Grecja
Ukraina
Syria
Jemen
Sudan Południowy
Kenia
Irak
Somalia
Liban
Polska
Grecja
Liban

Sytuacja w Somalii jest bardzo niestabilna. Trudne warunki, spowodowane wieloletnim konfliktem, wzmaga wymagający klimat regionu. Ludność cywilna potrzebuje pomocy humanitarnej: brakuje stałego dostępu do wody i pożywienia. Pomagamy tam od 2011 roku. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszych działań w Somalii.

 • Populacja:
  16 MLN

 • Osoby potrzebujące pomocy humanitarnej:
  5,2 MLN

 • Pomagamy od:
  2011 roku

 • Osoby wewnętrznie przemieszczone:
  4 MLN

 • Koszt pomocy w 2020 roku:
  15 245 589 PLN

 • W 2020 roku dotarliśmy z pomocą do:
  288 464 osób

W minionym roku w Somalii kluczowe były dla nas działania prowadzące do zwiększenia dostępu do wody i higieny osobistej. Realizowaliśmy projekty między innymi w obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych, w szkołach i na terenach wiejskich. Budowaliśmy ujęcia wody, latryny, a także zarządzaliśmy odpadami i dystrybuowaliśmy pakiety higieniczne. Duża część naszych działań skupiała się na minimalizowaniu skutków pandemii COVID-19 poprzez usprawnianie sieci wodno-sanitarnej i promowanie higieny.

 

Jak pomagaliśmy w Somalii w 2020 roku?

Pomoc natychmiastowa

 • Dostarczyliśmy materiały informacyjne dotyczące zasad zachowania higieny
 • Dystrybuowaliśmy zestawy ratunkowe
 • Odpowiadaliśmy na potrzeby związane z rozprzestrzenianiem pandemii COVID-19

Dostęp do wody

 • remontowaliśmy struktury wodno-sanitarne
 • przeprowadzaliśmy modernizacje studni
 • dystrybuowaliśmy pakiety higieniczne
 • budowaliśmy i naprawialiśmy obiekty sanitarne
 • utworzyliśmy i przeszkoliliśmy komitety wodno-sanitarne

Dostęp do żywności

 • Szkoliliśmy pracowników do spraw żywienia i pomiarów
 • Prowadziliśmy warsztaty konsultacyjne
 • Zapewnialiśmy zestawy suplementacji diety

Szczegóły naszych projektów w Somalii

Pomoc otrzymało:
11 906 osób

Lokalizacja:
Jowhar, południowo – centralna Somalia

Źródło finansowania:
OCHA (SHF)

Skonstruowaliśmy i naprawiliśmy łącznie 15 studni płytkich, przeszkoliliśmy przedstawicieli lokalnych społeczności w zakresie monitorowania jakości wody i utrzymania infrastruktury wodnej i zbudowaliśmy latryny z materiału odpornego na silny wiatr i powodzie. Przeprowadziliśmy też działania z zakresu promocji higieny oraz dystrybucję zestawów higienicznych, prowadzone przez wyszkolony w tym celu zespół, którego zadaniem jest też podejmowanie działań profilaktycznych w okresach podwyższonego ryzyka zagrożenia epidemią spowodowanego powodzią/suszą.

Pomoc otrzymało:
22 505 osób

Lokalizacja:
region Banaadir – dystrykty Kahda i Deynile

Źródło finansowania:
OCHA (SHF)

Aby zapobiec groźnym dla życia i zdrowia chorobom, do których przyczyniają się nieodpowiednie warunki sanitarne w obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych zbudowaliśmy 180 nowych latryn i naprawiliśmy 200 kolejnych. Przeciwdziałaliśmy też rozprzestrzenianiu się malarii poprzez dystrybucję zestawów chroniących przed komarami. Szkoliliśmy też lokalnych promotorów higieny. Podobnie jak pozostałe, ten projekt wspierał lokalną gospodarkę poprzez zakup materiałów na miejscowym rynku i zatrudnianie lokalnych, wykwalifikowanych pracowników, w tym kobiet.

Pomoc otrzymało:
25 641 osób

Lokalizacja:
Gedo, Galgaduud, południowo – centralna Somalia

Źródło finansowania:
German Federal Foreign Affairs (GFFO)

Działania obejmowały budowę latryn, promocję higieny, dystrybucję pakietów higienicznych, utylizację odpadów. W zakresie pomocy natychmiastowej w sytuacji nagłych kryzysów prowadziliśmy dystrybucję przedmiotów nieżywnościowych i pakietów higienicznych, naprawdę latryn i chlorowanie punktów wodnych, a także program wsparcia pieniężnego.

