1,5% podatku dla PAHpowrót

 

Na co przeznaczymy 1,5% Twojego podatku? 

Polska Akcja Humanitarna niesie pomoc osobom, których życie i zdrowie zagrożone jest z powodu konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych. Zapewniamy dostęp do wody i sanitariatów (budujemy i naprawiamy ujęcia wodne i toalety), żywności (dystrybuujemy paczki z żywnością, dożywiamy dzieci w szkołach i placówkach środowiskowych), dostarczamy produkty pierwszej potrzeby (naczynia, koce, materace, środki higieniczne), udzielamy wsparcia psychospołecznego. 

W ciągu 30 lat działania dotarliśmy z profesjonalną pomocą do ponad 14,5 miliona osób w 51 krajach. 1,5% Twojego podatku pozwoli nam na rozwijanie prowadzonych już działań, rozpoczynanie nowych projektów oraz szybkie reagowanie w przypadku nagłych katastrof humanitarnych. Dziękujemy za zaufanie i wsparcie!

Jak mogę odliczyć od podatku darowiznę wpłaconą Polskiej Akcji Humanitarnej w ubiegłym roku?

Podatnicy korzystający z ulg podatkowych (np. darowizna dla PAH) do swojej deklaracji podatkowej muszą dołączyć formularz informujący o odliczeniach PIT/O. PIT/O nie jest samodzielną deklaracją, dlatego powinno się go składać wraz z wybranym formularzem PIT. W załączniku PIT/O należy wpisać między innymi roczną kwotę dokonywanych odliczeń, kwotę przekazanej darowizny oraz dane obdarowanego (nazwę i adres). Odliczenia darowizny od podatku dokonuje się tylko na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. 

Czy można jednocześnie odliczyć darowiznę od podatku i przekazać 1,5 procent? 

Oczywiście. Darowizna wpłacona w roku podatkowym 2022 (czyli do 31.12.2022) jest oddzielnym sposobem wsparcia finansowego organizacji pożytku publicznego. Dlatego każdy podatnik ma prawo do odliczenia od podatku kosztów z tytułu darowizny i jednoczesnego przekazania 1,5% podatku. 

Czy nie stracę części zwrotu podatku, przekazując 1,5%? 

Nie. Przekazanie 1,5% podatku nie jest związane z wysokością zwrotu. Zwrot nadpłaconego podatku następuje w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia deklaracji podatkowej lub rozliczenia podatnika przez Krajową Administrację Skarbową. 

Kto może przekazać 1,5% podatku? 

Polska Akcja Humanitarna może otrzymać 1,5% podatku od osób fizycznych będących: 

  • podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT 37), 
  • podatnikami opodatkowanymi ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28), 
  • podatnikami, którzy sami opłacają zaliczki na rzecz podatku (PIT 36), 
  • podatnikami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą i korzystającymi z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (PIT 36L), 
  • podatnikami uzyskującymi dochód z obrotu papierami wartościowymi (PIT 38), 
  • podatnikami uzyskującymi dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości (PIT 39). 

Osoby przebywające poza terytorium Polski w momencie składania deklaracji podatkowej, mogą złożyć deklarację PIT uwzględniającą przekazanie 1,5% na rzecz PAH. Można zrobić to w polskim urzędzie konsularnym, bądź przesyłając deklarację na adres swojego urzędu skarbowego w Polsce. 

1,5% na PAH mogą przekazać także emeryci i renciści, którzy nie mają obowiązku składania zeznania podatkowego. Wystarczy, że złożą w oświadczenie PIT-OP. Jeśli takie oświadczenie zostało złożone w poprzednim roku podatkowym, nie ma konieczności składania go ponownie. 

Czy mogę rozliczyć PIT za pomocą Waszej strony i przekazać 1,5% podatku na PAH? 

Tak, można skorzystać z naszego darmowego programu, dostępnego tutaj: https://www.e-pity.pl/pity-2022/akcja-e-life-jeden-procent-2023-KRS-0000136833.

Czy mogę wskazać konkretny cel przeznaczenia 1,5%?

Przekazując 1,5% podatku możesz wskazać cel szczegółowy wpisując w odpowiednim polu deklaracji nazwę kraju, w którym działamy lub realizowanego przez nas projektu. Możesz jednak zdać się nas – przeznaczymy środki z Twojego 1,5% na pomoc tam, gdzie będzie ona najpilniej potrzebna! 

WPISZ W DEKLARACJĘ PODATKOWĄ KRS 0000136833

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.