AAA
AAA

Nasza wiarygodnośćSprawozdania

Dlaczego cenimy transparentność

Wierzymy, że zaufanie do organizacji jest podstawowym warunkiem skutecznego niesienia pomocy humanitarnej. Przejrzystość naszej pracy i transparentność wobec darczyńców to priorytet. Dbamy o to, aby rzetelnie informować o prowadzonych przez nas działaniach i wszystkich źródłach finansowania. Naszą pracę reguluje szereg polityk i przepisów wewnętrznych, a jej skuteczność i zgodność z wartościami jest regularnie monitorowana.

Raportowanie: Otwarcie informujemy o naszych źródłach finansowania. Pozwala nam to budować zaufanie wśród darczyńców indywidualnych oraz instytucji i firm, które finansowo wspierają nasze działania. Wszystkie wpływy delegowane są zgodnie z wolą i zadeklarowanym celem darczyńcy. Regularnie raportujemy na co zostały przeznaczone pieniądze, nie tylko poprzez codzienną komunikację na temat aktualnych działań PAH, ale również publikując coroczne raporty merytoryczne i finansowe z działania organizacji, które są dostępne dla każdego (poniżej). Do raportowania obliguje nas również polskie prawo – jako organizacja pozarządowa pożytku publicznego co roku przedkładamy raporty do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz do Ministerstwa Zdrowia.

Regulacje wewnętrzne i kontrola: Jednym z filarów skutecznej pomocy jest transparentność środowiska pracy i dbanie o pełny profesjonalizm wykonywanych działań. Zaufanie do organizacji musi kształtować się również od wewnątrz. W tym celu stosujemy jasne procedury rekrutacyjne i inne dotyczące pracy zespołu, inne regulacje wewnętrzne dotyczą operacji finansowych, zakupów i zamówień, bezpieczeństwa, sprawozdawczości, zasad etycznego postępowania i ujawniania nadużyć. Procesy wewnątrz organizacji oceniane są przez audyty wewnętrzne i zewnętrzne. Jakość pomocy świadczonej naszym beneficjentom objęta jest monitoringiem. Pracowników i beneficjentów naszych działań chroni polityka antydyskryminacyjna. Oddzielne regulacje zapobiegają ryzyku finansowania terroryzmu i prania pieniędzy. Bezpieczeństwo finansowe organizacji i zgodność z własnymi przepisami są przedmiotem oceny kontrolera finansowego i audytora wewnętrznego.

Materiały

Pobierz

Wczytaj
więcej