AAA
AAA

SOS GRANICAWPŁAĆ

Polska Akcja Humanitarna rozpoczyna zbiórkę na rzecz migrantów

W związku ze stale pogarszającą się sytuacją humanitarną na granicy polsko-białoruskiej Polska Akcja Humanitarna prowadzi zbiórkę pieniężną na pomoc dla migrantów. Środki są  wykorzystywane m.in. do zakupu żywności, ubrań, koców, śpiworów, termosów i środków opatrunkowych. Zakupiona pomoc rzeczowa jest przekazywana organizacjom i instytucjom działającym na miejscu, które pomagają osobom zagrożonym zawróceniem na granicę i noclegiem w lesie.

Jest to sytuacja bezpośrednio zagrażająca życiu, ponieważ te osoby nie są przygotowane na długotrwałe przebywanie w tak trudnych warunkach. Panują bardzo niskie temperatury, ludziom brakuje ciepłych ubrań, leków, żywności i wody. Szczególnie zagrożone są kobiety, w tym kobiety w ciąży, jak i najmłodsze dzieci, narażone na hipotermię i odwodnienie.

W tym momencie szybko wypełniają się miejsca w ośrodkach dla cudzoziemców (otwartych i zamkniętych), a potrzeby stale rosną. Dlatego zebrane środki pieniężne zostaną także użyte do zakupu najpotrzebniejszych produktów dla osób, które przebywają w tych instytucjach. Planowane jest też opłacenie niezbędnego wsparcia dla ośrodków, w tym wizyt lekarskich czy konsultacji z psychologiem.

Decyzja o włączeniu się w działania na rzecz wsparcia migrantów została poprzedzona wnikliwą analizą potrzeb i możliwości koordynacji pomocy świadczonej na miejscu. Przy realizacji tych zadań PAH będzie współpracować z wrocławskim Stowarzyszeniem TRATWA, utworzonym po tragicznej powodzi we Wrocławiu w 1997 r.

Wesprzyj pomoc PAH dla migrantów:

– Przelewem na konto nr: 02 2490 0005 0000 4600 8316 8772 z dopiskiem „SOS Granica”

– klikając w poniższy przycisk „WPŁAĆ”

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.