AAA
AAA

2023/2024 – POLSKA – OCHRONA / POMOC PSYCHOLOGICZNA / POMOC NIEŻYWNOŚCIOWA / ZDROWIEPowrót

 

We wrześniu 2023 r. PAH rozpoczęła realizację projektu “Wsparcie ratujące życie oraz uwzględniające kwestie równości płci, w tym w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego i ochrony przed przemocą związaną z płcią dla wszystkich dotkniętych konfliktem osób w Ukrainie i w Polsce”.  

Celem projektu jest zapewnienie pomocy psychospołecznej osobom doświadczającym przemocy ze względu na płeć, osobom LGBTQ+ oraz osobom należącym do społeczności romskiej. PAH Polska wraz z Fundacją Emic, Fundacją Mudita oraz Związkiem Ukraińców w Polsce zapewnia pomoc obejmującą m.in. konsultacje psychologiczne, wsparcie zawodowe i prawne, kursy języka polskiego oraz wsparcie w dostępie do usług w zakresie zdrowia reprodukcyjnego. 

Działania są realizowane przy współpracy z organizacją CARE International in Poland i finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. 

Łącznie pomoc dotrze do ok. 2600 osób. 

Czas trwania projektu: wrzesień 2023 – sierpień 2024 r. 
Lokalizacja: Warszawa, Kraków, Toruń, Bydgoszcz, Przemyśl; Polska 
Donator: CARE International wraz z Ministerstwem Zagranicznym Republiki Federalnej Niemiec
 

 

Dane są podawane dobrowolnie, ale są konieczne do przekazania darowizny za pośrednictwem PayU.
Darowiznę można przekazać także bez pośrednictwa PayU za pomocą przelewu tradycyjnego, sprawdź numer rachunku tutaj.