pl
AAA
pl
AAA

20 czerwca – Światowy Dzień Uchodźcy. Co minutę 20 osób na świecie musi opuścić swój dompowrót

Niemal 70 milionów ludzi opuściło swoje domy uciekając przed walkami, prześladowaniami i katastrofami naturalnymi. Wśród nich aż 40 milionów to osoby wewnętrznie przemieszczone, które schronienia szukają na terenie własnego kraju. Większość z nich ma poważne problemy z dostępem do wody, żywności i edukacji – alarmuje Polska Akcja Humanitarna.

Polska Akcja Humanitarna prowadzi stałe misje w Iraku, Syrii, wschodniej Ukrainie, Somalii i Sudanie Południowym. W każdym z tych krajów, dotkniętych przedłużającym się konfliktem zbrojnym, pomocy potrzebują przede wszystkimi ci, którzy musieli zostawić za sobą wszystko: dom, pracę, bliskich, dorobek całego życia. Uchodźcy w krajach ościennych i osoby tułające się wewnątrz kraju trafiają do obozów przejściowych lub pozbawieni podstawowej infrastruktury koczują w tworzonych prowizorycznie siedliskach. Stan przejściowy staje się wieloletnią codziennością bez perspektyw. Obecni w obozach pracownicy PAH alarmują: obok pogłębiającej się sytuacji tych osób nie można przejść obojętnie.

– Pomagamy uchodźcom wewnętrznym we wszystkich krajach, w których działamy. Zapewniamy im dostęp do wody, żywności i edukacji. Sponsorujemy mini granty na założenie własnego biznesu – tak, by mogli odnaleźć się w nowym miejscu zamieszkania. Pamiętajmy: nikt nie wybiera losu uchodźcy. Możemy natomiast wybrać, by nieść pomoc ludziom w potrzebie – mówi Maria Juraszczyk z Polskiej Akcji Humanitarnej.

Afryka Subsaharyjska i Bliski Wschód: to rejony, w których liczba osób wewnętrznie przemieszczonych jest największa. W Afryce Subsaharyjskiej w najtrudniejszej sytuacji są mieszkańcy Somalii i Sudanu Południowego – co szósty z nich musiał opuścić swój dom i szukać schronienia w innym regionie swojego kraju. Na Bliskim Wschodzie w najbardziej krytycznej sytuacji są Syryjczycy. Obrazuje to sytuacja w sześć razy mniejszym od województwa mazowieckiego regionie Idlib: schronienie znalazło tam aż 1,2 miliona uchodźców wewnętrznych.

 

Możesz wesprzeć działania PAH na rzecz uchodźców wewnętrznych wpłacając pieniądze:

 

Kontakt dla mediów:

Jakub Belina-Brzozowski

jakub.belina-brzozowski@pah.org.pl

tel. 501 663 333

 

 

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.