 

Pomoc otrzymało:
63 332 osoby

Lokalizacja:
Galgudud i Middle Shebelle

Źródło finansowania:
German Federal Foreign Affairs (GFFO)

Kolejna odsłona tego projektu będzie kontynuowana do końca pierwszego kwartału 2022 r. Nasze działania, obejmują budowę i remont infrastruktury wodno-sanitarnej m.in. studni, ujęć wody, zbiorników wodnych, latryn, budowę zbiorników na wodę deszczową zarówno w obozach, jak i w szkołach, szpitalach i ośrodkach zdrowia. W ramach projektu prowadzimy działania promujące higienę oraz dystrybuujemy zestawy higieniczne, w tym zestawy do higieny menstruacyjnej, oraz budujemy infrastrukturę dostosowaną do potrzeb kobiet w szkołach i ośrodkach zdrowia. Dodatkowo na obszarach zagrożonych katastrofami naturalnymi prowadzimy działania w zakresie przygotowywania i zapobiegania sytuacjom kryzysowym poprzez budowę odpowiedniej infrastruktury i dystrybucję zestawów ratunkowych (ang. emergency kits).

Pomoc otrzymało:
51 950 osób

Lokalizacja:
Galgudud i Middle Shebelle

Źródło finansowania:
Arche noVa

Rozszerzyliśmy nasze działania, aby zapewnić natychmiastowy dostęp do czystej i bezpiecznej wody grupom najbardziej wrażliwym – osobom wewnętrznie przemieszczonym i przyjmującym ich społecznościom. Celem było umożliwienie częstszego mycia rąk i stosowania odpowiednich praktyk higienicznych, a zwiększona liczba punktów wodnych pozwoliła ograniczyć kolejki, a tym samym zachować dystans społeczny. Towarzyszyły temu działania promujące higienę i dystrybucja zestawów higienicznych w ośrodkach zdrowia i wśród lokalnych społeczności.

Pomoc otrzymało:
12 623 osoby

Lokalizacja:
Baanadir, Lower Shabelle, Middle Shabelle

Źródło finansowania:
ECHO

Zapewnialiśmy pomoc w ratowaniu życia rodzinom dotkniętym kryzysem humanitarnym poprzez zapewnienie dostępu do godnych warunków wodno-sanitarnych.

Pomoc otrzymało:
18 460 osób

Lokalizacja:
dystrykty Banadir, Lower Shabelle, Middle Shabelle

Źródło finansowania:
ECHO

Nasze działania obejmowały naprawę studni, budowę zbiornika z wodą, przedłużenie rurociągu, drobne naprawy urządzeń myjących (wymiana nieszczelnych rur i kranów) oraz budowę i naprawę latryn. Prowadziliśmy działania promujące higienę oraz dystrybuowaliśmy mydło i zestawy higieniczne wśród pacjentów.

Pomoc otrzymało:
73 042 osoby

Lokalizacja:
Region Banaadir, dystrykty Heliwa, Wadajir i Shibis, południowo-centralna Somalia

Źródło finansowania:
UNICEF Somalia i KFW

Zapewnialiśmy dostęp do bezpiecznej infrastruktury wodno-sanitarnej w szkołach i ośrodkach medycznych, poprzez budowę punktów mycia rąk i sanitariatów oraz dystrybucję koszy, utylizację śmieci i dystrybucję pakietów higienicznych. Prowadziliśmy też działania promujące higienę i szkolenia dla liderów społeczności w zarządzaniu systemami wodnymi

Pomoc otrzymało:
7 670 osób

Lokalizacja:
region Banaadir

Źródło finansowania:
UNICEF

Donator wspierający:
KFW

W 4 szkołach przeprowadziliśmy naprawę studni i ich modernizację z wykorzystaniem paneli słonecznych, a w 5 innych wybudowaliśmy nowe studnie również wykorzystujące energię odnawialną. Kolejną studnię zmodernizowaliśmy poprzez dodanie pompy ręcznej. W 4 szkołach zainstalowaliśmy zbiorniki na wodę, skonstruowaliśmy systemy pozyskiwania wody deszczowej oraz dostarczyliśmy szkołom części zamienne i chlor do uzdatniania wody. Uczennice otrzymały dostęp do menstruacyjnych środków higienicznych, rozdano też przyrządy sanitarne i pojemniki na odpady. Zapewniliśmy szkolenia z obsługi i konserwacji sprzętu i utworzyliśmy tzw. wodne komitety edukacyjne. Dostarczyliśmy materiały informacyjne dotyczące zasad zachowania higieny, w tym higieny menstruacyjnej.

Pomoc otrzymało:
200 osób

Lokalizacja:
zachodnie tereny dystryktu Jowhar

Źródło finansowania:
Meblik Sp. z o.o.

