KIM JESTEŚMYRAPORTY

Jak działamy

Jesteśmy polską organizacją pozarządową, działającą od 1992 roku. Od 2004 roku jesteśmy także organizacją pożytku publicznego.

Udzielamy pomocy humanitarnej: jesteśmy tam, gdzie wsparcie jest najbardziej potrzebne. Działamy na całym świecie. Reagujemy w miejscach, w których wybuchają kryzysy humanitarne: katastrofy naturalne i konflikty zbrojne. Natychmiastowa odpowiedź na kryzys jest priorytetem, ale ważne jest też szukanie długoterminowych rozwiązań i zapobieganie kolejnym katastrofom.

Chronimy ludność cywilną: dla nas najważniejsze jest życie i zdrowie drugiego człowieka. W swoich działaniach dostarczamy pomoc wszystkim, którzy jej potrzebują. Nie rozróżniamy stron konfliktu ani grup religijnych. Kierujemy się szacunkiem dla ludzi różnych ras, narodowości i religii. Szczególną uwagą darzymy grupy najbardziej zagrożone: kobiety, dzieci, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami i osoby wewnętrznie przemieszczone. Swoją postawą i decyzjami dbamy o to, żeby osoby, którym pomagamy, ufały nam i postrzegały nasze działania jako godne zaufania. O jakość naszej pomocy dbamy odnosząc się to standardów SPHERE. Odpowiedzialność wobec osób, którym pomagamy, wyrażamy także w tym, jak opowiadamy o nich i o naszych działaniach. Etyczny wymiar naszych komunikatów reguluje Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących krajów Południa.

Pomagamy odpowiedzialnie: w swojej pracy pamiętamy o tym, że na miejscu jesteśmy gościem. Szukamy form działania, które mogą zostać na dłużej lub dają możliwości rozwoju. Nasze wsparcie jest dostosowane do kultury i zwyczajów tych, którym pomagamy. Działania w terenie prowadzone są przede wszystkim przez pracowników lokalnych, pochodzących z kraju, w którym działamy. Produkty, sprzęt i narzędzia pozyskujemy w miarę możliwości najbliżej miejsca naszych działań – dzięki temu wspieramy również lokalną gospodarkę. Ramy etyczne naszych działań reguluje Kodeks Czerwonokrzyski. W krajach dotkniętych kryzysami humanitarnymi pracujemy przy wsparciu systemu klastrów pomocy humanitarnej, które regulują i koordynują działania w regionie. Dzięki temu nasza pomoc może być skuteczniej dopasowana do potrzeb i trafia tam, gdzie nie dotarły inne organizacje. Może być też komplementarna wobec innych organizacji działających w tym samym miejscu.

Edukujemy społeczeństwo: do Polaków kierujemy różnorodne kampanie społeczne. Informujemy o potrzebach mieszkańców krajów, w których działamy. Zwracamy uwagę na globalne potrzeby i prawa człowieka, takie jak: dostęp do wody, żywności, bezpiecznego schronienia i toalet. Angażujemy społeczeństwo do aktywnego działania na rzecz pomocy humanitarnej. Wpieramy organizację oddolnych zbiórek pieniężnych i wydarzeń informujących o potrzebach drugiego człowieka. Polskie szkoły włączamy w ogólnokrajowe kampanie edukacyjne: szkolimy dzieci i młodzież.

Materiały

Pobierz

Wczytaj
więcej
Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.