AAA
AAA

POMOC W LIBANIEWPŁAĆ

POMOC PAH W LIBANIE

Liban, kraj, który przez lata przyjął miliony uchodźców z sąsiadujących Syrii i Palestyny, sam teraz znajduje się na granicy katastrofy humanitarnej. Masowe bezrobocie, deprecjacja lokalnej waluty, przerwy w dostępie do prądu i postępujący kryzys gospodarczy przyczyniają się wzrostu liczby osób żyjących na skraju ubóstwa. Wybuch w bejruckim porcie, do którego doszło w sierpniu 2020 r., jedynie pogłębił istniejące problemy tego kraju, niszcząc domy, szpitale, szkoły i budynki użyteczności publicznej.

Polska Akcja Humanitarna zdecydowała się przeznaczyć środki finansowe na działania natychmiastowe w Libanie, tak aby niezwłocznie pomóc poszkodowanym. We współpracy z lokalną organizacją International Human Relief przeprowadzono naprawę zniszczonych mieszkań, w tym wymianę instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej czy wstawienie nowych drzwi i okien. Przekazane zostało także wsparcie gotówkowe dla osób, które najbardziej ucierpiały w wyniku eksplozji, aby mogły one zaspokoić najbardziej podstawowe potrzeby – kupić leki, wodę, jedzenie. Prowadziliśmy również sesje wsparcia psychospołecznego i konsultacje indywidualne dla osób, które żyją w traumie i stresie po wybuchu.

Jednocześnie PAH uruchomiła na jesieni 2020 r. w Bejrucie centrum szkoleniowe Glow Centre for Empowerment, w którym młodzi ludzie ze środowisk marginalizowanych mogą zdobywać umiejętności zawodowe i osobiste. Prowadzone są zajęcia między innymi z robotyki, druku 3D, programowania, prowadzenia własnego biznesu i przedsiębiorczości. To bardzo ważne dla osób, które mają bardzo utrudniony dostęp do rynku pracy, zwłaszcza uchodźców z Syrii i Palestyny.

Projekt Glow Centre for Empowerment jest współfinansowany od 2020 r. w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Brak artykułów

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.