AAA
AAA

KORONAWIRUSwpłać

Koronawirus

Polska Akcja Humanitarna intensyfikuje działania związane z prewencją rozprzestrzeniania się koronawirusa. W krajach, w których pomagamy, dostosowujemy i rozszerzamy programy pomocowe, żeby jak najskuteczniej docierać ze wsparciem do ludzi, którzy są szczególnie narażeni na zarażenie. Zwiększanie dostępu do wody i artykułów higienicznych, dodatkowe szkolenia z higieny oraz edukacji o koronawirusie, a także zabezpieczenie osób starszych, to tylko część działań, które PAH podjęła w związku ze światową pandemią.

 

CO ROBIMY

Ukraina

W Ukrainie szczególnie narażone na zachorowanie są osoby starsze, mieszkające nieopodal linii frontu. Prawie wszystkie z nich zmagają się z chorobami przewlekłymi, co oznacza, że zakażenie wirusem mogłoby być dla nich tragiczne w skutkach. W tej sytuacji najważniejsze jest minimalizowanie kontaktu, dlatego pomoc będzie docierała bezpośrednio do domów osób potrzebujących, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Seniorzy otrzymają m.in. paczki żywnościowe oraz artykuły higieniczne.

Somalia

Z kolei mieszkańcy Somalii zmagają się z wielkim problemem dostępu do wody. Wielu z nich mieszka w obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych, gdzie nie ma możliwości zastosowania kwarantanny, dlatego tak bardzo ważna jest prewencja. Lokalna misja PAH już zorganizowała pierwszą dużą dystrybucję środków czystości. W związku z pandemią będą prowadzone na jeszcze większą skalę szkolenia z higieny, rozszerzony zostanie także dostęp do wody.

Sudan Południowy

W Sudanie Południowym działamy w obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych. Budujemy punkty do mycia rąk i dostarczamy mydło. Będziemy również dystrybuować plakaty z informacjami o sposobach zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa i prowadzić szkolenia z zakresu higieny.

Jemen

W Jemenie odbudowaliśmy i doposażyliśmy lokalną przychodnię. Dzięki temu placówka ma dostęp do bezpiecznej wody, leków, środków medycznych i narzędzi laboratoryjnych. Dzięki naszemu wsparciu w przychodni zatrudnieni są lekarze i pielęgniarki. W pierwszym etapie odpowiedzi na pandemię, personel zostanie zaopatrzony w maseczki i rękawiczki ochronne, będziemy także prowadzić działania edukacyjne dla lokalnej społeczności.

Irak

W przypadku Iraku planowana jest przede wszystkim intensyfikacja szkoleń z higieny w obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych.

Uchodźcy w Grecji

Przeludnienie, brak dostępu do czystej wody, środków higienicznych i opieki medycznej sprawiają, że mieszkańcy obozów dla uchodźców na południu Grecji są szczególnie zagrożeni skutkami pandemii koronawirusa. Razem z lokalnym partnerem działamy w obozie Moria, w którym obecnie przebywa prawie 20 tysięcy osób. Nasza pomoc obejmuje budowę punktów do mycia rąk, wyposażenie lokalnej kliniki w maseczki i jednorazowe rękawiczki, zapewnienie środków higienicznych najbardziej potrzebującym osobom. Będziemy także prowadzić zajęcia z promocji higieny i kampanię na temat zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Polska Akcja Humanitarna, podobnie jak wszystkie inne organizacje mierzy się z tymi samymi wyzwaniami, których doświadczają zwykli mieszkańcy. Problemy transportowe, z zaopatrzeniem i dotarciem do osób, którym pomagamy powodują, że konieczne jest zmodyfikowanie programów i dostosowanie się do lokalnie nałożonych ograniczeń. W tym szczególnym czasie pracujemy jeszcze intensywniej. Pomoc, którą dostarcza PAH jest szczególne ważna w czasie pandemii, ponieważ specjalizujemy się w działaniach wodnych i sanitarnych, a więc w tych obszarach, które bezpośrednio odpowiadają za prewencję chorób. Dziś szczególnie prosimy o wsparcie naszych działań, ponieważ wirus nie zna granic i musimy okazać solidarność z tymi, którzy na zachorowanie są szczególnie narażeni.

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.