Dostęp do wody i sanitariatów
Dlaczego dostęp do czystej i bezpiecznej wody jest tak ważny? Co robi PAH, aby go zapewnić?
Na czym polega problem z dostępem do wody i sanitariatów?

Woda niezbędna jest w każdym aspekcie życia człowieka. Od jej dostępności i czystości zależy szansa na zdrowe i godne życie. Jest potrzebna nie tylko do picia. Bez niej trudno przygotować jedzenie albo zadbać o higienę. Trudności w dostępie do wody wpływają również bezpośrednio na możliwość edukacji i rozwoju.

 

Brakiem dostępu do wody szczególnie zagrożone są osoby wewnętrznie przemieszczone, które opuszczają własne domy w poszukiwaniu bezpiecznego schronienia. Bardzo często muszą zatrzymywać się w miejscach, gdzie nie ma dostępu do czystej wody, brakuje infrastruktury wodno-sanitarnej, toalet i łazienek. W tak trudnych warunkach czysta woda jest niezbędna, żeby zapobiegać rozprzestrzenianiu się groźnych chorób bakteryjnych.

Skąd się bierze problem braku wody?

 1. Położenie i klimat:
  Niektóre regiony świata mają ograniczone zasoby wodne ze względu na swoje położenie geograficzne. Źródeł słodkiej wody może być niewiele lub mogą znajdować się zbyt głęboko, aby dało się z nich korzystać.
 2. Brak infrastruktury:
  Wiele państw nie ma wystarczająco rozwiniętej infrastruktury, żeby dostarczyć czystą wodę wszystkim swoim mieszkańcom, szczególnie na terenach wiejskich. 
 3. Zanieczyszczenie:
  Działalność przemysłowa, rolnicza i innych sektorów gospodarki, może zanieczyszczać źródła wody. Takie zasoby stają się niebezpieczne do spożycia. Zanieczyszczenia to także rezultat obecności mikroorganizmów w stojącej wodzie, np. powodziowej. Jej spożycie może być bardzo niebezpieczne dla zdrowia.    
 4. Konflikty zbrojne:
  W konfliktach zbrojnych często niszczona jest infrastruktura wodno-kanalizacyjna, co utrudnia dostęp do czystej wody na obszarach dotkniętych działaniami wojennymi. 
 5. Nieodpowiednie zarządzanie zasobami:
  Nadmierne wykorzystywania zasobów wodnych np. podziemnych rezerwuarów (szczególnie tam, gdzie wody już jest niewiele), prowadzi do wyczerpania jej zapasu.
 6. Katastrofa klimatyczna:
  Zmiany klimatu zaostrzają sytuację braku dostępu do wody. Jest to szczególnie dotkliwe po powodziach, które zanieczyszają źródła wody, oraz w trakcie susz, które z kolei zmniejszają jej zapasy. 

Co robi Polska Akcja Humanitarna?

Budujemy studnie i inne ujęcia wodne, a także toalety i latryny. Rozdajemy pakiety higieniczne, w których znajdują się produkty najpotrzebniejsze nie tylko dla mężczyzn, ale też kobiet. Odbudowujemy toalety w szkołach, aby dzieci miały odpowiednie warunki do nauki i rozwoju.

 

Bardzo ważne jest dla nas wsparcie lokalnej społeczności: szkolimy z zakresu napraw studni i badania wody, szkolimy edukatorów higienicznych, którzy później promują wśród lokalnej społeczności skuteczne metody dbania o higienę i zabezpieczenia przed chorobami.

 

Aby zapewnić dostęp do wody i bezpieczeństwa sanitarnego m.in.:

 • zapewniamy wodę pitną (budujemy i remontujemy studnie i inne zbiorniki wodne, dostarczamy wodę cysternami)
 • budujemy i remontujemy toalety i łazienki (w szkołach i obozach dla osób wewnętrznie przemieszczonych)
 • pomagamy rodzinom dbać o czystość wody i gospodarstwa domowego (szkolenia higieny, pakiety higieniczne, tabletki oczyszczające wodę)
 • dbamy o bezpieczeństwo higieniczne obozów (odprowadzamy odpady, wywozimy śmieci, rozdajemy kosze na śmieci)

Wyzwania wodne w pomocy humanitarnej

W jednych krajach w wyniku konfliktów zbrojnych, zniszczona została infrastruktura wodna. W innych brak dostępu do wody będzie mocno powiązany z czynnikami ekonomicznymi, związanymi chociażby z ogromnymi kosztami wydrążenia studni i problemami logistycznymi. Są także miejsca, w których zasoby wody są po prostu niedostępne. Jakie jeszcze wyzwania stoją przed organizacjami zapewniającymi ludziom dostęp do wody w sytuacjach kryzysowych? Dowiesz się tego z rozmowy ekspertek PAH – Kaliny Kabat i Magdaleny Kuśki.

Obejrzyj
Woda jako globalne wyzwanie

Jest to pierwszy z dwóch odcinków nt. wody. Rozmawiamy w nim m.in. o tym jaką wodę nazywamy czystą, co ma woda do praw kobiet i czy Afryka to suchy kontynent. A także o tym jak kryzys klimatyczny wpływa na dostęp do wody i co z tym robią organizacje pomocowe.

Posłuchaj
Jak możesz pomóc?

Dostęp do czystej i bezpiecznej wody ma ogromny wpływ na życie ludzi. Wspieranie działań na rzecz jego poprawy to inwestycja w zdrowie, edukację i godność. Przekazanie darowizny na rzecz PAH jest szansą na lepsze życie dla osób, którym pomagamy. Wpłać na PAH:

Bezpośrednia wpłata:
Nasze aktualne projekty wodno-sanitarne
Kontakt:
Powiedz nam, jak możemy działać jeszcze sprawniej. Nawiąż z nami współpracę. Zrealizujmy razem projekt!
telefon: 22 828 88 82
e-mail: pah@pah.org.pl
Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.