pl
AAA
pl
AAA

NAJCZĘSTSZE PYTANIA DOTYCZĄCE KLUBUpowrót

Na co przeznaczane są moje „składki członkowskie”? 

W zależności od potrzeb, Państwa składki wykorzystamy zarówno w reagowaniu na kryzysy nagłe, jak i do wsparcia naszych wieloletnich misji zagranicznych. 

Jak wysoka jest klubowa składka? 

Dla członków indywidualnych minimalna składka miesięczna to 30 zł, dla firm 100 zł. 

Jak mogę zmodyfikować moje dane teleadresowe? 

Jeżeli chcą Państwo zmodyfikować swoje dane teleadresowe (zmiana adresu korespondencyjnego, adresu email, wysokości składki) prosimy o powiadomienie nas o tych zmianach mailem na adres: klubowicze@pah.org.pl lub tradycyjną pocztą: 

Klub PAH
Polska Akcja Humanitarna
Ul. Mochnackiego 41/35 
30-652 Kraków 

W taki sam sposób prosimy kontaktować się z nami w każdej innej sprawie dotyczącej Państwa członkostwa w Klubie PAH. 

Czy zaprzestanie płacenia „składek członkowskich” jest równoznaczne z wystąpieniem z Klubu PAH? 

Tak. Jesteśmy Państwu wdzięczni za każde, nawet najmniejsze wsparcie, jednak utrzymywać kontakt możemy jedynie z osobami, które wspierają nasz Klub regularnie. 

Czy będziecie mi przypominać o zbliżającym się terminie płatności? 

Niestety nie. Każdy Klubowicz musi sam pamiętać o comiesięcznych wpłatach, dlatego najwygodniejsze jest ustawienie stałego zlecenia, wtedy pamiętać będzie Państwa bank. 

Jak mogę dokonywać comiesięcznych wpłat? 

Wpłat można dokonywać na dwa sposoby.

  1. Poprzez bezpośrednie wpłaty na konto. Numer naszego konta to:
    Alior Bank S.A. konto nr 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772 
  1. Przy pomocy kart płatniczych na naszej stronie internetowej. 

Czy wystarczy jednorazowa rejestracja w Klubie czy muszę wypełniać formularz co miesiąc? 

Oczywiście wystarczy jednorazowa rejestracja w Klubie (formularz jest dostępny na stronie internetowej PAH). Potem, należy już tylko pamiętać o regularnych comiesięcznych wpłatach, zadeklarowanych podczas rejestracji. 

Nie mam swojego konta bankowego i chciałbym zapytać, czy mogę przesyłać pieniądze na wasze konto, wpłacając co miesiąc pieniądze w banku? 

Tak, można zarejestrować się w Klubie na stronie PAH, a potem dokonywać regularnych wpłat na rachunek klubu PAH: Alior Bank S.A. konto nr 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772 

Zobowiązałam się, że przez rok co miesiąc będę wpłacać określona kwotę na konto PAH, czy mogę tą roczną kwotę wpłacić jednorazowo? 

Oczywiście, można wpłacić taką składkę jednorazowo jako roczną opłatę członkowską. 

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.