pl
AAA
pl
AAA

FAQ – NAJCZĘSTSZE PYTANIApowrót

Na co przeznaczane są moje składki członkowskie?

Wasze wpłaty pomagają nam nieść pomoc podczas kryzysów humanitarnych, gdy szybkość działania decyduje o skuteczności pomocy. Dzięki Waszym regularnym wpłatom możemy pomagać szybko, gdy wydarzy się katastrofa oraz planować dłuższe, bardziej kompleksowe rozwiązania dla zaistniałych kryzysów. Dotychczas fundusze Klubu PAH SOS pozwoliły nam
na szybką reakcję w Syrii, Sudanie Południowym, na Filipinach, Bałkanach, Ukrainie, Iraku, Bangladeszu i w Indonezji.

Jak wysoka jest klubowa składka?

Dla członków indywidualnych minimalna składka miesięczna to 30 zł, dla firm 100 zł.

Jak mogę zmodyfikować moje dane teleadresowe?

Jeżeli chcecie zmodyfikować swoje dane (zmiana adresu korespondencyjnego, adresu email, wysokości składki) prosimy o powiadomienie nas o tych zmianach mailem na adres: malgorzata.kopera@pah.org.pl lub tradycyjną pocztą: Klub PAH SOS, Polska Akcja Humanitarna, al. Solidarności 78A, 00-145 Warszawa. W taki sam sposób prosimy kontaktować się z nami w każdej innej sprawie dotyczącej Waszego członkostwa w Klubie PAH SOS.

Czy zaprzestanie płacenia składek członkowskich jest równoznaczne z wystąpieniem z Klubu PAH SOS?

Tak. Jesteśmy Wam wdzięczni za każde, nawet najmniejsze wsparcie, jednak utrzymywać stały kontakt możemy jedynie z osobami, które wspierają nasz Klub regularnie.

Czy będziecie mi przypominać o zbliżającym się terminie płatności?

Niestety nie. Każdy klubowicz musi sam pamiętać o comiesięcznych wpłatach, dlatego najwygodniejsze jest ustawienie stałego zlecenia lub płatności cyklicznej, wtedy pamięta za Ciebie Twój bank.

Jak mogę dokonywać comiesięcznych wpłat?

Wpłat można dokonywać na trzy różne sposoby.

  1. Poprzez polecenie zapłaty (http://www.poleceniezaplaty.org.pl). Wydrukowane i wypełnione polecenie zapłaty należy przesłać do nas na adres: Klub PAH SOS, Polska Akcja Humanitarna, al. Solidarności 78A, 00-145 Warszawa.
  2. Poprzez bezpośrednie wpłaty na konto. Numer naszego konta to: Alior Bank 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772. Przelew należy zatytułować „Klub PAH SOS”.
  3. Wpłat można dokonywać również poprzez formularz na naszej stronie internetowej – możliwy jest przelew, płatność kartą oraz ustawienie przelewu cyklicznego.

Czy wystarczy jednorazowa rejestracja w Klubie czy muszę wypełniać formularz co miesiąc?

Oczywiście wystarczy jednorazowa rejestracja w Klubie. Potem należy już tylko pamiętać
o regularnych comiesięcznych wpłatach zadeklarowanej podczas rejestracji składki.

Nie mam swojego konta bankowego i chciałbym wiedzieć czy mogę przesyłać pieniądze
na wasze konto wpłacając co miesiąc pieniądze w banku lub na poczcie?

Tak, można zarejestrować się w Klubie na stronie PAH a potem dokonywać regularnych wpłat na rachunek: Alior Bank 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772 z dopiskiem „Klub PAH SOS”.

Zobowiązałam się, że przez rok co miesiąc będę wpłacać określona kwotę na konto PAH, czy mogę tą roczną kwotę wpłacić jednorazowo?

Oczywiście można wpłacić taka składkę jednorazowo jako roczną opłatę członkowską.

 

 

Zdjęcie: Irak 2017, fot. Maciej Moskwa

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.