Polska Akcja Humanitarna - nasze działania
Niesiemy pomoc cierpiącym w wyniku konfliktów zbrojnych, kryzysu klimatycznego i katastrof.
Kluczowe dane
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
 lata
niesiemy pomoc
16,5
15,5
14,5
13,5
12,5
11,5
10,5
9,5
8,5
7,5
6,5
5,5
4,5
3,5
2,5
1,5
 mln
osób otrzymało pomoc
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
 kraje
w których działaliśmy (dane na rok 2022)
Czym zajmuje się Polska Akcja Humanitarna?

Od ponad 30 lat udzielamy pomocy humanitarnej. Od tego czasu byliśmy obecni w 52 krajach. Jesteśmy tam, gdzie wsparcie jest najbardziej potrzebne. Reagujemy na nagłe kryzysy humanitarne: katastrofy naturalne i konflikty zbrojne, ale poza pomocą natychmiastową szukamy także długoterminowych rozwiązań. Za każdym razem dostosowujemy nasze projekty do lokalnych potrzeb i wyzwań, ponieważ uważamy, że tylko w taki sposób można nieść pomoc, która jest naprawdę skuteczna. Działamy z poszanowaniem zasad humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności.

W jaki sposób PAH finansuje swoje dziania?

Nasze działania są możliwe dzięki wsparciu donatorów instytucjonalnych, partnerów biznesowych, a także osób prywatnych, czyli naszych darczyńców i darczynek. Bez wsparcia naszej zaangażowanej społeczności nie moglibyśmy docierać z pomocą do tak wielu miejsc!

 

Transparentność wobec wszystkich, którzy wspierają nasze działania, jest dla nas bardzo ważna, dlatego otwarcie informujemy o źródłach naszego finansowania, a także o tym, na co jest ono przeznaczone. Informacje na ten temat publikujemy w naszych merytorycznych i finansowych raportach rocznych

Co robi PAH?
Pomoc humanitarna to reagowanie na różnorodne kryzysy – od konfliktów zbrojnych po nagłe katastrofy naturalne. Jej celem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb osób poszkodowanych, takich jak dostęp do żywności, wody, schronienia i opieki zdrowotnej. Dzieli się na obszary (tzw. klastry), w których specjalizują się poszczególne organizacje. Polska Akcja Humanitarna działa obecnie w następujących obszarach:
Dlaczego warto wspierać PAH?

Twoja wpłata sprawia, że nasze wsparcie trafia tam, gdzie jest aktualnie najbardziej potrzebne. Dzięki darowiznom możemy docierać do osób poszkodowanych w wyniku konfliktów zbrojnych i katastrof naturalnych, poszerzać skalę naszych działań i rozwijać naszą Fundację. Serdecznie dziękujemy! Wpłać na PAH:

Bezpośrednia wpłata:
Aktualnie prowadzimy te projekty:
Zobacz, co robiła PAH w poprzednich latach!

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi działaniami w poprzednich latach. Z myślą o ułatwieniu Ci przeglądania naszych raportów, zamieniliśmy je w interaktywny, przyjemny serwis! 

Do raportów rocznych
Najczęściej zadawane pytania
Czym dokładnie zajmuje się PAH?

Jesteśmy polską organizacją pozarządową, działającą od 1992 roku. Od 2004 roku jesteśmy także organizacją pożytku publicznego.

 

Udzielamy pomocy humanitarnej: jesteśmy tam, gdzie wsparcie jest najbardziej potrzebne. Działamy na całym świecie. Reagujemy w miejscach, w których wybuchają kryzysy humanitarne: katastrofy naturalne i konflikty zbrojne. Natychmiastowa odpowiedź na kryzys jest priorytetem, ale ważne jest też szukanie długoterminowych rozwiązań i zapobieganie kolejnym katastrofom.

