Pomoc w Polsce - Program PajacykWPŁAĆ

Pomoc PAH w Polsce - Program Pajacyk

Niedożywienie to problem globalny, który dotyczy ponad miliarda ludzi na całym świecie. Grupą najbardziej narażoną ze względu na niedożywienie są dzieci. Również w Polsce dzieci potrzebują wsparcia w dostępie do zbilansowanej diety. Brak odpowiednich produktów żywieniowych w młodym wieku jest ogromnym problemem: młody organizm dojrzewa i potrzebuje odpowiedniej ilości kalorii i wartości odżywczych dla właściwego rozwoju. Dzięki zdrowej diecie dzieci mogą lepiej przyswajać wiedzę i właściwie się rozwijać. Warunkiem prawidłowego rozwoju młodego człowieka jest także jego zdrowie psychiczne. Z roku na rok wzrasta liczba młodych ludzi chorujących na depresję, zaburzenia lękowe oraz mierzących się z wieloma wyzwaniami natury psychicznej.

 

CO ROBI POLSKA AKCJA HUMANITARNA?

Polska Akcja Humanitarna od 1998 roku prowadzi program wsparcia dzieci Pajacyk. Szkoły i placówki środowiskowe w całej Polsce otrzymują wsparcie w dostarczaniu zbilansowanych posiłków swoim podopiecznym. Program Pajacyk finansuje posiłki, które zapewniają odpowiednią ilość kalorii i wartości odżywczych, dzięki czemu dzieci mają lepszy start w przyszłość. W 2021 roku rozpoczęliśmy działania z zakresu pomocy psychospołecznej. W ramach programu finansujemy terapie indywidualne, prowadzenie grup wsparcia i warsztatów dla dzieci. W ramach Pajacykowej Sieci Pomocowej PAH współpracuje z lokalnymi organizacjami, które pomagają w skutecznej ocenie zapotrzebowania w regionie. Są również nieocenionym wsparciem w dotarciu do najbardziej potrzebujących dzieci, ponieważ najlepiej znają swoje środowisko.

„Pierwszy dzwonek”: nowy pomocnik skierowany do osób pracujących w oświacie

W ramach projektu “Pajacyk – pomoc psychospołeczna” wspieramy nie tylko dzieci i młodzież, ale również rodziców, opiekunów, nauczycieli oraz inne osoby pracujące z dziećmi. Dlatego we współpracy z firmą POL przygotowaliśmy specjalny poradnik na temat rozpoznawania sygnałów i reagowania na problemy psychospołeczne dzieci i młodzieży, który kierujemy do osób pracujących w oświacie.

W Pomocniku opisane zostały zachowania dzieci, które mogą świadczyć o potrzebie pomocy, a także wskazówki dla nauczycieli/ek, by wiedzieli, jak wspierać dzieci w trudnym czasie: w jaki sposób się do nich zwracać, jakich słów używać, jak podejść do nich z empatią i ciepłem. Oprócz tego materiał podpowiada, jak rozmawiać z rodzicami na temat potencjalnych problemów ich dzieci oraz jak przy tym dbać o własne zdrowie i kondycję psychiczną. 

Autorką Pomocnika jest Karolina Isio-Kurpińska – psychoterapeutka związana z oświatą przez większość życia zawodowego oraz edukatorka prowadząca szkolenia dla Rad Pedagogicznych w całej Polsce z zakresu metodyki oraz psychologicznych aspektów nauczania: motywacji, pracy z uczniem trudnym, komunikacji z rodzicami i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

Pomocnik można pobrać bezpłatnie na stronie: https://polecmyzewsparciem.pl/.

Poznaj „Pomocnik” - poradnik dla rodziców i opiekunów nastolatków


Co się dzieje z Twoim dzieckiem? Czujesz bezsilność? Nie wiesz, jak rozmawiać z nastolatkiem? Gdzie szukać wsparcia? Pomocnik powstał z myślą o Tobie. Znajdziesz w nim: przykłady z życia wzięte, podpowiedzi psychologów, adresy i telefony miejsc, gdzie możesz poszukać pomocy.

We współpracy z Weekend.Gazeta.pl i przy wsparciu merytorycznym Komitetu Ochrony Praw Dziecka oraz Fundacji Instytut Edukacji Pozytywnej, przygotowaliśmy Pomocnik dla rodziców i opiekunów nastolatków poświęcony kwestii zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Pomocnik dla rodziców i opiekunów nastolatków to wyjątkowy poradnik, który zwraca uwagę na skalę problemu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, wskazując konkretne sposoby działania i możliwości uzyskania pomocy. Motywacją do podjęcia tematu była niezwykle słaba kondycja opieki systemowej w Polsce oraz fakt, że sytuacja pandemiczna znacząco zwiększyła zapotrzebowanie nastolatków na pomoc psychologiczną. Inicjatorem projektu jest serwis Weekend.Gazeta.pl.

Pobierz darmowy e-book tutaj!

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.