AAA
AAA

ZAPISZ SPADEKpowrót

Jednym ze sposobów wspierania naszej organizacji jest uwzględnienie PAH w testamencie. Będziemy wdzięczni, jeśli rozważysz uczynienie naszej organizacji jednym ze spadkobierców lub zapisobierców. Ostatnia wola może zmieniać świat i być ukoronowaniem pracy całego życia. Każdy z nas chce, aby pozostał po nas ślad, a nasze wartości przetrwały. Tak ulokowany spadek będzie pracował przez długie lata, w trakcie których nadal będziemy pomagać społecznościom dotkniętym kryzysami humanitarnymi. Jedna osoba może w ten sposób zmienić przyszłość wielu ludzi.

KONTAKT

Zachęcamy Cię do osobistego kontaktu. Chętnie porozmawiamy o tym, które nasze działania i projekty są Ci szczególnie bliskie oraz pomożemy w sformułowaniu odpowiedniego zapisu testamentowego.

Aby uzyskać więcej informacji,  prosimy o kontakt z Grzegorzem Grucą (grzegorz.gruca@pah.org.pl; tel. 501 752 151).

JAK SPISAĆ TESTAMENT?

Sporządzenie testamentu to prosta czynność. Najmniej formalności wymaga testament spisywany odręcznie przez spadkodawcę. Testament spisany w całości własnoręcznie nie wymaga świadków. Konieczne jest tylko podanie daty jego sporządzenia i podpis. Można go trzymać w domu, albo oddać na przechowanie notariuszowi.

Najbezpieczniejszą dla spadkodawcy formą testamentu jest akt notarialny, czyli testament sporządzony w obecności notariusza, w jego kancelarii. W szczególnych okolicznościach możliwe jest również sporządzenie aktu poza kancelarią. Nad sporządzeniem testamentu czuwa urzędnik państwowy i to on przechowuje akt.

W testamencie można:

  • Przekazać nam dowolną kwotę pieniężną lub np. nieruchomość, zobowiązując swoich spadkobierców do przekazania nam wskazanego przez Ciebie składnika majątku
  • Powołać PAH do spadku wspólnie z innymi osobami, którym chcesz przekazać swój majątek
  • Ustanowić nas swoim jedynym spadkobiercą. Decydując się na ten krok, pamiętaj w pierwszej kolejności o rodzinie oraz osobach szczególnie Ci bliskich.

KTO MOŻE SPISAĆ TESTAMENT?

Może go sporządzić każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Musi być ona być w stanie świadomie i swobodnie wyrazić swoją wolę. Wymagane jest również osobiste sporządzenie testamentu – nie można dokonać tej czynności przez przedstawiciela.

KTÓRE DZIAŁANIE PAH NAJLEPIEJ WESPRZEĆ ZAPISEM TESTAMENTOWYM?

Możesz wybrać każde z naszych działań, ale sugerujemy przede wszystkim te, które mają charakter stały i trwały, np. budowę studni.Przeczytaj więcej o naszej pracy lub skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o tym, co interesuje Cię najbardziej.