 

Chronimy ludność cywilną: dla nas najważniejsze jest życie i zdrowie drugiego człowieka. W swoich działaniach dostarczamy pomoc wszystkim, którzy jej potrzebują. Nie rozróżniamy stron konfliktu ani grup religijnych. Kierujemy się szacunkiem dla ludzi różnych ras, narodowości i religii. Szczególną uwagą darzymy grupy najbardziej zagrożone poczas kryzysów: kobiety, dzieci, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami i osoby wewnętrznie przemieszczone. Swoją postawą i decyzjami dbamy o to, żeby osoby, którym pomagamy, ufały nam i postrzegały nasze działania jako godne zaufania. O jakość naszej pomocy dbamy, kierując się standardami SPHERE. Odpowiedzialność wobec osób, którym pomagamy, wyrażamy także w sposobie, w jaki opowiadamy o nich i o naszych działaniach. Etyczny wymiar naszych komunikatów reguluje Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Globalnego Południa.

 

Pomagamy odpowiedzialnie: w swojej pracy pamiętamy o tym, że na miejscu jesteśmy gośćmi. Szukamy form działania, które mogą zostać na dłużej lub dają możliwości rozwoju. Nasze wsparcie jest dostosowane do kultury i zwyczajów tych, którym pomagamy. Działania w terenie prowadzone są przede wszystkim przez pracowników lokalnych, pochodzących z krajów, w którym pracujemy. Produkty, sprzęt i narzędzia pozyskujemy w miarę możliwości najbliżej miejsca naszych działań – dzięki temu wzmacniamy również lokalną gospodarkę. Ramy etyczne naszych działań reguluje Kodeks Czerwonokrzyski. W krajach dotkniętych kryzysami humanitarnymi pracujemy przy wsparciu systemu klastrów pomocy humanitarnej, które regulują i koordynują działania w regionie. Dzięki temu nasza pomoc może być skuteczniej dopasowana do potrzeb i trafić tam, gdzie nie dotarły inne organizacje. Może być też komplementarna wobec innych organizacji działających w tym samym miejscu.

 

Edukujemy społeczeństwo: do Polaków kierujemy różnorodne kampanie społeczne. Informujemy o potrzebach mieszkańców krajów, w których działamy. Zwracamy uwagę na globalne potrzeby i prawa człowieka, takie jak dostęp do wody, żywności, bezpiecznego schronienia i toalet. Angażujemy społeczeństwo do aktywnego działania na rzecz pomocy humanitarnej. Wpieramy organizację oddolnych zbiórek pieniężnych i wydarzeń informujących o potrzebach drugiego człowieka. Polskie szkoły włączamy w ogólnokrajowe kampanie edukacyjne: szkolimy dzieci i młodzież.

Gdzie działa PAH?

Działamy na całym świecie. Obecnie prowadzimy działania w: Polsce, Ukrainie, Kenii, Somalii, Sudanie Południowym, Madagaskarze, Jemenie, Syrii, Strefie Gazy.

Ile lat ma PAH? Kiedy założono PAH?

Organizacja została założona 26 grudnia 1992 roku.

Kto założył PAH?

PAH założyła Janina Ochojska, która również była jej pierwszą prezeską od powstania organizacji do kwietnia 2024 roku.

Jakimi wartościami kieruje się PAH?

Szacunek – PAH stawia na pierwszym miejscu poszanowanie godności ludzkiej, zwłaszcza w czasie kryzysów i konfliktów zbrojnych. Dotyczy to nie tylko zespołu PAH i społeczności, którym udzielamy wsparcia, ale wszystkich osób, które spotykamy na naszej drodze. Wspieramy różnorodność i włączanie, troszczymy się także o dobrostan oraz bezpieczeństwo członków i członkiń zespołu. Cenimy otwartą komunikację i dyskusje, uwzględniające różne punkty widzenia, prowadzone z szacunkiem do potrzeb i wartości obydwu stron.

 

Odpowiedzialność – uczymy się na podstawie naszych doświadczeń, odpowiadamy za codzienną pracę, projekty i relacje, działamy transparentnie i otwarcie, dbamy zarówno o ludzi, jak też o planetę i zasoby naturalne w każdej naszej inicjatywie.

 

Profesjonalizm – dążymy do niego, skutecznie komunikując się z zespołem i wykorzystując konstruktywny feedback do poprawienia warunków pracy. Pracujemy, opierając się na wysokich standardach, bierzemy na siebie odpowiedzialność za własne działania i decyzje. Doskonalimy wiedzę, wykorzystując ją w praktyce i dzieląc się nią z zespołem.

