AAA
AAA

Syriawpłać

PAH W SYRII

W Syrii od 2011 roku trwa konflikt zbrojny. Ludność cywilna nieustannie zagrożona jest nalotami i atakami, a sytuacja z roku na rok się pogarsza. Brak stałego dostępu do wody i pożywienia. Wieloletnia wojna sprawiła, że mieszkańcy Syrii żyją w bardzo trudnych warunkach. Większość z nich uciekła ze swoich domów w poszukiwaniu bezpieczniejszego schronienia.

Zmiana miejsca zamieszkania i ciągły stan wojny sprawiają, że większość mieszkańców Syrii potrzebuje pomocy humanitarnej. Nie mają możliwości podjęcia pracy. Nie mogą zapewnić sobie i swojej rodzinie dostępu do najbardziej podstawowych potrzeb: czystej wody, pożywienia, ciepłych ubrań i dachu nad głową.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

W Syrii działamy od 2012 roku, a od 2013 roku prowadzimy tam stałą misję. Dostarczamy pomoc humanitarną w prowincjach Idlib i Aleppo. Do najważniejszych zadań misji należy pomoc osobom, które, uciekając przed konfliktem, przemieszczają się wewnątrz kraju w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia.

Bardzo ważną częścią naszej pracy jest zapewnianie dostępu do wody. W Syrii dostarczamy wodę cysternami do obozów dla osób wewnętrznie przemieszczonych. Budujemy stacje pompujące, latryny i punkty mycia rąk. Dbamy o bezpieczeństwo higieniczne: usuwamy nieczystości, dostarczamy kosze na śmieci. Zapewniamy również paczki higieniczne z najpotrzebniejszymi produktami.

Aby umożliwić mieszkańcom Syrii samodzielne zapewnianie potrzeb, współpracujemy z lokalnymi piekarniami. Dostarczamy im mąkę i drożdże – dzięki temu produkują pieczywo w stałych niskich cenach, na które stać nawet uboższych. Najbardziej potrzebującym dostarczamy paczki żywnościowe. Niesiemy również pomoc medyczną.

W grudniu 2016 roku dużym echem odbiła się ewakuacja ludności ze wschodniego Aleppo. Dziesiątki tysięcy ludzi zostało w bardzo krótkim czasie ewakuowanych z miasta. Konieczna była szybka reakcja Zorganizowaliśmy natychmiastową pomoc dla osób, które docierały do obozów. Zbudowaliśmy latryny, punkty mycia rąk oraz nowe stacje pompujące wodę. Nowoprzybyłym rozdawaliśmy również paczki żywieniowe i higieniczne.

2017 – Syria – WODA

Projekt realizowany w regionach Idleb i Aleppo. Czas trwania projektu: 01.07.2017 – 31.12.2017. Projekt finansowany ze środków Humanitarian Fund.

W ramach projektu zapewniamy bezpieczną wodę mieszkańcom 53 obozów dla osób wewnętrznie przemieszczonych. Dowozimy wodę beczkowozami, dostarczamy stalowe zbiorniki na wodę. Budujemy 70 nowych łazienek z ubikacją, umywalką i prysznicem w 9 spontanicznie powstałych obozach. W siedmiu obozach odnawiamy sieć kanalizacyjną. Regularnie sprzątamy i opróżniamy latryny. Zajmujemy się również wywozem śmieci, dostarczamy kosze na śmieci, organizujemy kampanie promujące sprzątanie i kampanie promujące prawidłową higienę. Do tego celu przeszkolonych i zatrudnionych będzie 20 lokalnych promotorów higieny (10 mężczyzn i 10 kobiet). Ponadto dystrybuujemy pakiety higieniczne w liczbie 6845 sztuk.
2017/2018 – Syria – WODA

Projekt realizowany w regionach Idleb i Aleppo. Czas trwania projektu: 01.07.2017 – 30.06.2018. Projekt finansowany ze środków Norwegian Church Aid (NCA).

W ramach projektu realizujemy szerokie spektrum działań z zakresu dostępu do bezpiecznej wody i odpowiednich warunków sanitarnych. Budujemy, naprawiamy i konserwujemy sieci wodne, zbiorniki i stacje wodne, zapewniamy generatory i panele. Projekt zawiera również komponent związany z promocją prawidłowej higieny. W efekcie pomoc otrzymają 113 726 osoby.
2017 – Syria – Żywność

Projekt realizowany w regionach Idleb i Aleppo. Czas trwania projektu: 01.01.2017 – 31.12.2017. Projekt finansowany ze środków Światowego Programu Żywnościowego.

Dostarczamy regularne roczne wsparcie żywnościowe dla mieszkańców Syrii. W ramch projektu prowadzimy comiesięczne dystrybucje 7 212 paczek żywnościowych. Obecnie, pakiet żywnościowy WFP zawiera program wsparcia żywnościowego dla dzieci. W pakiecie znajdują się specjalistyczne produkty żywnościowe (Plumpy Doz) przeznaczone dla dzieci niezależnie od ich stopnia dożywienia. Pozwala to zapobiec popadaniu w skrajne niedożywienie spowodowane trudnością z pozyskaniem jakościowego jedzenia. Program wsparcia żywnościowego skierowany jest do dzieci między 6 a 23 miesiącem życia. W efekcie pomoc otrzymają 43 272 osoby.
2016/2017 – Syria – Aleppo Emergency Response

Odpowiedź na ewakuację mieszkańców wschodniego Aleppo. Projekt realizowany w regionach Idleb i Aleppo. Czas trwania projektu: 15.12.2016 – 31.10.2017. Projekt finansowany ze środków własnych organizacji.

Polska Akcja Humanitarna prowadzi działania pomocowe w odpowiedzi na ewakuację mieszkańców wschodniego Aleppo. PAH przygotowała działania, które umożliwiają dostarczenie pomocy osobom trafiającym do obozów dla osób wewnętrznie przemieszczonych w regionach Idleb i Aleppo. W 12 obozach (Alsufra, Shabab  Alkayr, Oly Alalbaba, Kafr Karmin, Alforqan1, Alforqan2, Al Rawabi, Nour Aleppo, Muhjare Aleppo, Sayf Aldawla oraz nowo wybudowanych: Al Bardaklee i  Kmmona Halab), dostarczamy wodę pitną, budujemy latryny i prysznice (również dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz infrastrukturę zarządzania odpadami. Dystrybuujemy zbiorniki wodne o pojemnościach 250 i 1000 litrów, kosze na śmieci oraz lampy solarne. W efekcie pomoc otrzyma 4 352 osób.