AAA
AAA

Syriawpłać

PAH W SYRII

W Syrii od 2011 roku trwa konflikt zbrojny. Ludność cywilna żyje w nieustannym zagrożeniu atakami, a sytuacja z roku na rok jest coraz gorsza. Wieloletnia wojna sprawiła, że mieszkańcy Syrii żyją w bardzo trudnych warunkach. Większość z nich uciekła ze swoich domów w poszukiwaniu bezpieczniejszego schronienia.

Zmiana miejsca zamieszkania i ciągły stan wojny sprawiają, że większość mieszkańców Syrii potrzebuje pomocy humanitarnej. Nie mają możliwości podjęcia pracy. Nie mogą zapewnić sobie i swojej rodzinie dostępu do najbardziej podstawowych potrzeb: dachu nad głową, czystej wody, żywności czy ciepłych ubrań.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

W Syrii działamy od 2013 roku. Dostarczaliśmy pomoc humanitarną w prowincjach Idlib i Aleppo. Pomagaliśmy osobom wewnętrznie przemieszczonym, które uciekły ze swoich domów na terenach gdzie miały miejsce walki. Zapewnialiśmy ludziom dostęp do czystej wody oraz paczki higieniczne z najpotrzebniejszymi produktami. Najbardziej potrzebujący otrzymali paczki żywnościowe i zestawy do uprawy mikro ogrodów. Dzieciom, które szczególnie cierpią podczas kryzysu humanitarnego, dostarczaliśmy żywność specjalistyczną.

W grudniu 2016 roku dużym echem odbiła się ewakuacja ludności ze wschodniego Aleppo. Dziesiątki tysięcy ludzi zostało w bardzo krótkim czasie ewakuowanych z miasta. Konieczna była szybka reakcja Zorganizowaliśmy natychmiastową pomoc dla osób, które docierały do obozów dla osób wewnętrznie przemieszczonych. Zbudowaliśmy latryny,  punkty mycia rąk oraz nowe stacje pompujące wodę. Nowoprzybyłym rozdawaliśmy również paczki żywieniowe i higieniczne.

Obecnie Polska Akcja Humanitarna udziela pomocy adekwatnie do dostępu do osób w potrzebie. Organizujemy pomoc emergency w związku z ofensywą militarną na terenie północno-wschodniej Syrii. W wyniku działań zbrojnych co najmniej 70 tysięcy dzieci zostało wewnętrznie przemieszczonych. Pomagamy tym, którzy schronienie znaleźli w obozie Bardarash w irackim Kurdystanie. Zapewniamy im wodę, dostęp do toalet, odprowadzamy odpady, wywozimy śmieci. 

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.