 

Rozwój – tworzymy środowisko sprzyjające rozwojowi umiejętności, doceniamy innowacje i optymalizacje, dzięki którym nasza organizacja może działać skuteczniej. Używamy informacji zwrotnej (feedbacku), aby się rozwijać i działać. Jesteśmy przekonani, że podstawą rozwoju jest uczenie się przez całe życie i taką postawę promujemy w naszych działaniach.

Ilu ludziom pomogła PAH?

Przez 32 lata działalności (do 2024 r.) PAH pomogła ponad 16 mln osób w 51 krajach. Jednak ta liczba stale rośnie.

Komu pomaga PAH?

Niesiemy pomoc cierpiącym w wyniku konfliktów zbrojnych, kryzysu klimatycznego i katastrof.

Ile osób zatrudnia PAH?

Obecnie PAH zatrudnia 70 osób w biurze krajowym w Polsce oraz 521 osób w biurach krajowych w pozostałych krajach. 

 

Aktualne informacje na temat rekrutacji do PAH zamieszczamy w tym miejscu

Kto pracuje w PAH?

Bardzo ważne jest dla nas równe zatrudnianie w miejscach, gdzie prowadzimy działania. Dlatego w 2022 r. w zagranicznych biurach krajowych na 252 zatrudnione osoby aż 227 było pracownikami lokalnymi. To oni i one najlepiej rozumieją kontekst kulturowy i potrzeby swoich społeczności.


Pozostali pracownicy, to ekspaci z różnych krajów, którzy zdecydowali się opuścić swoje ojczyzny, by pracować w biurach krajowych.

Mówi się „ten PAH” czy “„ta PAH” i dlaczego?

„Ta PAH” – wskazuje na to pełna nazwa organizacji, czyli Polska Akcja Humanitarna.

Czy PAH jest organizacją pożytku publicznego?

Polska Akcja Humanitarna jest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nasz numer KRS 0000136833.

Czy można przekazać 1,5% na PAH?

Tak. 1,5% podatku przekażesz, wpisując w swoim zeznaniu nasz numer KRS 0000136833.

Na czym polega PAH?

Pomoc humanitarna to kluczowy element reakcji na kryzysy humanitarne, obejmujące różnorodne sytuacje, od konfliktów zbrojnych, przez kryzys klimatyczny, po nagłe katastrofy naturalne.


Jej celem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych poszkodowanych, takich jak żywność, woda, schronienie i opieka zdrowotna.


Dzieli się na klastry, gdzie różne organizacje specjalizują się w konkretnych obszarach, takich jak zdrowie, edukacja czy logistyka.

 

My w Polskiej Akcji Humanitarnej aktualnie pomagamy w takich obszarach jak:


• Pomoc natychmiastowa
• Dostęp do wody i sanitariatów
• Dostęp do żywności
• Dostęp do schronienia i pomocy nieżywnościowej
• Dostęp do edukacji
• Ochrona prawna i pomoc psychospołeczna
• Wsparcie finansowe
• Opieka zdrowotna
• Zarządzanie obozami
• Ograniczanie ryzyka katastrof

Czy darowizny na PAH można odliczyć od podatku?

Tak. Podatnicy korzystający z ulg podatkowych (np. darowizna dla PAH) do swojej deklaracji podatkowej muszą dołączyć formularz informujący o odliczeniach PIT/O. PIT/O nie jest samodzielną deklaracją, dlatego powinno się go składać wraz z wybranym formularzem PIT. W załączniku PIT/O należy wpisać między innymi roczną kwotę dokonywanych odliczeń, kwotę przekazanej darowizny oraz dane obdarowanego (nazwę i adres).

 

Odliczenia darowizny od podatku dokonuje się tylko na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Czy PAH współpracuje z firmami?

Tak. Jednym z kluczowych elementów sukcesu Polskiej Akcji Humanitarnej jest długotrwała współpraca z partnerami i darczyńcami, dzięki której możemy planować i prowadzić długofalowe projekty pomocy humanitarnej. Cenimy naszych partnerów za zaangażowanie i pomoc w realizacji działań humanitarnych.

 

Wiele firm różnej wielkości, reprezentujących wiele branży wspiera nasze działania, przekazując darowizny pieniężne. Korzystamy także ze wsparcia usługowego i rzeczowego grona firm.

Czy PAH zbiera do puszki?

