pl
AAA
pl
AAA

powrót

Polska Akcja Humanitarna jako organizacja niosąca pomoc humanitarną jest świadoma, że osoby z niepełnosprawnościami to szczególnie wrażliwa grupa, której należy się wsparcie oraz umożliwienie równego dostępu. Zapewniamy szczególną ochronę tym osobom podczas naszych działań zagranicą, dostrzegamy i uwzględniamy ich szczególne potrzeby. Naszym obowiązkiem jest więc także dostrzeganie ich wokół nas.

Janka Ochojska od wczesnego dzieciństwa jest osobą przezwyciężającą niepełnosprawność. Jej osiągnięcia nie tylko są dowodem na wielką determinację, ale także inspiracją dla wielu osób. Od lat także aktywnie zabiera głos na temat barier, jakie napotykają osoby niepełnosprawne w codziennym życiu. W 2012 roku została nagrodzona przez Fundację Integracja nagrodą Osobowość bez Barier.

Obecne wystąpienie Janki jest związane z rozpoznaniem sytuacji w jakiej postawione zostały osoby z niepełnosprawnością, jest wyrażeniem międzyludzkiej solidarności i nie ma wyrazu politycznego. Wsparcie osób z niepełnosprawnością powinno być niezależne od podziałów politycznych i bieżących celów politycznych, ponieważ jest jednym z najważniejszych zadań społecznych. Aktywna obecność tych osób w życiu społecznym jest naszym dobrem wspólnym.

Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do ochrony. Wyrażenie otwarcie zrozumienia dla potrzeb związanych z realizowaniem tego prawa to wyraz szacunku dla osób, które z różnych względów mają utrudnione codzienne funkcjonowanie. Przeciwdziałanie wykluczeniu to nasza wspólna sprawa.

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.