W styczniu i w lutym 2020 r. kontynuowaliśmy rozpoczęty w ostatnim kwartale 2019 r. w dystrykcie Jowhar, finansowany przez firmę Meblik pilotażowy projekt dożywiania osób cierpiących na umiarkowanie ostre niedożywienie. Projektem objęto 300 osób, w tym 150 dzieci poniżej 5. roku życia oraz 150 kobiet w ciąży i karmiących, u których w drodze pomiarów antropometrycznych stwierdzono umiarkowane niedożywienie. W ramach projektu wybrano z lokalnej społeczności 4 pracowników ds. żywienia, których przeszkolono w zakresie dietetyki i pomiarów. Aby zwiększyć zrozumienie działań, zaproszono przywódców społeczności, przedstawicielki kobiet oraz lokalne władze reprezentujące Shabelle Środkowe i dystrykt Jowhar na warsztaty konsultacyjne. Tylko w styczniu i w lutym wydano: po 9 000 racji suplementacji diety RUSF-92g (plumpy sups) 150 dzieciom poniżej 5. roku życia oraz 150 kobietom w ciąży i karmiącym piersią, a także po 3000 kg cukru i roślin strączkowych, 4500 kg kukurydzy i 1500 litrów oleju roślinnego rodzinom dzieci objętych programem.

Druga tura powyższego projektu, ponownie finansowana przez Meblik, miała miejsce w tym samym regionie i objęła łącznie 1007 osób (593 dzieci w wieku poniżej 5 lat i 414 kobiet ciężarnych i karmiących). Trzecia tura, również finansowana przez firmę Meblik, w 2020 objęła 128 osób.

Nasi partnerzy strategiczni w Somalii

Zostań Partnerem Polskiej Akcji Humanitarnej

Dołącz do grona Partnerów i wspieraj naszą działalność międzynarodową i krajową

Mapa

Poznają naszą działalność w innych regionach świata

Kliknij w kraj, by poznać szczegóły

Typy wyświetlanych danych

W tych krajach prowadzimy pomoc stałą lub działania ratunkowe

Pomoc humanitarna

Grecja

PAH zaniepokoiła dramatyczna sytuacja uchodźców przebywających w obozach i postanowiła działać, zanim pandemia dotrze do obozu i zagrozi zdrowiu i życiu osób tam przebywających. Za pośrednictwem partnerów lokalnych PAH stworzyła punkty do mycia rąk, dostarczała artykuły higieniczne, a także przyczyniła się do odpowiedniego zarządzania odpadami nie tylko w obozie Moria na Lesbos, ale także w innych obozach, między innymi w odizolowanym obozie na wyspie Samos

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Ukraina

W 2020 roku koncentrowaliśmy się głównie na zapewnianiu lokalnej ludności wsparcia psychospołecznego oraz wspomaganiu lokalnych instytucji w budowaniu profesjonalnego zaplecza wspierającego mieszkańców regionu. Osobom najbardziej wrażliwym, zamieszkującym obszar linii kontaktowej, zapewniliśmy indywidualne i grupowe sesje psychosocjalne oraz indywidualną opiekę w domu, zorganizowaliśmy grupy samopomocowe, wydarzenia kulturalne i dystrybuowaliśmy drobny sprzęt rehabilitacyjny. Nieśliśmy pomoc i ochronę ofiarom min lądowych, w szczególności dzieciom i ich opiekunom, a także działaliśmy na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 poprzez dostarczanie pakietów higienicznych i materiałów edukacyjnych.

 

 

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Syria

W 2020 roku nasze działania koncentrowały się na zapewnieniu niezbędnej pomocy osobom wewnętrznie przemieszczonym w regionie Marrat-Tamasrin. Przebudowaliśmy ośrodek dla uchodźców, który jest teraz w stanie przyjąć nawet 16 tys. osób w ciągu 72 h. Zapewnialiśmy żywność oraz wyposażenie niezbędne do przygotowywania ciepłych posiłków.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Jemen

Pierwszą odpowiedzią PAH na kryzys humanitarny w Jemenie była pomoc uchodźcom jemeńskim w obozie Markazi w Dżibuti. Nasza stacjonarna misja w Jemenie powstała w lipcu 2019 roku w Adenie. Skoncentrowaliśmy się na zintegrowanej pomocy w sektorach wodno-sanitarnym i zdrowotnym, tak aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób. Zapewniliśmy dostęp do czystej wody, wybudowaliśmy i przeprowadziliśmy naprawę latryn oraz instalacji wodno-ściekowej, przeprowadziliśmy kampanie promujące higienę, zapewniliśmy wsparcie medyczne.