Tak, przy okazji różnych festiwali, czy wydarzeń, na które jesteśmy zapraszani przez organizatorów w celu przeprowadzenia zbiórki.

Skąd PAH bierze pieniądze?

Nasze działania są możliwe dzięki wsparciu donatorów instytucjonalnych, partnerów biznesowych, a także osób prywatnych czyli naszych darczyńców i darczynek. Bez tego wsparcia nie moglibyśmy docierać z pomocą do tak wielu miejsc!

 

Transparentność wobec wszystkich, którzy wspierają nasze działania jest dla nas bardzo ważna, dlatego otwarcie informujemy o źródłach naszego finansowania, a także tym na co jest ono przeznaczone. Informacje na ten temat publikujemy w naszych merytorycznych i finansowych raportach rocznych.

Jak PAH wydaje pieniądze?

Regularnie publikujemy sprawozdania finansowe, w których informujemy o sposobie wydatkowania przez PAH środków finansowych. 

Czemu PAH pomaga za granicą, a nie w Polsce, skoro tu też są osoby w potrzebie?

PAH działa również w Polsce. Od ponad 25 lat prowadzimy program “Pajacyk”, w ramach którego wspieramy dobrostan oraz prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży w Polsce.

 

Pajacyk finansuje posiłki w szkołach i placówkach wsparcia dziennego, a także prowadzi działania na rzecz ochrony zdrowia psychicznego. Od wielu lat prowadzimy także projekty związane z edukacją globalną w szkołach i poza nimi.  W obliczu kryzysu uchodźczego związanego z eskalacją wojny w Ukrainie w 2022 roku uruchomiliśmy całkowicie odrębne biuro w Polsce, które realizuje pomoc dla uchodźców z Ukrainy i innych krajów.

Czy Janina Ochojska pracuje w PAH?

Nie. W marcu 2024 roku zrezygnowała z pełnienia funkcji prezeski PAH.

Jak wspierać PAH?

Nasze działania są możliwe dzięki Państwa wpłatom na nasze konto oraz na zbiórkę na stronie SiePomaga. Szczególnie ważne są dla nas wpłaty regularne, które pozwalają na zapewnienie stabilności działań i planowanie pomocy długofalowej.


Wpłaty regularne można ustawić przez formularz widoczny na stronie lub jako stałe zlecenie w Państwa banku na nasze konto.

 

Wpłat jednorazowych można dokonać za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej oraz:

 1. przelewem na konto:
  Polska Akcja Humanitarna
  02 2490 0005 0000 4600 8316 8772, Alior Bank S.A.
  z dopiskiem „Wpłacam na PAH”
 2. poprzez BLIK:
  wpłat można dokonywać na nr tel. 453 021 973
  z dopiskiem „Wpłacam na PAH” w tytule przelewu
   
 3. poprzez wsparcie naszej zbiórki na stronie Siepomaga:
  https://www.siepomaga.pl/polskaakcjahumanitarna

Czy PAH przyjmuje pomoc rzeczową?

Polska Akcja Humanitarna zasadniczo nie przyjmuje pomocy rzeczowej. Warto pamiętać, że najbardziej efektywną formą wsparcia organizacji takich jak PAH jest przekazanie środków finansowych. 

 

Dysponując funduszami jesteśmy w stanie zapewnić poszkodowanym pomoc najbardziej im w danej chwili potrzebną. Dostarczanie pomocy jest wówczas poprzedzone analizą potrzeb jej odbiorców. Dzięki wsparciu finansowemu organizacje mogą pozyskiwać artykuły pomocowe na miejscu lub w pobliżu poszkodowanych terenów, co wzmacnia lokalną ekonomię (cierpiącą w wyniku kataklizmu) oraz eliminuje koszty transportu i magazynowania.

Czy mogę wesprzeć konkretny kraj/cel?

Tak, można wpłacić darowiznę na konkretny kraj, w którym udzielamy pomocy lub konkretny cel pomocy.

 

W tym celu prosimy o wybranie celu szczegółowego w formularzu lub podanie kraju/celu darowizny w tytule przelewu bankowego.

Kontakt:
Powiedz nam, jak możemy działać jeszcze sprawniej. Nawiąż z nami współpracę. Zrealizujmy razem projekt!
telefon: 22 828 88 82
e-mail: pah@pah.org.pl
Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.