Janina Ochojska w Parlamencie EuropejskimPowrót

26 maja 2019 r. Janina Ochojska została wybrana posłanką do Parlamentu Europejskiego. Kandydowała z list Koalicji Obywatelskiej, jednak jako osoba bezpartyjna, nie wstępując do żadnej partii politycznej wchodzącej w skład Koalicji. Od momentu podjęcia decyzji o kandydowaniu w wyborach, Janina Ochojska przebywała na bezpłatnym urlopie w PAH i nie brała udziału w bieżących pracach Fundacji. Również Fundacja nie angażowała się w kampanię wyborczą, ani nie wspierała działań Janiny Ochojskiej w Europarlamencie.

Na czas sprawowania funkcji posłanki do Parlamentu Europejskiego, ze względu na konieczność sprostania wysokim standardom przejrzystości działań obowiązujących w Fundacji, Janina Ochojska zawiesiła wszelką aktywność w PAH. Zdecydowała o zachowaniu tytułu Prezesa, który – tak jak każdy członek zarządu – pełni funkcje nieodpłatnie, jednakże do momentu upłynięcia kadencji w Europarlamencie nie będzie podejmować żadnych decyzji związanych z funkcjonowaniem PAH.

Wybór Janiny Ochojskiej do Parlamentu Europejskiego nie stoi w sprzeczności z zasadami etycznymi, które wyznajemy. Nadal jesteśmy organizacją niezależną, bezstronną i neutralną politycznie. Nigdy nie angażowaliśmy się i nie będziemy angażować w działania jakiejkolwiek partii politycznej, a nasza pomoc będzie udzielana wyłącznie na podstawie potrzeb ludzi, tak jak to czyniliśmy do tej pory.

PAH, tak jak wiele innych organizacji pomocowych, współpracuje z władzami państwowymi wyłącznie w celu podniesienia efektywności pomocy humanitarnej i rozwojowej, a także może służyć im wsparciem merytorycznym wynikającym z wieloletniego doświadczenia.

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.