AAA
AAA

ZAPISZ SPADEKpowrót

Jednym ze sposobów wspierania naszej organizacji jest uwzględnienie PAH w testamencie. Będziemy wdzięczni, jeśli rozważysz uczynienie naszej organizacji jednym ze spadkobierców lub zapisobierców. Ostatnia wola może zmieniać świat i być ukoronowaniem pracy całego życia. Każdy z nas chce, aby pozostał po nas ślad, a nasze wartości przetrwały. Tak ulokowany spadek będzie pracował przez długie lata, w trakcie których nadal będziemy pomagać społecznościom dotkniętym kryzysami humanitarnymi. Jedna osoba może w ten sposób zmienić przyszłość wielu ludzi.

KONTAKT

Zachęcamy Cię do osobistego kontaktu. Chętnie porozmawiamy o tym, które nasze działania i projekty są Ci szczególnie bliskie oraz pomożemy w sformułowaniu odpowiedniego zapisu testamentowego.

Aby uzyskać więcej informacji,  prosimy o kontakt z Grzegorzem Grucą (grzegorz.gruca@pah.org.pl; tel. 501 752 151).

JAK SPISAĆ TESTAMENT?

Sporządzenie testamentu to prosta czynność. Najmniej formalności wymaga testament spisywany odręcznie przez spadkodawcę. Testament spisany w całości własnoręcznie nie wymaga świadków. Konieczne jest tylko podanie daty jego sporządzenia i podpis. Można go trzymać w domu, albo oddać na przechowanie notariuszowi.

Najbezpieczniejszą dla spadkodawcy formą testamentu jest akt notarialny, czyli testament sporządzony w obecności notariusza, w jego kancelarii. W szczególnych okolicznościach możliwe jest również sporządzenie aktu poza kancelarią. Nad sporządzeniem testamentu czuwa urzędnik państwowy i to on przechowuje akt.

W testamencie można:

  • Przekazać nam dowolną kwotę pieniężną lub np. nieruchomość, zobowiązując swoich spadkobierców do przekazania nam wskazanego przez Ciebie składnika majątku
  • Powołać PAH do spadku wspólnie z innymi osobami, którym chcesz przekazać swój majątek
  • Ustanowić nas swoim jedynym spadkobiercą. Decydując się na ten krok, pamiętaj w pierwszej kolejności o rodzinie oraz osobach szczególnie Ci bliskich.

KTO MOŻE SPISAĆ TESTAMENT?

Może go sporządzić każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Musi być ona być w stanie świadomie i swobodnie wyrazić swoją wolę. Wymagane jest również osobiste sporządzenie testamentu – nie można dokonać tej czynności przez przedstawiciela.

KTÓRE DZIAŁANIE PAH NAJLEPIEJ WESPRZEĆ ZAPISEM TESTAMENTOWYM?

Możesz wybrać każde z naszych działań, ale sugerujemy przede wszystkim te, które mają charakter stały i trwały, np. budowę studni.Przeczytaj więcej o naszej pracy lub skontaktuj się z nami, aby porozmawiać o tym, co interesuje Cię najbardziej.

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.