pl
AAA
pl
AAA

Bangladeszpowrót

Fot. Marta Kaszubska

Pomoc natychmiastowa dla Rohingya w Bangladeszu

Prześladowania etniczne, represje ze strony władz wojskowych Birmy i przymusowe przesiedlenia zmusiły setki tysięcy osób z mniejszości Rohingya do schronienia się w prowizorycznych obozach na terenie Bangladeszu. Sytuację uchodźców dramatycznie pogorszyła pora monsunowa. Ulewne deszcze spowodowały powodzie i osunięcia ziemi, które zniszczyły słabe schronienia Rohingya w obozach. Kryzys uderzył w najbardziej pokrzywdzonych i bezbronnych w obliczu żywiołu: dzieci oraz osoby starsze i z niepełnosprawnościami.

Tymczasowe schronienia, w których przebywają Rohingya mają niepewną strukturę, wykonane są z materiałów, które nie wytrzymują aktualnych warunków pogodowych. Każdy dzień pory monsunowej to więcej narażonych rodzin – mówi Aleksandra Zabłocka, koordynatorka zespołu pomocy natychmiastowej PAH. – Rozpoczęliśmy pierwsze działania i jesteśmy gotowi na rozszerzenie naszej pomocy i objęcie nią dodatkowych osób, potrzebujemy jednak pilnego finansowego wsparcia.

Polska Akcja Humanitarna szybko zareagowała na kryzys uruchamiając środki zgromadzone w Klubie PAH SOS. PAH rozpoczęła zabezpieczanie schronień uchodźców przed deszczem i zapewniła jedzenie w obozach Shamlapur, Ukhia i Teknaf Upazila.

Pomoc Rohingya w Bangladeszu odbyła się dzięki pomocy naszych klubowiczów PAH SOS i darczyńców indywidulanych. Dziękujemy za Wasze wsparcie!

 

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.