Władze PAHPowrót

Rada fundacji

JANINA OCHOJSKA

Fundator Polskiej Akcji Humanitarnej, Prezes Zarządu PAH od początku istnienia organizacji (aktualnie na urlopie bezpłatnym ).

WŁODZIMIERZ SARNA

Fundator Polskiej Akcji Humanitarnej, do 2014 roku członek Zarządu organizacji. W pracy zawodowej jest adwokatem.

Zarząd fundacji

JANINA OCHOJSKA-OKOŃSKA (Prezes Zarządu Fundacji, aktualnie na urlopie bezpłatnym )

Fundator i prezes Zarządu PAH od momentu powstania organizacji. Podczas pobytu we Francji w latach osiemdziesiątych była wolontariuszką Equi Libre – organizacji dostarczającej pomoc humanitarną dla Polaków. W 1984 roku ruszył stamtąd pierwszy transport leków do Polski (organizowany przez Alaina Michela i Pascala Loulmeta) – wśród osób, które koordynowały rozdawanie darów w Polsce, znalazła się miedzy innymi Janina Ochojska. Już w 1989 roku zostaje zarejestrowana również Polska Fundacja EquiLibre, która zaczęła rozszerzać swoją pomoc również o inne kraje. W 1992 roku Janina Ochojska rusza z pierwszym transportem leków do Sarajewa. Po powrocie wystosowuje apel do Polaków o pomoc ludności cywilnej Sarajewa. W radiowej „Trójce” prosi o wsparcie Polaków – odpowiedź przerasta jej oczekiwania. W efekcie wyrusza pierwszy transport z pomocą mieszkańcom oblężonego Sarajewa, który w pełni zorganizowany jest przez Polaków. Potrzeba sprawczości polskiego społeczeństwa doprowadziła do powstania w 1994 roku Polskiej Akcji Humanitarnej, której fundatorami są Janina Ochojska, Tomasz Wilk i Włodzimierz Sarna. Pod szyldem Polskiej Akcji Humanitarnej Polacy mogli mieć większe poczucie sprawczości – nazwa w końcu odzwierciedlała ich potrzebę i zaangażowanie.

Janina Ochojska w latach 2009-2011 była członkiem Grupy Doradczej CERF. Jest również laureatką wielu prestiżowych nagród, wśród których na szczególną uwagę zasługują: tytuł „Kobiety Europy” przyznany przez Komisję Wspólnot Europejskich (1994), nagroda Pax Christi International Peace Award (1995), nagroda Fundacji im. Atsuhito Nakaty (1996), Order Kawalera Legii Honorowej przyznawany przez Prezydenta Republiki Francji (2003), nagroda im. ks. Józefa Tischnera (2006), odznaczenie Bene Merito przyznawane przez Ministra Spraw Zagranicznych (2009) i Nagroda Lecha Wałęsy (2010). W 2011 roku Janina Ochojska została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przyznanym przez Prezydenta RP.

Janina Ochojska w Parlamencie Europejskim

26 maja 2019 r. Janina Ochojska została wybrana posłanką do Parlamentu Europejskiego. Od momentu podjęcia decyzji o kandydowaniu w wyborach, Janina Ochojska przebywała na bezpłatnym urlopie w PAH i nie brała udziału w bieżących pracach Fundacji. Również Fundacja nie angażowała się w kampanię wyborczą, ani nie wspierała działań Janiny Ochojskiej w Europarlamencie.

Na czas sprawowania funkcji posłanki do Parlamentu Europejskiego, ze względu na konieczność sprostania wysokim standardom przejrzystości działań obowiązujących w Fundacji, Janina Ochojska zawiesiła wszelką aktywność w PAH. Zdecydowała o zachowaniu tytułu Prezesa, który – tak jak każdy członek zarządu – pełni funkcje nieodpłatnie, jednakże do momentu upłynięcia kadencji w Europarlamencie nie będzie podejmować żadnych decyzji związanych z funkcjonowaniem PAH.

Wybór Janiny Ochojskiej do Parlamentu Europejskiego… Czytaj dalej…

GRZEGORZ GRUCA (Wiceprezes Zarządu Fundacji)

Wiceprezes Zarządu PAH, członek Zarządu od 1997 roku. Wspiera organizację w zakresie współpracy z partnerami instytucjonalnymi i biznesowymi.
W latach 90. był koordynatorem ds. organizacji pozarządowych i współpracy z biurem łącznikowym Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Warszawie. W 2011 roku został uhonorowany przez Ministra Spraw Zagranicznych odznaką Bene Merito przyznawaną za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

MACIEJ BAGIŃSKI (Członek Zarządu)

W Polskiej Akcji Humanitarnej od 2009, członek Zarząd od 2011 roku. Od początku swojego zaangażowania na rzecz organizacji wspiera PAH w sprawach finansowych. Prywatnie piastował funkcję dyrektora finansowego w międzynarodowych korporacjach oraz polskich przedsiębiorstwach prywatnych.

DOROTA SERAFIN (CZŁONEK ZARZĄDU)

Dorota jest doświadczoną menedżerką z wieloletnią praktyką doradztwa strategicznego w sektorze organizacji pozarządowych, biznesie i w obszarze zarządzania instytucjami edukacyjnymi i naukowo-badawczymi.
Dorota dołączyła do Polskiej Akcji Humanitarnej w 2019 r. jako Dyrektorka Działu Pomocy Humanitarnej i Rozwojowej. W uznaniu jej osiągnięć, powierzono Dorocie stanowisko Dyrektorki Zarządzającej, a w 2020 r. została powołana w skład Zarządu PAH.

KATARZYNA EWA GÓRSKA (członek zarządu)

Współpracuje z Polską Akcją Humanitarną od 2014 roku, od 2015 roku członek Zarządu PAH.

Komisja rewizyjna

Aleksandra Rezunow
Dariusz Płatek
Paulina Pilch
Henryk Wujec
(do 2020 r.)
Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.