pl
AAA
pl
AAA

Dzień Pomocy HumanitarnejZapisz się na wydarzenie

NARRACJA W KRYZYSIE - Trzy dyskusje w Dniu Pomocy Humanitarnej

Kiedy i gdzie?

Data: 19.08.2019  | Godzina:  10:00-17:00 | Miejsce: Bar Studio

 

OPIS WYDARZENIA

W Międzynarodowy Dzień Pomocy Humanitarnej zapraszamy na całodzienną dyskusję o tym, jak mówić, pisać i dokumentować kryzysy humanitarne.

Wspólnie zastanówmy się, jaką rolę w mówieniu o kryzysach ma język, którego używamy, jak na treść przekazu wpływają nowe media. Podyskutujmy na temat etyki.

  • Czy sposób ukazywania wizerunków ludzi, których dotknęły kryzysy humanitarne, może być nieetyczny?
  • Jakie są granice w słowie i obrazie, których nie powinniśmy przekraczać? Kto je wyznacza?

Znając odpowiedzi na te pytania, przyjrzyjmy się światu, w którym funkcjonujemy i który tworzymy.

  • Jakie treści nas interesują?
  • O czym czytamy, w co klikamy, czym się interesujemy?
  • Czy prawa rynku wyznaczają granice naszej wiedzy o świecie?

Do udziału w panelach zaprosiliśmy przedstawicieli mediów, twórców, organizacji humanitarnych i aktywistów. Wymieńmy się doświadczeniami i perspektywami. Czekamy także na Twój głos z publiczności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program wydarzenia:

Moderator całości: Ernest Zozuń

NOWE FORMY NARRACJI |

Nowe media oraz technologie cyfrowe mają olbrzymi wpływ na formy, w jakich opowiadamy i pokazujemy sytuacje kryzysowe. W tym panelu chcemy porozmawiać o tym, jakie szanse i wyzwania niosą za sobą zmiany technologiczne i jak wpływają na te narracje.

• 10:00 -10:15 Nowe formy narracji – wprowadzenie do panelu Katarzyna Jolanta Górska (PAH), materiały wizualne Rats Agency.
• 10:15 -11:45 Panel dyskusyjny

Uczestnicy: Aleksandra Rutkowska (PCPM), Janusz Schwertner (Onet), Agata Grzybowska (Rats Agency). Prowadzenie: Piotr Maślak (TokFm).

• 12:00 -12:15 case study jak działać – Magdalena Kicińska
• 12:15-12:45 przerwa

| ETYKA NARRACJI |

Kryzysy humanitarne to temat niezwykle wrażliwy etycznie. W panelu przedyskutujemy tematy odpowiedzialności oraz trudnych do zdefiniowania granic, jakie przyjmują twórcy, media oraz organizacje pozarządowe mówiąc o kryzysach.

• 12:45 -13:00 Etyka narracji – wprowadzenie do panelu Katarzyna Jolanta Górska (PAH), materiały wizualne Rats Agency.
• 13:00-14:30 Panel dyskusyjny

Uczestnicy: Wojciech Grzędziński, Karolina Sulej, Marcin Wojtalik (Instytut Globalnej Odpowiedzialności). Prowadzenie: Karol Grygoruk.

• 14:45-15:00 case study jak działać – Anna Alboth

| ZASIĘG NARRACJI |

Po rozmowach na temat form i odpowiedzialności narracji, przedyskutujemy kwestię rynku medialnego i zasięgu narracji na temat kryzysów. Nie wystarczy mówić – zależy nam na tym, by zostać usłyszanym.

• 15:15-15:30 Zasięg narracji – wprowadzenie do panelu Katarzyna Jolanta Górska (PAH), materiały wizualne Rats Agency.
• 15:30-17:00 Panel dyskusyjny

Uczestnicy: Jakub Gónicki (Outride.rs), Beata Łyżwa-Sokół (GW), Jane Stoykov (Radost). Prowadzenie: Ernest Zozuń.

Wszystkie fotografie wykorzystane w materiałach wizualnych – RATS Agency.

Poznaj uczestników naszych dyskusji!

Do udziału w panelach zaprosiliśmy przedstawicieli mediów, twórców, organizacji humanitarnych i aktywistów.

W spotkaniu udział wezmą: Anna Alboth, Jakub Górnicki, Katarzyna Jolanta Górska, Karol Grygoruk, Wojciech Grzędziński, Agata Grzybowska, Magdalena Kicińska, Beata Łyżwa-Sokół, Piotr Maślak, Aleksandra Rutkowska, Janusz Schwertner, Karolina Sulej, Jane Stoykov, Marcin Wojtalik. Moderator całości: Ernest Zozuń.
Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.