Nasza wiarygodnośćSprawozdania

Dlaczego cenimy transparentność

Wierzymy, że zaufanie do organizacji jest podstawowym warunkiem skutecznego niesienia pomocy humanitarnej. Przejrzystość naszej pracy i transparentność wobec darczyńców to priorytet. Dbamy o to, aby rzetelnie informować o prowadzonych przez nas działaniach i wszystkich źródłach finansowania. Naszą pracę reguluje szereg polityk i przepisów wewnętrznych, a jej skuteczność i zgodność z wartościami jest regularnie monitorowana.

Raportowanie: Otwarcie informujemy o naszych źródłach finansowania. Pozwala nam to budować zaufanie wśród darczyńców indywidualnych oraz instytucji i firm, które finansowo wspierają nasze działania. Wszystkie wpływy delegowane są zgodnie z wolą i zadeklarowanym celem darczyńcy. Regularnie raportujemy na co zostały przeznaczone pieniądze, nie tylko poprzez codzienną komunikację na temat aktualnych działań PAH, ale również publikując coroczne raporty merytoryczne i finansowe z działania organizacji, które są dostępne dla każdego (poniżej). Do raportowania obliguje nas również polskie prawo – jako organizacja pozarządowa pożytku publicznego co roku przedkładamy raporty do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz do Ministerstwa Zdrowia.

Regulacje wewnętrzne i kontrola: Jednym z filarów skutecznej pomocy jest transparentność środowiska pracy i dbanie o pełny profesjonalizm wykonywanych działań. Zaufanie do organizacji musi kształtować się również od wewnątrz. W tym celu stosujemy jasne procedury rekrutacyjne i inne dotyczące pracy zespołu, inne regulacje wewnętrzne dotyczą operacji finansowych, zakupów i zamówień, bezpieczeństwa, sprawozdawczości, zasad etycznego postępowania i ujawniania nadużyć. Procesy wewnątrz organizacji oceniane są przez audyty wewnętrzne i zewnętrzne. Jakość pomocy świadczonej naszym beneficjentom objęta jest monitoringiem. Pracowników i beneficjentów naszych działań chroni polityka antydyskryminacyjna. Oddzielne regulacje zapobiegają ryzyku finansowania terroryzmu i prania pieniędzy. Bezpieczeństwo finansowe organizacji i zgodność z własnymi przepisami są przedmiotem oceny kontrolera finansowego i audytora wewnętrznego.

Materiały

Pobierz

Wczytaj
więcej
Mechanizm składania skarg i sygnalizowania nadużyć w PAH

Polska Akcja Humanitarna jako pozarządowa organizacja humanitarna kieruje się w swojej pracy wartościami, takimi jak neutralność, apolityczność, uczciwość, rzetelność, transparentność i profesjonalizm. Przestrzeganie prawa oraz wyżej wymienionych wartości ma na celu nie tylko zapewnienie najwyższej jakości pomocy, jaką niesiemy naszym beneficjentom, lecz również zapewnienie bezpieczeństwa fundacji.

Skargę może wnieść, a nieprawidłowość zasygnalizować każda osoba, która w jakikolwiek sposób jest związana z PAH lub która jest w posiadaniu wiedzy na temat nieprawidłowości czy nadużyć ze strony naszych pracowników:

1. beneficjenci, którzy korzystają ze wsparcia PAH oraz członkowie społeczności lokalnej, na terenie której realizowane są działania organizacji,

2. pracownicy i wolontariusze PAH,

3. partnerzy wspierający PAH i współpracujący z PAH,

4. kontrahenci,

5. wszystkie inne organy i podmioty, które posiadają wiedzę na temat działań PAH (np. władze lokalne danego kraju, donorzy, itp.).

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.