pl
AAA
pl
AAA

Edukacja GlobalnaMateriały

Włącz się w działania edukacji globalnej

Jesteśmy częścią świata – korzystamy z jego dobrodziejstw, ale to oznacza także współodpowiedzialność za to jak on wygląda. To główne przesłanie edukacji globalnej, którą popularyzujemy od kilkunastu lat w szkołach i poza nimi, bo jesteśmy przekonani, że każdy/a z nas uczy się całe życie. Jej celem jest uświadomienie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi oraz przygotowanie odbiorców i odbiorczyń do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości.

Wyzwania globalne, czyli co?
Na przykład katastrofa klimatyczna, zapewnienie pokoju na świecie, rasizm, sytuacja uchodźców i uchodźczyń czy poprawa jakości życia w krajach mniej uprzywilejowanych. Wiele z nich zostało zdefiniowane w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju. Wynikają one zwykle z mechanizmów rządzących współczesnym światem, np. naszych zachowań konsumenckich, ale także z działań politycznych czy biznesowych, na które mamy pośredni wpływ jako obywatele i obywatelki. Dlatego naszym celem jest przede wszystkim wzrost świadomości, który prowadzi do osobistego zaangażowania.

Na jakiej zmianie nam zależy?
Dążymy do tego, aby osoby, z którymi pracujemy edukacyjnie:

 • lepiej rozumiały globalne wyzwania i świat, w którym żyją,
 • krytycznie i refleksyjnie podchodziły do kwestii globalnych,
 • chętnie angażowały się w działania świadomościowe i pomocowe oraz aktywizowały ludzi wokół do tego samego.

W ramach działań z zakresu edukacji globalnej:

 • tłumaczymy przyczyny zjawisk i ich konsekwencje dla ludzi w różnych miejscach na świecie,
 • pokazujemy wpływ jednostki na globalne procesy i wpływ globalnych procesów na jednostkę,
 • pracujemy nad przełamaniem istniejących stereotypów i uprzedzeń,
 • dbamy o wnoszenie perspektywy globalnego Południa, czyli pokazujemy zjawiska z nieeurocentrycznej perspektywy,
 • kształtujemy krytyczne myślenie, m.in. dyskutując o aktualnych wydarzeniach na świecie i krytycznie przyglądając się relacjom w mediach.

Dlaczego to robimy i zapraszamy Ciebie do tego samego?
Zależy nam, aby świat w bliższej i dalszej przyszłości był bardziej sprawiedliwy, a ludzie działali solidarnie. Widzimy potrzebę zniwelowania obecnych nierówności globalnych, a nie uda się tego zrobić bez zmiany myślenia.
Szczególnie ważna jest dla nas godność ludzka. Jej naruszenie, np. w sytuacji kryzysu humanitarnego musi zawsze spotkać się z adekwatną odpowiedzią. Godność jest też dla nas ważną wartością w komunikowaniu o globalnych wyzwaniach. Odruchy serca nie mogą uzasadniać prezentowania materiałów, które ją naruszają. Dlatego wiele naszych materiałów edukacyjnych i działań poświęcamy etycznej komunikacji.
Do urzeczywistnienia tych wartości potrzebujemy osób, które prezentują postawy kształtowane przez edukację globalną: odpowiedzialność, szacunek, uczciwość, otwartość, osobiste zaangażowanie i gotowość do ustawicznego uczenia się.

Jak możesz się zaangażować?
Ponieważ wierzymy w siłę edukacji, a w polskiej debacie publicznej wciąż brakuje perspektywy globalnej, zapraszamy Cię do 3 działań:

 • Dziel się wiedzą:
  • rozmawiaj z innymi osobami o treściach z naszych webinarów, kursów lub publikacji,
  • komentuj dyskusje w mediach społecznościowych korzystając z naszych materiałów lub treści edukacji globalnej,
  • zorganizuj wydarzenie świadomościowe online lub w swojej okolicy – np. dyskusję na podstawie naszych kart dyskusji www.pah.org.pl/dokumenty/#materialy-edukacyjne
 • Pomóż zdobywać wiedzę innym, namawiając nauczyciela lub nauczycielkę do wzięcia udziału w naszych programach i akcjach szkolnych – szczegóły na stronie: pah.org.pl/edukuj.

Podzielasz nasze wartości? Wspieraj edukację finansowo: www.pah.org.pl/wplac.

Wolisz zaangażować się inaczej? Zajrzyj tutaj: www.pah.org.pl/zaangazuj-sie/dla-kazdego,

Jaki jest pierwszy krok?
Zapisz się do newslettera edukacyjnego i dołącz do grupy Edukacja PAH na Facebooku – tam najszybciej dowiesz się o aktualnych działaniach zwiększających świadomość (np. webinary) i angażujących do działania (np. akcja Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc).

Materiały

Pobierz

Zaangażuj się w szkole

Zaangażuj się w szkole
PAH realizuje nie tylko działania pomocowe, ale także edukacyjne. Wierzymy, że, wiedza to jedna z najskuteczniejszych form zmieniania świata. Dlatego zapraszamy Cię do wspólnego działania. 
Zapoznaj się z naszą ofertą edukacyjną i zgłoś klasę, grupę lub szkołę do naszych bezpłatnych programów i akcji. 
Wszystkie programy są przygotowane na ewentualność pracy zdalnej. 

Wiem i Działam 
Wiem i Działam to cykl zajęć o mądrym pomaganiu, składający się z minimum 4 zajęć  oraz działania informacyjnego i/lub zbiórki pieniędzy na rzecz osób dotkniętych kryzysami humanitarnymi. Uczestnictwo w programie proponujemy klasom, grupom, a nawet całym szkołom. Przygotowaliśmy materiały dla wszystkich poziomów edukacyjnych, a zgłoszenia przyjmujemy przez cały rok…

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.