AAA
AAA

Nasza wiarygodno艣膰Sprawozdania

Dlaczego cenimy transparentno艣膰

Wierzymy, 偶e zaufanie do organizacji jest podstawowym warunkiem skutecznego niesienia pomocy humanitarnej. Przejrzysto艣膰 naszej pracy i transparentno艣膰 wobec darczy艅c贸w to priorytet. Dbamy o to, aby rzetelnie informowa膰 o prowadzonych przez nas dzia艂aniach i wszystkich 藕r贸d艂ach finansowania. Nasz膮 prac臋 reguluje szereg polityk i przepis贸w wewn臋trznych, a jej skuteczno艣膰 i zgodno艣膰 z warto艣ciami jest regularnie monitorowana.

Raportowanie: Otwarcie informujemy o naszych 藕r贸d艂ach finansowania. Pozwala nam to budowa膰 zaufanie w艣r贸d darczy艅c贸w indywidualnych oraz instytucji i firm, kt贸re finansowo wspieraj膮 nasze dzia艂ania. Wszystkie wp艂ywy delegowane s膮 zgodnie z wol膮 i zadeklarowanym celem darczy艅cy. Regularnie raportujemy na co zosta艂y przeznaczone pieni膮dze, nie tylko poprzez codzienn膮 komunikacj臋 na temat aktualnych dzia艂a艅 PAH, ale r贸wnie偶 publikuj膮c coroczne raporty merytoryczne i finansowe z dzia艂ania organizacji, kt贸re s膮 dost臋pne dla ka偶dego (poni偶ej). Do raportowania obliguje nas r贸wnie偶 polskie prawo – jako organizacja pozarz膮dowa po偶ytku publicznego co roku przedk艂adamy raporty do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo艂ecznej oraz do Ministerstwa Zdrowia.

Regulacje wewn臋trzne i kontrola: Jednym z filar贸w skutecznej pomocy jest transparentno艣膰 艣rodowiska pracy i dbanie o pe艂ny profesjonalizm wykonywanych dzia艂a艅. Zaufanie do organizacji musi kszta艂towa膰 si臋 r贸wnie偶 od wewn膮trz. W tym celu stosujemy jasne procedury rekrutacyjne i inne dotycz膮ce pracy zespo艂u, inne regulacje wewn臋trzne dotycz膮 operacji finansowych, zakup贸w i zam贸wie艅, bezpiecze艅stwa, sprawozdawczo艣ci, zasad etycznego post臋powania i ujawniania nadu偶y膰. Procesy wewn膮trz organizacji oceniane s膮 przez audyty wewn臋trzne i zewn臋trzne. Jako艣膰 pomocy 艣wiadczonej naszym beneficjentom obj臋ta jest monitoringiem. Pracownik贸w i beneficjent贸w naszych dzia艂a艅 chroni polityka antydyskryminacyjna. Oddzielne regulacje zapobiegaj膮 ryzyku finansowania terroryzmu i prania pieni臋dzy. Bezpiecze艅stwo finansowe organizacji i zgodno艣膰 z w艂asnymi przepisami s膮 przedmiotem oceny kontrolera finansowego i audytora wewn臋trznego.

Materia艂y

Pobierz

Wczytaj
wi臋cej
Mechanizm sk艂adania skarg i sygnalizowania nadu偶y膰 w PAH

Polska Akcja Humanitarna jako pozarz膮dowa organizacja humanitarna kieruje si臋 w swojej pracy warto艣ciami, takimi jak neutralno艣膰, apolityczno艣膰, uczciwo艣膰, rzetelno艣膰, transparentno艣膰 i profesjonalizm. Przestrzeganie prawa oraz wy偶ej wymienionych warto艣ci ma na celu nie tylko zapewnienie najwy偶szej jako艣ci pomocy, jak膮 niesiemy naszym beneficjentom, lecz r贸wnie偶 zapewnienie bezpiecze艅stwa fundacji.

Skarg臋 mo偶e wnie艣膰, a nieprawid艂owo艣膰 zasygnalizowa膰 ka偶da osoba, kt贸ra w jakikolwiek spos贸b jest zwi膮zana z PAH lub kt贸ra jest w posiadaniu wiedzy na temat nieprawid艂owo艣ci czy nadu偶y膰 ze strony naszych pracownik贸w:

1. beneficjenci, kt贸rzy korzystaj膮 ze wsparcia PAH oraz cz艂onkowie spo艂eczno艣ci lokalnej, na terenie kt贸rej realizowane s膮 dzia艂ania organizacji,

2. pracownicy i wolontariusze PAH,

3. partnerzy wspieraj膮cy PAH i wsp贸艂pracuj膮cy z PAH,

4. kontrahenci,

5. wszystkie inne organy i podmioty, kt贸re posiadaj膮 wiedz臋 na temat dzia艂a艅 PAH (np. w艂adze lokalne danego kraju, donorzy, itp.).

Dane s膮 podawane dobrowolnie, ale s膮 konieczne do przekazania darowizny za po艣rednictwem PayU.
Darowizn臋 mo偶na przekaza膰 tak偶e bez po艣rednictwa PayU za pomoc膮 przelewu tradycyjnego, sprawd藕 numer rachunku tutaj.