy działania edukacyjne na temat higieny, a także ochrony przed COVID-19. Nasze działania skoncentrowaliśmy głównie w prowincjach Niniwa i Dahuk.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Somalia

W minionym roku w Somalii kluczowe były dla nas działania prowadzące do zwiększenia dostępu do wody i higieny osobistej. Realizowaliśmy projekty między innymi w obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych, w szkołach i na terenach wiejskich. Budowaliśmy ujęcia wody, latryny, a także zarządzaliśmy odpadami i dystrybuowaliśmy pakiety higieniczne. Duża część naszych działań skupiała się na minimalizowaniu skutków pandemii COVID-19 poprzez usprawnianie sieci wodno-sanitarnej i promowanie higieny.

 

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Liban

W odpowiedzi na kryzys ekonomiczny i pandemiczny PAH stworzyła wraz z organizacją lokalną ośrodek szkoleniowy, który zapewnił młodzieży i dorosłym bezpieczną przestrzeń do nauki, wsparcie psychospołeczne i pomoc w nabyciu zdolności do osiągnięcia pełnego potencjału.

W odpowiedzi na wybuch w porcie w Bejrucie PAH przywróciła i poprawiła w zrównoważony sposób warunki życia i zdolności społeczności dotkniętych wybuchem w centralnym regionie Libanu, w szczególności w Bejrucie i okolicach.

Poznaj szczegóły naszych działań

Mapa

Użyj palca by poruszać się po mapie

Grecja
Ukraina
Syria
Jemen
Sudan Południowy
Kenia
Irak
Somalia
Liban
Polska