AAA
AAA

Syriawpłać

PAH W SYRII

W Syrii od 2011 roku trwa konflikt zbrojny. Ludność cywilna nieustannie zagrożona jest nalotami i atakami, a sytuacja z roku na rok się pogarsza. Brak stałego dostępu do wody i pożywienia. Wieloletnia wojna sprawiła, że mieszkańcy Syrii żyją w bardzo trudnych warunkach. Większość z nich uciekła ze swoich domów w poszukiwaniu bezpieczniejszego schronienia.

Zmiana miejsca zamieszkania i ciągły stan wojny sprawiają, że większość mieszkańców Syrii potrzebuje pomocy humanitarnej. Nie mają możliwości podjęcia pracy. Nie mogą zapewnić sobie i swojej rodzinie dostępu do najbardziej podstawowych potrzeb: czystej wody, pożywienia, ciepłych ubrań i dachu nad głową.

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

W Syrii działamy od 2013 roku, a od 2014 roku prowadzimy tam stałą misję. Dostarczamy pomoc humanitarną w prowincjach Idlib i Aleppo. Do najważniejszych zadań misji należy pomoc osobom, które, uciekając przed konfliktem, przemieszczają się wewnątrz kraju w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia.

Bardzo ważną częścią naszej pracy jest zapewnianie dostępu do wody. W Syrii dostarczamy wodę cysternami do obozów dla osób wewnętrznie przemieszczonych. Budujemy stacje pompujące, latryny i punkty mycia rąk. Dbamy o bezpieczeństwo higieniczne: usuwamy nieczystości, dostarczamy kosze na śmieci. Zapewniamy również paczki higieniczne z najpotrzebniejszymi produktami. Najbardziej potrzebującym dostarczamy paczki żywnościowe i zestawy do uprawy mikro ogrodów. Dzieciom, które są szczególnie narażone na negatywne skutki kryzysu, zapewniamy żywność specjalistyczną, która chroni przed niedożywieniem.

W grudniu 2016 roku dużym echem odbiła się ewakuacja ludności ze wschodniego Aleppo. Dziesiątki tysięcy ludzi zostało w bardzo krótkim czasie ewakuowanych z miasta. Konieczna była szybka reakcja Zorganizowaliśmy natychmiastową pomoc dla osób, które docierały do obozów. Zbudowaliśmy latryny, punkty mycia rąk oraz nowe stacje pompujące wodę. Nowoprzybyłym rozdawaliśmy również paczki żywieniowe i higieniczne. Zmienna, niestabilna sytuacja i ciągłe migracje ludzi sprawiają, że sytuacja wciąż jest trudna. Działania w ponad 50 obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych kontynuujemy do dziś.

Materiały

Pobierz

Więcej o działaniach w Syrii

Więcej o działaniach w Syrii - wrzesień 2018

Wczytaj
więcej
2018 – Syria – ŻYWNOŚĆ

Czas trwania projektu: 01.01.2018 – 31.12.2018

Lokalizacja: Idleb

Donator: WFP

Celem projektu jest wsparcie osób wewnętrznie przemieszczonych i lokalnej społeczności z Hamy i Idleb, poprzez zwiększenie dostępu do żywności. Dzieciom w okresie niemowlęcym zapewniamy żywność terapeutyczną, zapobiegającą niedożywieniu i niedoborze składników odżywczych. Ponadto co miesięcznie prowadzimy dystrybucję 14500 paczek z żywnością dla najbardziej potrzebujących. W rezultacie naszym wsparciem zostanie objęte 72 500 osób.
2017/2018 – Syria – WODA

Czas trwania projektu: 01.07.2017 – 30.06.2018

Lokalizacja: region Idleb i Aleppo, Syria

DonatorNorwegian Church Aid (NCA)

W ramach projektu realizujemy szerokie spektrum działań z zakresu dostępu do bezpiecznej wody i odpowiednich warunków sanitarnych. Budujemy, naprawiamy i konserwujemy sieci, zbiorniki i stacje wodne, zapewniamy generatory i panele. Projekt zawiera również działania z zakresu promocji prawidłowej higieny. W efekcie pomoc otrzymają 113 726 osoby.
Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.