Pracowaliśmy z lokalną społecznością, ośrodkami zdrowia i szkołami. Nasz projekt naprawy instalacji wodno-ściekowej w Adenie został uznany za jedną z najbardziej zaawansowanych interwencji wśród międzynarodowych organizacji pozarządowych działających w tym mieście. Według inżynierów instalacja powinna dobrze służyć mieszkańcom przez kolejne 60 lat.

W roku 2020 działania PAH koncentrowały się wokół zapewnienia dostępu do czystej wody, podstawowej opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb kobiet i dzieci oraz przeciwdziałania COVID-19.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Sudan Południowy

W Sudanie Południowym działamy w wielu regionach, zapewniając pomoc z zakresu dostępu do wody, żywności, edukacji, schronienia i opieki. Dzięki podejściu międzysektorowemu nasze działania są bardziej skuteczne, a nasza pomoc ma także charakter długofalowy.

W 2020 roku rozwinęliśmy programy edukacyjne promujące między innymi higienę w szkołach. Zbudowaliśmy latryny i punkty wodne w szkołach. Wyremontowaliśmy i zbudowaliśmy toalety i punkty mycia rąk, zapewniając tym samym dziewczynkom dostęp do bieżącej wody i możliwość uczestniczenia w lekcjach również w czasie menstruacji. Zbudowaliśmy kuchnię i jadalnię, by zapewnić zdrowe posiłki dla uczniów, zainstalowaliśmy panele słoneczne, by szkoła była samowystarczalna w dostępie do energii elektrycznej. Założyliśmy szkolny ogród i przeprowadzaliśmy warsztaty rolnicze i kursy krawiectwa, stolarstwa, budownictwa.

We wszystkich naszych projektach rozszerzyliśmy spektrum dostępnej pomocy dla najbardziej potrzebujących osób. Pracowaliśmy nad zwiększeniem i koordynacją dostępu do ratujących życie artykułów nieżywnościowych i bezpiecznego schronienia dla osób wewnętrznie przemieszczonych w trudno dostępnych regionach Sudanu Południowego.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna i rozwojowa

Kenia

W Kenii koncentrujemy się głównie na pomocy rozwojowej. Realizowaliśmy tam projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Jego celem było zwiększenie dostępu do wody, polepszenie warunków sanitarnych oraz podniesienie świadomości na temat przeciwdziałania negatywnym skutkom zmian atmosferycznych.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Irak

W 2020 roku rozszerzyliśmy nasz program pomocowy w sektorze wodno-sanitarnym (WASH). Zakończyliśmy dwuletnie działania mające na celu wzmocnienie sektora wodno-sanitarnego w prowincjach Salah Al Din i Niniwa w północnym Iraku. Naprawiliśmy infrastrukturę wodno-sanitarną w 8 szkołach, zapewniliśmy także bezpieczne źródła wody pitnej. Przeszkoliliśmy miejscowe komitety wodne oraz 10 pracowników lokalnych władz w utrzymaniu i naprawie sieci wody pitnej. Prowadziliśmy działania edukacyjne na temat higieny, a także ochrony przed COVID-19. Nasze działania skoncentrowaliśmy głównie w prowincjach Niniwa i Dahuk.

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Somalia

W minionym roku w Somalii kluczowe były dla nas działania prowadzące do zwiększenia dostępu do wody i higieny osobistej. Realizowaliśmy projekty między innymi w obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych, w szkołach i na terenach wiejskich. Budowaliśmy ujęcia wody, latryny, a także zarządzaliśmy odpadami i dystrybuowaliśmy pakiety higieniczne. Duża część naszych działań skupiała się na minimalizowaniu skutków pandemii COVID-19 poprzez usprawnianie sieci wodno-sanitarnej i promowanie higieny.

 

Poznaj szczegóły naszych działań

Pomoc humanitarna

Liban

W odpowiedzi na kryzys ekonomiczny i pandemiczny PAH stworzyła wraz z organizacją lokalną ośrodek szkoleniowy, który zapewnił młodzieży i dorosłym bezpieczną przestrzeń do nauki, wsparcie psychospołeczne i pomoc w nabyciu zdolności do osiągnięcia pełnego potencjału.

W odpowiedzi na wybuch w porcie w Bejrucie PAH przywróciła i poprawiła w zrównoważony sposób warunki życia i zdolności społeczności dotkniętych wybuchem w centralnym regionie Libanu, w szczególności w Bejrucie i okolicach.

Poznaj szczegóły naszych działań

Mapa

Użyj palca by poruszać się po mapie

Grecja
Ukraina
Syria
Jemen
Sudan Południowy
Kenia
Irak
Somalia
Liban
Polska