pl
AAA
pl
AAA

PIT 2021: Zmiany w rozliczeniupowrót

Przypominamy, że od dwóch lat osoby pracujące na etacie i na umowach cywilnoprawnych oraz osoby, które są akcjonariuszami giełdowymi nie muszą składać formularzy PIT-37, czy PIT-38. Rozliczy ich Krajowa Administracja Skarbowa. Zmiany nie dotyczą zaś osób fizycznych, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, które składają zeznanie na formularzu PIT-36, PIT-36L lub PIT-28, rozliczają się według starych zasad.

Urzędnicy z Krajowej Administracji Skarbowej wypełnią za podatników zeznania PIT i udostępnią je w Portalu Podatnika. Zeznania zostaną wypełnione na podstawie:

  • informacji od firm i instytucji, dla których podatnik pracował w ciągu roku,
  • danych przekazanych przez podatnika w zeznaniu podatkowym za rok poprzedni (ulga na dzieci, numer KRS OPP, której rok wcześniej podatnik przekazał 1% podatku),
  • danych w rejestrach Krajowej Administracji Skarbowej (np. kwota zaliczek na podatek dochodowy wpłacona w trakcie roku podatkowego)
  • danych w rejestrach państwowych, np. ZUS i PESEL.

Wypełnione przez KAS zeznania dostępne będą na Portalu Podatnika od 15 lutego do 30 kwietnia. W tym czasie każdy podatnik będzie mógł zalogować się na swoje konto i:

  • zaakceptować rozliczenie bez zmian,
  • uzupełnić dane na temat formy opodatkowania, przysługujących ulg czy organizacji OPP, której podatnik przekazuje 1%,
  • odrzucić przygotowane zeznanie i rozliczyć się samodzielnie.

Jeśli do północy 30 kwietnia podatnik nie zmodyfikuje przygotowanego przez KAS zeznania, zostanie ono przesłane automatycznie w formie przygotowanej przez urzędników.

Zatem jeśli w tym roku nie zamierzasz się rozliczać, warto pamiętać, aby odwiedzić rządowy serwis Twój e-PIT i upewnić się, czy Twój 1% podatku na pewno trafi na konto Pożądanej organizacji Pożytku Publicznego, oraz czy wszystkie dane są aktualne.

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.