AAA
AAA

Syriawpłać

PAH W SYRII

W Syrii od 2011 roku trwa konflikt zbrojny. Ludność cywilna nieustannie zagrożona jest nalotami i atakami, a sytuacja z roku na rok się pogarsza. Brak stałego dostępu do wody i pożywienia. Wieloletnia wojna sprawiła, że mieszkańcy Syrii żyją w bardzo trudnych warunkach. Większość z nich uciekła ze swoich domów w poszukiwaniu bezpieczniejszego schronienia.

Zmiana miejsca zamieszkania i ciągły stan wojny sprawiają, że większość mieszkańców Syrii potrzebuje pomocy humanitarnej. Nie mają możliwości podjęcia pracy. Nie mogą zapewnić sobie i swojej rodzinie dostępu do najbardziej podstawowych potrzeb: czystej wody, pożywienia, ciepłych ubrań i dachu nad głową.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

W Syrii działamy od 2012 roku, a od 2013 roku prowadzimy tam stałą misję. Dostarczamy pomoc humanitarną w prowincjach Idlib i Aleppo. Do najważniejszych zadań misji należy pomoc osobom, które, uciekając przed konfliktem, przemieszczają się wewnątrz kraju w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia.

Bardzo ważną częścią naszej pracy jest zapewnianie dostępu do wody. W Syrii dostarczamy wodę cysternami do obozów dla osób wewnętrznie przemieszczonych. Budujemy stacje pompujące, latryny i punkty mycia rąk. Dbamy o bezpieczeństwo higieniczne: usuwamy nieczystości, dostarczamy kosze na śmieci. Zapewniamy również paczki higieniczne z najpotrzebniejszymi produktami. Najbardziej potrzebującym dostarczamy paczki żywnościowe. Dzieciom, które są szczególnie narażone na negatywne skutki krysu, zapewniamy żywność specjalistyczną, która chroni przed niedożywieniem.

W grudniu 2016 roku dużym echem odbiła się ewakuacja ludności ze wschodniego Aleppo. Dziesiątki tysięcy ludzi zostało w bardzo krótkim czasie ewakuowanych z miasta. Konieczna była szybka reakcja Zorganizowaliśmy natychmiastową pomoc dla osób, które docierały do obozów. Zbudowaliśmy latryny, punkty mycia rąk oraz nowe stacje pompujące wodę. Nowoprzybyłym rozdawaliśmy również paczki żywieniowe i higieniczne. Zmienna, niestabilna sytuacja i ciągłe migracje ludzi sprawiają, że sytuacja wciąż jest trudna. Działnia w ponad 50 obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych kontynuujemy do dziś.

Od sierpnia 2017 roku w Turcji działamy na rzecz dostępu do edukacji. Dzieciom syryjskich uchodźców w Turcji zapewniamy darmowy transport do szkół. Dorośli uczestnicy kursów otrzymują wsparcie finansowe na zakup materiałów edukacyjnych.

Materiały

Pobierz

Więcej o działaniach w Syrii

Więcej o działaniach w Syrii - grudzień 2017

Wczytaj
więcej
2018 – Syria – WODA

Czas trwania projektu: 01.01.2018 – 31.03.2018 Lokalizacja: North Idleb Donor: projekt finansowany ze środków własnych organizacji

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do czystej, bezpiecznej wody, odpowiednich warunków sanitarnych i poprawa sytuacji higienicznej osobom wewnętrznie przemieszczonym chroniącym się w obozach w na północy prowinicji Idleb. W ramach projektu chlorowana woda będzie codziennie dostarczana do obozów za pomocą cystern o pojemności 4500 litrów. Zapewniamy również wywóz śmieci, które następnie składujemy na lokalnych wysypiskach. Odpady płynne będą wywożone i wylewane do najbliższych systemów ściekowych. 77 pracowników (kobiet i mężczyzn) będzie zatrudnione do codziennego sprzątania latryn w 35 obozach. W rezultacie 33770  osób zostanie objętych wsparciem.
2017/2018 – SYRIA – ŻYWNOŚĆ

Czas trwania projektu: 01.12.2017 – 10.07.2018 Lokalizacja: Południowe Idleb i Północna Hama, Syria DonorHumanitarian Fund

W południowym Idleb i Północnej Hamie wspieramy zarówno osoby wewnętrznie przemieszczone jak i lokalną społeczność. Zapewniamy pomoc rzeczową lub finansową w rozpoczęciu lub przywróceniu inicjatyw zmierzających do produkcji żywności. Zapewnimy 1350 voucherów, po 100 USD każdy, kktóre mogą być przeznaczone na zakup nasion, narzędzi, nawozów, paliwa czy paszy dla zwierząt. Przeprowadzimy szkolenia dotyczące rolnictwa dla 2000 osób. Dodatkowo, dla 50 osób zapewnimy granty w kwotach od 150 do 5000 USD na rozpoczęcie własnych biznesów.
W rezultacie pomoc otrzyma 12000 will osób.
2017/2018 – TURCJA – EDUKACJA

Czas trwania projektu: 15.08.2017 – 04.08.2018 Lokalizacja: Antakya/ Turcja Donor: projekt finansowany ze środków własnych organizacji

W tureckim mieście Antakya wspieramy zarówno syryjskich uchodźców, jak i lokalną społeczność poprzez zwiększanie dostępu do edukacji - zapewniamy wsparcie finansowe i bezpłatny transport do szkół dla dzieci. W rezultacie projektu 200 osób dorosłych uczęszczających na kursy językowe i zawodowe w Publicznym Centrum Edukacji (PEC) otrzyma wsparcie finansowe na zakup materiałów edukacyjnych, a 200 dzieci będzie miało zapewniony codzienny, bezpłatny transport do szkół. Pomocą obejmiemy w sumie 400 osób.
2017/2018 – Syria – WODA

Projekt realizowany w regionach Idleb i Aleppo. Czas trwania projektu: 01.07.2017 – 19.18.2018. Projekt finansowany ze środków Norwegian Church Aid (NCA).

W ramach projektu realizujemy szerokie spektrum działań z zakresu dostępu do bezpiecznej wody i odpowiednich warunków sanitarnych. Budujemy, naprawiamy i konserwujemy sieci wodne, zbiorniki i stacje wodne, zapewniamy generatory i panele. Projekt zawiera również komponent związany z promocją prawidłowej higieny. W efekcie pomoc otrzymają 113 726 osoby.